• Hotărârea 310/2002 - Municipiul București - 23.12.2002

  HOTARAREnr. 310 din 2002-12-23 HOTARIRE 310 din 23/12/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL P20 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE PETRE ISPIRESCU
 • Hotărârea 309/2002 - Municipiul București - 23.12.2002

  HOTARAREnr. 309 din 2002-12-23 HOTARIRE 309 din 23/12/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL M1 TRONSON 2 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE STRAPUNGERE MARASESTI
 • Hotărârea 308/2002 - Municipiul București - 23.12.2002

  HOTARAREnr. 308 din 2002-12-23 HOTARIRE 308 din 23/12/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL M55 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE STRAPUNGERE MARASESTI
 • Hotărârea 307/2002 - Municipiul București - 23.12.2002

  HOTARAREnr. 307 din 2002-12-23 HOTARIRE 307 din 23/12/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL M8 CU LUCRARILE EXTERIOARE AFERENTE DIN ANSAMBLUL DE LOCUINTE STRAPUNGERE MARASESTI
 • Hotărârea 306/2002 - Municipiul București - 23.12.2002

  HOTARAREnr. 306 din 2002-12-23 HOTARIRE 306 din 23/12/2002 PENTRU APROBAREA "REGULAMENTULUI PRIVIND INSTALAREA CAPACELOR GURILOR DE ACCES LA RETELELE EDILITARE SUBTERANE SI RESUFLATOARELOR DE GAZ SI A GRATARELOR GURILOR DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE PE TERITORIUL MINICIPIULUI BOCURESTI" SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 212/2017
 • Hotărârea 305/2002 - Municipiul București - 23.12.2002

  HOTARAREnr. 305 din 2002-12-23 HOTARIRE 305 din 23/12/2002 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI SITUAT LA INTERSECTIA STR. RESITA CU STR. HUEDIN, SECTOR 4, IN SUPRAFATA DE 3500 M.P. PENTRU REALIZAREA UNEI BISERICI ORTODOXE
 • Hotărârea 304/2002 - Municipiul București - 23.12.2002

  HOTARAREnr. 304 din 2002-12-23 HOTARIRE 304 din 23/12/2002 PRIVIND MODIFICAREA DESTINATIEI SUMELOR PREVAZUTE DE ART.1 AL HOTARARII CGMB NR. 2 / 17.01.2002
 • Hotărârea 303/2002 - Municipiul București - 23.12.2002

  HOTARAREnr. 303 din 2002-12-23 HOTARIRE 303 din 23/12/2002 PRIVIND INSTITUIREA TAXELOR PENTRU VEHICULELE LENTE PREVAZUTE IN ANEXA NR. 8 DIN O.G. NR. 36/2002 PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, REPUBLICATA
 • Hotărârea 302/2002 - Municipiul București - 23.12.2002

  HOTARAREnr. 302 din 2002-12-23 HOTARIRE 302 din 23/12/2002 PRIVIND SCUTIREA DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN A UNOR CATEGORII DE PERSOANE DEFAVORIZATE
 • Hotărârea 301/2002 - Municipiul București - 23.12.2002

  HOTARAREnr. 301 din 2002-12-23 HOTARIRE 301 din 23/12/2002 PRIVIND INCADRAREA PE ZONE A TERITORIULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDREA APLICARII PREVEDERILOR ART. 13.01 - 13.03 DIN H.G. NR. 1278/2002
 • Hotărârea 300/2002 - Municipiul București - 19.12.2002

  HOTARAREnr. 300 din 2002-12-19 HOTARIRE 300 din 19/12/2002 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2002
 • Hotărârea 299/2002 - Municipiul București - 19.12.2002

  HOTARAREnr. 299 din 2002-12-19 HOTARIRE 299 din 19/12/2002 PRIVIND UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE RULMENT AL BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 2003
 • Hotărârea 298/2002 - Municipiul București - 19.12.2002

