Hotărârea nr. 120/2002

HOTARAREnr. 120 din 2002-05-24 HOTARIRE 120 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU CANTINA CENTRALA DE AJUTOR SOCIAL
HOT. 120 24/05/2002
HOTARIRE 120 din 24/05/2002

HOTARIRE    120 din 24/05/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU CANTINA CENTRALA DE AJUTOR SOCIAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

pentru aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1

a atributiilor aprobarea organigramei, statului de functii,

regulamentului de organizare si functionare pentru

Cantina Centrala de Ajutor Social

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a unui consilier municipal, precum si raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.95 alin.(3) si ale art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

            Art.1.- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind privind aprobarea organigramei, statului de functii, regulamentului de organizare si functionare pentru Cantina Centrala de Ajutor Social.

            Art.2.- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a directorului Cantinei Centrale de Ajutor Social.

            Art.3.- Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                       SECRETAR GENERAL

            Mihai Basulescu                                                       al municipiului Bucuresti

       Drd. Anton P. Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 24.05.2002                                                       

Nr.120.