Hotărârea nr. 1/2002

HOTARAREnr. 1 din 2002-01-17 HOTARARE 1 din 17/01/2002 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002
HOT. 1 17/01/2002
HOTARARE 1 din 17/01/2002

HOTARARE      1 din 17/01/2002

PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind repartizarea pe componente a veniturilor si cheltuielilor

bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 2002

 

            Analizand Raportul primarului general al municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998 cu modificarile ulterioare si ale Legii bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001;

            In temeiul prevederilor art.38(2), lit.”d”, art.95(3) si art.46(3) din Legea adminisitratiei publice locale nr.215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Categoriile de venituri si cheltuieli ce se cuprind in bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si respectiv, in bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sunt cele prevazute in anexa 1.

            Art.2- Veniturile proprii (impozite, taxe si alte venituri) ale bugetului local al municipiului Bucuresti se repartizeaza pe bugete componente – bugetele consiliilor sectoarelor si bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti – conform anexei 2.

            Art.3- Se imputernicesc Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 sa aprobe prin hotarari proprii:

·        categoriile de venituri si cheltuieli ce se cuprind in bugetele locale;

·        sumele pentru asigurarea ajutorului social si ajutorului pentru incalzirea locuintei potrivit Legii nr.416/2001; sumele pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap; sumele pentru finantarea cheltuielilor invatamantului preuniversitar de stat; sumele pentru finantarea cheltuielilor creselor; sumele pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului;

·        sumele din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor proprii;

Art.4- Prezenta Hotarare, din care fac parte integranta anexele 1 si 2, se comunica Primariilor sectoarelor 1-6, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Administratiilor Finantelor Publice ale sectoarelor 1-6.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Gheorghita Diaconu

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 17.01.2002

Nr.1

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOT.1/17.01.2002

ANEXA 1

 

 

CATEGORIILE DE VENITURI SI CHELTUIELI

CE SE CUPRIND IN BUGETELE CONSILIILOR

SECTOARELOR SI IN BUGETUL PROPRIU AL

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

PE ANUL 2002

 

 

            VENITURI

A.     La bugetele Consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti

Realizarile din sursele (veniturile) proprii ale bugetelor locale prevazute de Legea finantelor publice locale nr.189/1998 si Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001 repartizate pentru bugetele sectoarelor conform prezentei hotarari.

Cote defalcate din impozitul pe venit,

            Sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare.

            Sume defalcate din impozitul pe venit.

            Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata.

            Venituri cu destinatie speciala.

            Subventii primite de la alte bugete.

 

B.     La bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

Realizarile din sursele (veniturile) proprii ale bugetelor locale prevazute de Legea finantelor publice locale nr.189/1998 si Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr.743/2001, repartizate conform prezentei hotarari.

            Cote defalcate din impozitul pe venit.

            Sume defalcate din impozitul pe venit.

            Venituri cu destinatie speciala.

            Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata

            Subventii primite din bugetul de stat.

            Subventii primite de la alte bugete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOT.NR.1/17.01.2002

ANEXA 1

 

CHELTUIELI (pe capitole bugetare)

A.     La bugetele Consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti

 

Autoritati executive

Invatamant: cheltuieli pentru unitati de invatamant preuniversitar (cu exceptia invatamantului special).

            Sanatate: crese, alte cheltuieli prevazute de lege.

            Cutura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret: cheltuieli si alocatii pentru unitati coordonate de Consiliile sectoarelor si pentru alte actiuni in competenta de finantare a autoritatilor locale, prevazute de actele normative specifice; alte cheltuieli pentru institutii si activitati stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

            Asistenta sociala, alocatii, ajutoare si indemnizatii: cheltuieli pentru institutii de asistenta sociala in coordonarea Consiliilor sectoarelor (cantine de ajutor social, centre de ingrijire si asistenta,camine pentru persoane varstnice etc.); cheltuieli (“trasferuri”) pentru plata ajutoarelor si indemnizatilor prevazute de Legea nr.416/2001; cheltuieli aferente serviciului public specializat pentru protectia copilului; cheltuieli privind protectia speciala a persoanelor cu handicap; alte cheltuieli prevazute de lege; alte cheltuieli pentru institutii si activitati stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

            Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape: cheltuieli curente si de capital ce fac obiectul de activitate al serviciilor administrate de Consiliile sectoarelor; alte cheltuieli specifice stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

            Agricultura: cheltuieli curente si de capital, in sarcina bugetelor locale pentru punctele de insamantari artificiale si circumscriptiile sanitar-veterinare (exclusiv epizootii).