  HOTARAREnr. 298 din 2002-12-19 HOTARIRE 298 din 19/12/2002 PRIVIND ATRIBUIREA DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 A SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 229,90 M.P. SITUAT IN STR. GARII OBOR NR. 12, SECTOR 2
 • Hotărârea 297/2002 - Municipiul București - 19.12.2002

  HOTARAREnr. 297 din 2002-12-19 HOTARIRE 297 din 19/12/2002 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU ASOCIEREA CU ALTE INSTITUTII IN VEDEREA REALIZARII PROIECTULUI "ACCESUL LA EDUCATIE AL GRUPURILOR DEZAVANTAJATE CU FOCALIZARE PE RROMI"
 • Hotărârea 296/2002 - Municipiul București - 19.12.2002

  HOTARAREnr. 296 din 2002-12-19 HOTARIRE 296 din 19/12/2002 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI SI STATULUI DE FUNCTII ALE MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DIN SUBORDINEA C.G.M.B.
 • Hotărârea 295/2002 - Municipiul București - 19.12.2002

  HOTARAREnr. 295 din 2002-12-19 HOTARIRE 295 din 19/12/2002 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 A SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, SITUAT IN CALEA PLEVNEI NR. 234, SECTOR 6
 • Hotărârea 294/2002 - Municipiul București - 19.12.2002

  HOTARAREnr. 294 din 2002-12-19 HOTARIRE 294 din 19/12/2002 PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI UNOR ARTERE DE CIRCULATIE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 293/2002 - Municipiul București - 19.12.2002

  HOTARAREnr. 293 din 2002-12-19 HOTARIRE 293 din 19/12/2002 PRIVIND DEFINITIVAREA DOMNULUI MIRCEA DIACONU IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI "C.I.NOTTARA"
 • Hotărârea 292/2002 - Municipiul București - 19.12.2002

  HOTARAREnr. 292 din 2002-12-19 HOTARIRE 292 din 19/12/2002 PRIVIND DEFINITIVAREA DOMNULUI GEORGE MIHAITA IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI DE COMEDIE
 • Hotărârea 291/2002 - Municipiul București - 19.12.2002

  HOTARAREnr. 291 din 2002-12-19 HOTARIRE 291 din 19/12/2002 PRIVIND DEFINITIVAREA DOMNULUI ALEXANDRU DARIE IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI MUNICIPAL "L.S.BULANDRA"
 • Hotărârea 290/2002 - Municipiul București - 19.12.2002

  HOTARAREnr. 290 din 2002-12-19 HOTARIRE 290 din 19/12/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR DE APROBARE A ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE CAMINULUI PENTRU PENSIONARI NR. 1 - BUCURESTI, PRECUM SI DE NUMIRE SI ELIBERARE DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI ACESTEI INSTITUTII PUBLICE LOCALE
 • Hotărârea 289/2002 - Municipiul București - 19.12.2002

  HOTARAREnr. 289 din 2002-12-19 HOTARIRE 289 din 19/12/2002 PRIVIND APROBAREA COOPERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 CU ORASUL BAGHERIA - ITALIA
 • Hotărârea 288/2002 - Municipiul București - 12.12.2002

  HOTARAREnr. 288 din 2002-12-12 HOTARIRE 288 din 12/12/2002 PRIVIND REGLEMENTAREA MODULUI DE ACTIUNE A REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN AGA SI CA LA INSTITUTIILE SUBORDONATE, REGIILE AUTONOME SI SOCIETATILE COMERCIALE INFIINTATE DE CGMB SUSPENDATA LA TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA A VIII-A PRIN INCHEIEREA PRONUNTATA LA DATA DE 06.02.2003 IN DOS. NR. 1690/2003
 • Hotărârea 287/2002 - Municipiul București - 12.12.2002

  HOTARAREnr. 287 din 2002-12-12 HOTARIRE 287 din 12/12/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR. 2/2002 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A TRANSFERURILOR SI SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2002
 • Hotărârea 286/2002 - Municipiul București - 12.12.2002

  HOTARAREnr. 286 din 2002-12-12 HOTARIRE 286 din 12/12/2002 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002
 • Hotărârea 285/2002 - Municipiul București - 12.12.2002

