Hotărârea nr. 111/2002

HOTARAREnr. 111 din 2002-05-16 HOTARIRE 111 din 16/05/2002 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE INCALZIRE CENTRALIZATA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" CUPRINS IN PROIECTUL PRIVIND "PROGRAMUL MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
HOT. 111 16/05/2002
HOTARIRE 111 din 16/05/2002

HOTARIRE    111 din 16/05/2002

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE INCALZIRE CENTRALIZATA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" CUPRINS IN PROIECTUL PRIVIND "PROGRAMUL MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de incalzire centralizata al municipiului Bucuresti” cuprins in proiectul privind “Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti”

 

 

Avand in vedere expunerea de motive  a primarului general al municipiului Bucuresti;

Tinand cont de raportul de specialitate al Directiei Generale Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art.16 si Cap.5, art.48 al Legii nr.189/1998, privind finantele publice locale si a HG nr.978/2001, privind constituirea, competenta si functionarea comisieide autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei  publice locale;

            In temeiul art.38(2) lit.”d”,”f” si “m”, art.46(1), (2) si (3), art.68 lit.”b” si art.128 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

H o t a r a s t e :

 

            Art.1. - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sistemului de incalzire centralizata al municipiului Bucuresti” cuprins in proiectul privind “Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti”, prevazuti in anexa.

            Art.2. -  Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1, in valoare de 48,0 milioane EURO, se va asigura din imprumutul Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) – 26,5 milioane EURO, 14,5 milioane EURO alocati de la bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si 7,0 milioane EURO – contributie donatori bilaterali, in conditiile acordului de imprumut care urmeaza sa se incheie, in baza garantiilor proprii intre BERD si Municipiul Bucuresti.

           

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA              SECRETAR GENERAL

al municipiului Bucuresti

Mıhaı Basulescu                                        Drd.Anton P. Parlagi

 

 

 

 

                                                                                   

 

Bucuresti, 16.05.2002

Nr.111.

                                                                                                            ANEXA  la

                                                                                                HOTARAREA C.G.M.B

                                                                                                Nr.111/16.05.2002

 

Indicatorii tehnico-economici

ai obiectivului de investitii

“Reabilitarea sistemului de incalzire centralizata al municipiului Bucuresti”

cuprins in proiectul privind “Programul Multi-Sector al Municipiului Bucuresti”

 

 

 

 

Valoarea contractului

Finantare

Finantare

Donatori

Nr. crt.

Descriere

inclusiv taxele

BERD

Municipiul Bucuresti

bilaterali

 

 

(M EURO)

(M EURO)

(M EURO)

(M EURO)

 

REABILITAREA SISTEMULUI DE INCALZIRE CENTRALIZATA

 

 

 

 

 

LUCRARI

 

 

 

 

1

Instalari pompe si controleri de frecventa

3,3

0,0

3,3

0,0

2

Instalari valve si alte echipamente

1,8

0,0

1,8

0,0

 

ECHIPAMENT

 

 

 

 

1

Sisteme de automatizare si control

17,9

14,1

3,8

0,0

2

Pompe si convertizoare de frecventa

14,2

11,0

3,2

0,0

3

Valve si alte echipamente

9,6

1,4

2,2

6,0

 

SERVICII

 

 

 

 

1

Proiectarea, achizitia si supervizarea modernizarii punctelor termice

0,7

0,0

0,2

0,5

2

Consultanta pentru CGMB referitor la restructurarea RADET

0,5

0,0

0,0

0,5

 

Total

48,0

26,5

14,5

7,0