            Alte actiuni: cheltuieli curente si de capital in sarcina autoritatilor locale aferente functionarii Centrelor militare din sector si Comandamentelor de Protectie Civila ale sectoarelor; alte cheltuieli prevazute de lege.

            Fond de rezerva.

            Cheltuieli cu destinatie speciala.

B.     La bugetul propriu al Consiliulii General al Municipiului Bucuresti

Autoritati executive.

            Invatamant: cheltuieli pentru invatamantul special.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOT.NR.1/17.01.2002

ANEXA 1

 

 

            Sanatate: drepturile donatorilor onorifici de sange; alte cheltuieli prevazute de lege.

            Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret: cheltuieli si alocatii pentru unitati de cultura de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si pentru actiuni, in competenta de finantare a autoritatilor locale, potrivit prevederilor actelor normative specifice.

            Asistenta sociala, alocatii, ajutoare si indemnizatii: ajutoare sociale conform Legii nr. 416/2001; cheltuieli pentru alte actiuni si activitati de asistenta sociala in competenta de finantare a autoritatilor locale.

            Servicii si dezvoltare publica, mediu si ape: cheltuieli curente si de capital; subventii pentru diferente de pret la energia termica livrata populatiei; alte cheltuieli specifice in competenta autoritatii publice locale.

            Agricultura: cheltuielile aferente centrelor locale pentru protectia plantelor (combaterea daunatorilor si bolilor din sectorul vegetal); cheltuielile centrului de consultanta agricola.

            Transporturi si comunicatii: subventii pentru diferente de pret (tarif) si cheltuieli de capital pentru transportul urban de suprafata, in comun, de calatori, (cu tramvaie, troleibuze, autobuze).

            Alte actiuni: cheltuieli curente si de capital in sarcina de finantare a autoritatilor locale aferente functionarii Centrului Militar Municipal si Comandamentului Municipal de Protectie Civila; alte cheltuieli prevazute de lege.

            Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite (fond de garantare a imprumuturilor externe).

            Plati de dobanzi si alte cheltuieli aferente datoriei publice.

            Rambursari de imprumuturi.

            Fond de rezerva.

            Cheltuieli cu destinatie speciala.

           

N o t a: Prevederile din prezenta anexa se coreleaza si se completeaza cu prevederile anexei 11 II B la Legea bugetului de stat pe anul 2002, nr. 743/2001- ventiurile si cheltuielile ce se prevad in bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti- si ale celorlalte acte normative specifice (legi, hotarari ale guvernului, hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti).

 

 


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOT.NR.1/17.01.2002

ANEXA 2

 

 

REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SURSELOR (VENITURILOR)

BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002

 

C.G.M.B. = bugetul propriu al C.G.M.B.

SECTOARE = bugetele Consiliilor sectoarelor

 

 

Cod

Denumirea indicatorilor

Bugetul la care se repartizeaza

indicator

(impozitelor, taxelor si celorlalte venituri)

C.G.M.B.

SECTOARE

0001

V E N I T U R I

 

 

4802

VENITURI PROPRII

 

 

0002

1. VENITURI CURENTE

 

 

0003

A. VENITURI FISCALE

 

 

0004

A1. IMPOZITE DIRECTE

 

 

0102

IMPOZITUL PE PROFIT

C.G.M.B.

X

0302

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

 

 

030201

Impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatiilor familiale

C.G.M.B.