  HOTARAREnr. 285 din 2002-12-12 HOTARIRE 285 din 12/12/2002 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE IMPRUMUT SUBSIDIAR INCHEIAT INTRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, RADET SI RATB, PENTRU FINANTAREA COSTURILOR A DOUA COMPONENTE ALE CONTRACTULUI DE FINANTARE, RESPECTIV "REABILITAREA STRAZILOR URBANE" SI "CONTORIZAREA VANZARII DE CALDURA SI APA POTABILA"
 • Hotărârea 284/2002 - Municipiul București - 12.12.2002

  HOTARAREnr. 284 din 2002-12-12 HOTARIRE 284 din 12/12/2002 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL CENTRULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA
 • Hotărârea 283/2002 - Municipiul București - 12.12.2002

  HOTARAREnr. 283 din 2002-12-12 HOTARIRE 283 din 12/12/2002 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL TEATRULUI "C.I.NOTTARA", INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA, DIN SUBORDINEA C.G.M.B.
 • Hotărârea 282/2002 - Municipiul București - 12.12.2002

  HOTARAREnr. 282 din 2002-12-12 HOTARIRE 282 din 12/12/2002 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE POSTURI ALE APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2003
 • Hotărârea 281/2002 - Municipiul București - 12.12.2002

  HOTARAREnr. 281 din 2002-12-12 HOTARIRE 281 din 12/12/2002 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A SEMNA IN NUMELE SI PENTRU C.G.M.B. ACTUL ADITIONAL NR.3 LA ACORDURILE DE IMPRUMUT SUBSIDIAR CU PRIVIRE LA CREDITUL APROBAT DE CATRE BEI SI BDCE
 • Hotărârea 280/2002 - Municipiul București - 05.12.2002

  HOTARAREnr. 280 din 2002-12-05 HOTARIRE 280 din 05/12/2002 PRIVIND MANDATAREA UNUI CONSILIER MUNICIPAL CARE SA INMANEZE TITLURILE DE "CETATEAN DE ONOARE", CONFERITE PRIN HOTARARI ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, UNOR PERSONALITATI MARCANTE ALE VIETII CULTURAL-ARTISTICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 279/2002 - Municipiul București - 05.12.2002

  HOTARAREnr. 279 din 2002-12-05 HOTARIRE 279 din 05/12/2002 PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR HOTARARII CGMB NR. 201/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SPATIU DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN VEDEREA FUNCTIONARII UNOR SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 278/2002 - Municipiul București - 05.12.2002

  HOTARAREnr. 278 din 2002-12-05 HOTARIRE 278 din 05/12/2002 PRIVIND APROBAREA FINANTARII PROIECTULUI "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU CONFORM ISO 14001, A MODELELOR DE ECO-ETICHETARE SI DE PIATA ECOLOGICA, CA INSTRUMENTE BAZATE PE INDICATORI AI DEZVOLTARII DURABILE IN ADMINISTRATIILE PUBLICE SI PIETE AGRO-ALIMENTARE" LIFE02ENV/RO/000462
 • Hotărârea 277/2002 - Municipiul București - 05.12.2002

  HOTARAREnr. 277 din 2002-12-05 HOTARIRE 277 din 05/12/2002 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI S.C. STOLERU GROUP SI CLUBUL SPORTIV SPARTAC PRIVIND REALIZAREA UNUI PROIECT DE INTERES PUBLIC LOCAL PE TERENUL SITUAT IN STR. LIVIU REBREANU NR. 4, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 70751 M.P.
 • Hotărârea 276/2002 - Municipiul București - 05.12.2002

  HOTARAREnr. 276 din 2002-12-05 HOTARIRE 276 din 05/12/2002 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2003
 • Hotărârea 275/2002 - Municipiul București - 05.12.2002

  HOTARAREnr. 275 din 2002-12-05 HOTARIRE 275 din 05/12/2002 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 258/31.10.2002
 • Hotărârea 274/2002 - Municipiul București - 05.12.2002

