Hotărârea nr. 101/2002

HOTARAREnr. 101 din 2002-04-18 HOTARIRE 101 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA NORMELOR INSTITUITE DE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA UNEI S.C. "ECONOMAT 2001" S.R.L.
HOT. 101 18/04/2002
HOTARIRE 101 din 18/04/2002

HOTARIRE    101 din 18/04/2002

PRIVIND APROBAREA NORMELOR INSTITUITE DE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA UNEI S.C. "ECONOMAT 2001" S.R.L.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind  aprobarea  normelor instituite de Consiliul local al sectorului 1 pentru organizarea si functionarea unei S.C.”ECONOMAT 2001” S.R.L.

 

 

            In conformitate cu raportul  Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

            Avand in vedere Expunerea de motive si Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei sectorului 1;

            Tinand seama de solicitarea Primarului sectorului 1;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In  temeiul prevederilor art.95 alin.3 lit.”h” si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                               

HOTARASTE :

 

            Art.1 –Se aproba normele instituite de Consiliul local sector 1 pentru organizarea si functionare S.C. “ECONOMAT 2001” S.R.L.

 

            Art.2- Directiile de  specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti  si Consiliul local al sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                              SECRETAR  GENERAL

Mihail Basulescu                                                    AL MUNICIPILUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 18.04.2002

Nr.101