Hotărârea nr. 121/2002

HOTARAREnr. 121 din 2002-05-24 HOTARIRE 121 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR PRIVIND STABILIREA TAXEI DE MULTIPLICARE PENTRU DOCUMENTELE ELIBERATE CONFORM LEGII NR. 544/2001, PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC
HOT. 121 24/05/2002
HOTARIRE 121 din 24/05/2002

HOTARIRE    121 din 24/05/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR PRIVIND STABILIREA TAXEI DE MULTIPLICARE PENTRU DOCUMENTELE ELIBERATE CONFORM LEGII NR. 544/2001, PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

pentru aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1

a atributiilor privind stabilirea taxei de multiplicare pentru

pentru documentele eliberate conform prevederilor Legii nr.544/2001,

privind liberul acces la informatii de interes public

 

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a unui consilier municipal, raportul de specialitate si analiza de pret intocmite de catre Directia de Impozite si Taxe Locale Sectorul 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.95. alin.(3) si ale art. 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

            ART.1 -  Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind stabilirea taxei de multiplicare pentru documentele eliberate conform prevederilor  Legii  nr.544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public.

            ART.2 - Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                SECRETAR GENERAL

                    Mihai Basulescu                                                  al municipiului Bucuresti

Drd. Anton P.Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 24.05.2002

Nr.121