  HOTARAREnr. 274 din 2002-12-05 HOTARIRE 274 din 05/12/2002 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 221/17.10.2002
 • Hotărârea 273/2002 - Municipiul București - 05.12.2002

  HOTARAREnr. 273 din 2002-12-05 HOTARIRE 273 din 05/12/2002 PRIVIND COMPLETAREA HCGMB NR. 144/09.04.1997 PRIVIND TRANSMITEREA PATRIMONIULUI DETINUT DE CATRE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, ADMINISTRAT DE REGIILE AUTONOME RGAB SI RADET PE TERITORIUL JUDETULUI ILFOV, CU PATRIMONIUL ADMINISTRAT DE RADET IN UNELE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN ACEST JUDET
 • Hotărârea 272/2002 - Municipiul București - 05.12.2002

  HOTARAREnr. 272 din 2002-12-05 HOTARIRE 272 din 05/12/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, NUMARULUI DE PERSONAL SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE SI ALE SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 271/2002 - Municipiul București - 05.12.2002

  HOTARAREnr. 271 din 2002-12-05 HOTARIRE 271 din 05/12/2002 PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR SUPUSE VANZARII, IN CONDITIILE LEGII NR. 550/2002 MODIFICATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 170/2006 ANEXA SE MODIFICA PRIN H.C.G.M.B. NR. 64/2017
 • Hotărârea 270/2002 - Municipiul București - 05.12.2002

  HOTARAREnr. 270 din 2002-12-05 HOTARIRE 270 din 05/12/2002 PRIVIND VALIDAREA UNUI MANDAT DE CONSILIER AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 269/2002 - Municipiul București - 05.12.2002

  HOTARAREnr. 269 din 2002-12-05 HOTARIRE 269 din 05/12/2002 PRIVIND VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 268/2002 - Municipiul București - 28.11.2002

  HOTARAREnr. 268 din 2002-11-28 HOTARIRE 268 din 28/11/2002 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE ALE SECTOARELOR A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002
 • Hotărârea 267/2002 - Municipiul București - 28.11.2002

  HOTARAREnr. 267 din 2002-11-28 HOTARIRE 267 din 28/11/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2, IN VEDEREA REALIZARII UNEI PIETE AGRO-ALIMENTARE
 • Hotărârea 266/2002 - Municipiul București - 28.11.2002

  HOTARAREnr. 266 din 2002-11-28 HOTARIRE 266 din 28/11/2002 PRIVIND ELIBARAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "SERVICE CICLOP" S.A.
 • Hotărârea 265/2002 - Municipiul București - 28.11.2002

  HOTARAREnr. 265 din 2002-11-28 HOTARIRE 265 din 28/11/2002 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIULUI NR. 201 SITUAT LA ETAJUL II, DIN CLADIREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 264/2002 - Municipiul București - 28.11.2002

  HOTARAREnr. 264 din 2002-11-28 HOTARIRE 264 din 28/11/2002 PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI SPATIILOR NR. 141 SI 142 SITUATE LA ETAJUL I, DIN CLADIREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 263/2002 - Municipiul București - 28.11.2002

  HOTARAREnr. 263 din 2002-11-28 HOTARIRE 263 din 28/11/2002 PRIVIND APROBAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR IN CARE SE INCHEIE CONTRACTELE DE IMPRUMUT, CONTRACTUL INTRE CREDITORI, CONTRACTUL ASUPRA FONDULUI DE COMERT, CONTRACTUL DE RETENTIE A ACTIUNILOR DE SUBORDONARE SI CONTRACTUL DE GAJ INTRE SC APA NOVA BUCURESTI SA, BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE SI DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS - UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH
 • Hotărârea 262/2002 - Municipiul București - 28.11.2002

  HOTARAREnr. 262 din 2002-11-28 HOTARIRE 262 din 28/11/2002 PRIVIND DESEMNAREA A 3 REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA PENTRU INDRUMAREA SI SUPRAVEGHEREA COMISIILOR ORGANIZATE LA NIVEL DE SECTOARE, PENTRU APLICAREA LEGII NR. 550/2002
 • Hotărârea 261/2002 - Municipiul București - 21.11.2002

