Hotărârea nr. 118/2002

HOTARAREnr. 118 din 2002-05-24 HOTARIRE 118 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, NUMARULUI DE PERSONAL SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE
HOT. 118 24/05/2002
HOTARIRE 118 din 24/05/2002

HOTARIRE    118 din 24/05/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, NUMARULUI DE PERSONAL SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

pentru aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1

a atributiilor privind aprobarea organigramei, statului de functii,

numarului de personal si a regulamentului de organizare si

functionare ale aparatului propriu de specialitate

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a unui consilier municipal, precum si raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.95 alin.(3) si ale art.46 alin..(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

H o t a r a s t e :

 

            Art.1.- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind aprobarea organigramei, statului de functii, regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1.

            Art.2.- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a directorilor directiilor si serviciilor publice de interes local.

            Art.3.- Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                               SECRETAR GENERAL

                        Mihai Basulescu                                          al municipiului Bucuresti

                                                                                    Drd. Anton P. Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 24.05.2002

Nr.118