Hotărârea nr. 133/2002

HOTARAREnr. 133 din 2002-05-30 HOTARIRE 133 din 30/05/2002 PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI ADMINISTRATIEI PARCURILOR SI GRADINILOR
HOT. 133 30/05/2002
HOTARIRE 133 din 30/05/2002

HOTARIRE    133 din 30/05/2002

PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI ADMINISTRATIEI PARCURILOR SI GRADINILOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind eliberarea din functie a directorului

Administratiei Parcurilor si Gradinilor

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, Raportul Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii si cererea de demisie a domnului Chelu Florea din functia de director al Administratiei Parcurilor si Gradinilor;

            In conformitate cu prevederile art.135 din Codul Muncii;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2, lit.”i” combinat cu prevederile art.48 alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se ia act de demisia domnului Chelu Florea din functia de director al Administratiei Parcurilor si Gradinilor, cu incepere de la data de 15.04.2002.

 

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                               SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                     Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.05.2002

 

Nr.133