  HOTARAREnr. 261 din 2002-11-21 HOTARIRE 261 din 21/11/2002 PRIVIND NUMIREA PERSOANEI CARE VA CONDUCE EVIDENTA DATORIEI PUBLICE LOCALE SI A GARANTIILOR LOCALE SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 266/2015
 • Hotărârea 257/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 257 din 2002-10-31 HOTARIRE 257 din 31/10/2002 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. SERVICE CICLOP S.A.
 • Hotărârea 256/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 256 din 2002-10-31 HOTARIRE 256 din 31/10/2002 PRIVIND NUMIREA DOMNILOR MATEI CRISTIAN SI NEACSU GHEORGHE CA REPREZENTANTI AL C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA S.C. 3 D BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 255/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 255 din 2002-10-31 HOTARIRE 255 din 31/10/2002 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI TANGOREAN PETRE CA REPREZENTANT AL C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA WORLD TRADE CENTER
 • Hotărârea 254/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 254 din 2002-10-31 HOTARIRE 254 din 31/10/2002 PRIVIND NUMIREA DOMNILOR DRAGOS FLORESCU SI CONSTANTIN NICOLAE CA REPREZENTANTI AI C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE LA S.C. REBU S.A.
 • Hotărârea 253/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 253 din 2002-10-31 HOTARIRE 253 din 31/10/2002 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI IOAN MOGOS CA REPREZENTANT AL C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A S.C. RADET S.A.
 • Hotărârea 252/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 252 din 2002-10-31 HOTARIRE 252 din 31/10/2002 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. ACM LIRTRAC S.A.
 • Hotărârea 251/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 251 din 2002-10-31 HOTARIRE 251 din 31/10/2002 PRIVIND DESEMNAREA DOMNILOR BUSUIOC DORU SI VIOREL POPESCU CA CENZORI LA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 250/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 250 din 2002-10-31 HOTARIRE 250 din 31/10/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 250/2000 SI DESEMNAREA DOMNULUI BOGDAN GEORGESCU, REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 249/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 249 din 2002-10-31 HOTARIRE 249 din 31/10/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 250/ 2000 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 248/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 248 din 2002-10-31 HOTARIRE 248 din 31/10/2002 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI OTOMEGA ION IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SC DRUPO SA
 • Hotărârea 247/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 247 din 2002-10-31 HOTARIRE 247 din 31/10/2002 PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIULUI SITUAT IN BD. BASARABIA, BL. A2, PARTER, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 111 M.P., CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI
 • Hotărârea 246/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 246 din 2002-10-31 HOTARIRE 246 din 31/10/2002 PRIVIND INCHIRIEREA UNUI SPATIU IN SUPRAFATA DE 176 M.P. SITUAT IN INCINTA PARCULUI HERASTRAU
 • Hotărârea 245/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 245 din 2002-10-31 HOTARIRE 245 din 31/10/2002 PRIVIND INFIINTAREA SC PARKING CICLOP SA
 • Hotărârea 244/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 244 din 2002-10-31 HOTARIRE 244 din 31/10/2002 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 71200 M.P. SITUAT IN SOS. OLTENITEI NR. 219 (VITAN BARZESTI)
 • Hotărârea 243/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 243 din 2002-10-31 HOTARIRE 243 din 31/10/2002 PRIVIND PROPUNEREA DE ELIBERARE DIN FUNCTIE A SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 242/2002 - Municipiul București - 31.10.2002

  HOTARAREnr. 242 din 2002-10-31 HOTARIRE 242 din 31/10/2002 ANULATA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 4038/29.09.2004 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 264/30.11.2000 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA STRAZILOR URBANE IN BUCURESTI - REABILITARE STRAZI"
 • Hotărârea 241/2002 - Municipiul București - 24.10.2002

  HOTARAREnr. 241 din 2002-10-24 HOTARIRE 241 din 24/10/2002 PRIVIND INSTITUIREA UNEI COMISII SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 240/2002 - Municipiul București - 24.10.2002

