Hotărârea nr. 132/2002

HOTARAREnr. 132 din 2002-05-30 HOTARIRE 132 din 30/05/2002 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 AL HOTARARII C.G.M.B. NR. 67/19.04.2001
HOT. 132 30/05/2002
HOTARIRE 132 din 30/05/2002

HOTARIRE    132 din 30/05/2002

PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 AL HOTARARII C.G.M.B. NR. 67/19.04.2001

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind modificarea Anexei nr.2 al Hotararii C.G.M.B.

nr.67/19.04.2001

 

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Rosu Daniel Nicusor;

            In temeiul art.55 alin.2 din Legea nr.24/2001 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se modifica anexa 2 la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.67/2001, dupa cum urmeaza: S = 770 mp in loc de S = 500 mp.

 

 

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                               SECRETAR GENERAL

                                                                                     AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                         Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.05.2002

 

Nr.132