  HOTARAREnr. 240 din 2002-10-24 HOTARIRE 240 din 24/10/2002 PRIVIND REORGANIZAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR SI TRANSMITEREA ACTIVITATII ACESTEIA IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 SUSPENDATA, CU RECURS, IN DOSARUL 4138/CA/2002 DE LA TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURESTI - SECTIA A VIII-A PENTRU CONFLICTE DE MUNCA SI LITIGII DE MUNCA
 • Hotărârea 239/2002 - Municipiul București - 24.10.2002

  HOTARAREnr. 239 din 2002-10-24 HOTARIRE 239 din 24/10/2002 PRIVIND INCETAREA ACTIVITATII ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR SI TRECEREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 ANULATA PRIN SENTINTA NR. 3572/22.09.2004 SUSPENDATA, CU RECURS, IN DOSARUL NR. 4136/CA/2002 DE LA TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURESTI - SECTIA A VIII-A PENTRU CONFLICTE DE MUNCA SI LITIGII DE MUNCA
 • Hotărârea 238/2002 - Municipiul București - 24.10.2002

  HOTARAREnr. 238 din 2002-10-24 HOTARIRE 238 din 24/10/2002 PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTULUI DIRECT REFERITOR LA FINANTAREA LUCRARILOR PENTRU FINALIZAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A STATIEI DE TRATARE CRIVINA SI FURNIZAREA DE SERVICII DE APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 237/2002 - Municipiul București - 24.10.2002

  HOTARAREnr. 237 din 2002-10-24 HOTARIRE 237 din 24/10/2002 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2003 PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 236/2002 - Municipiul București - 24.10.2002

  HOTARAREnr. 236 din 2002-10-24 HOTARIRE 236 din 24/10/2002 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE - COMANDAMENTUL GARNIZOANEI BUCURESTI A UNOR MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR CARE S-AU AFLAT IN FOLOSINTA CENTRULUI MILITAR BUCURESTI
 • Hotărârea 235/2002 - Municipiul București - 24.10.2002

  HOTARAREnr. 235 din 2002-10-24 HOTARIRE 235 din 24/10/2002 PENTRU MODIFICAREA UNOR PREVEDERI ALE HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 51/ 2002 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002
 • Hotărârea 234/2002 - Municipiul București - 24.10.2002

  HOTARAREnr. 234 din 2002-10-24 HOTARIRE 234 din 24/10/2002 PRIVIND VALIDAREA A TREI MANDATE DE CONSILIERI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 233/2002 - Municipiul București - 24.10.2002

  HOTARAREnr. 233 din 2002-10-24 HOTARIRE 233 din 24/10/2002 PENTRU MODIFICAREA HATARARII NR. 167/2002 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR. 2/2002 PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A UNUI IMOBIL IN PROPRIETATEA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA
 • Hotărârea 232/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 232 din 2002-10-17 HOTARIRE 232 din 17/10/2002 PRIVIND DESEMNAREA A 6 CONSILIERI GENERALI CA MEMBRI AI AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA DE PE LANGA CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 231/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 231 din 2002-10-17 HOTARIRE 231 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA SITUAT IN CALEA FERENTARI NR. 72, BL. 19, PARTER SI SUBSOL, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR.155/2017
 • Hotărârea 230/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 230 din 2002-10-17 HOTARIRE 230 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR PRIVIND INFIINTAREA DIRECTIEI DE PROTECTIE SPECIALA A PERSOANELOR CU HANDICAP, INSTITUTIE PUBLICA DE INTERES LOCAL, CU PERSONALITATE JURIDICA
 • Hotărârea 229/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 229 din 2002-10-17 HOTARIRE 229 din 17/10/2002 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU EXERCITAREA ATRIBUTIILOR PRIVIND CONTUL DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2001
 • Hotărârea 228/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 228 din 2002-10-17 HOTARIRE 228 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL, A IMPRUMUTURILOR, VIRARILOR DE CREDITE SI MODULUI DE UTILIZARE A REZERVEI BUGETARE SI PRVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR
 • Hotărârea 227/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 227 din 2002-10-17 HOTARIRE 227 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN SITUAT IN STR. EMIL GARLEANU, SECTOR 3 IN FOLOSINTA GRATUITA A ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR
 • Hotărârea 226/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 226 din 2002-10-17 HOTARIRE 226 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN SITUAT IN BD. C-TIN BRANCUSI NR. 11, SECTOR 3, IN FOLOSINTA GRATUITA A ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR
 • Hotărârea 225/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 225 din 2002-10-17 HOTARIRE 225 din 17/10/2002 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A SUMELOR ALOCATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE PRIN ORDONANTA GUVERNULUI NR. 42/2002 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE STAT
 • Hotărârea 224/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 224 din 2002-10-17 HOTARIRE 224 din 17/10/2002 PRIVIND EXERCITAREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 A ATRIBUTIILOR PRIVIND BUGETUL LOCAL, IMPRUMUTURILE, VIRARILE DE CREDITE SI MODUL DE UTILIZARE A REZERVEI BUGETARE, CONTUL DE INCHEIERE A EXERCIRIULUI BUGETAR, STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, A ALTOR TAXE SPECIALE, IN CONDITIILE LEGII, PRECUM SI ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII, NUMARUL DE PERSONAL SI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE AI FUNCTIONARE ALE APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE SI ALE SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 223/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 223 din 2002-10-17 HOTARIRE 223 din 17/10/2002 PRIVIND ACCEPTUL DONATIEI FARA SARCINI SI TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 10880,9 M.P., SITUAT IN STR. FABRICA DE CARAMIDA NR. 1A, SECTOR 1, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA CONCESIONARII PENTRU REALIZAREA UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE
 • Hotărârea 222/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 222 din 2002-10-17 HOTARIRE 222 din 17/10/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 77/19.04.2001, REFERITOARE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPREA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SC PANDURI SA, PRIN ABROGAREA POZ. 23 DIN ANEXA LA HOTARARE
 • Hotărârea 220/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 220 din 2002-10-17 HOTARIRE 220 din 17/10/2002 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 289/2000 REFERITOARE LA TRANSMITEREA UNOR TERENURI IN ADMINISTRAREA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU CONSTRUCTIA DE LOCUINTE SI UTILITATI PUBLICE
 • Hotărârea 219/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 219 din 2002-10-17 HOTARIRE 219 din 17/10/2002 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 108/2002 REFERITOARE LA MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 195/2002 CU PRIVIRE LA ORGANIGRAMA APARATULUI PROPRIU AL C.G.M.B.
 • Hotărârea 218/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 218 din 2002-10-17 HOTARIRE 218 din 17/10/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 177/2002 REFERITOARE LA APROBAREA DE CATRE C.G.M.B. A DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE IN VEDEREA SUSTINERII SELECTIILOR DE OFERTE, NEGOCIERILOR COMPETITIVE SI LICITATIILOR PENTRU ACHIZITIA DE BUNURI, SERVICII SI LUCRARI, IN CONFORMITATE CU O.U. NR. 6/25.04.2002, HG NR. 461/09.05.2001, PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE, LGEA NR. 133/1999 SI LEGEA NR. 215/23.04.2001
 • Hotărârea 217/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 217 din 2002-10-17 HOTARIRE 217 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE INTRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 SI SC INSTITUTUL DE CERCETARE SI PROIECTARE PENTRU ELECTROTEHNICA SA (ICPE), UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC, INCUBARE SI EXCELENTA - CTTIE BUCURESTI SI SC GLOBAL LOGISTIC SRL, IN VEDEREA INFIINTARII "PARCULUI TEHNOLOGIC DESTINAT ACTIVITATILOR DE CERCETARE STIINTIFICA SI UNIVERSITARA, INGINERIE SI TRANSFER TEHNOLOGIC"
 • Hotărârea 216/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 216 din 2002-10-17 HOTARIRE 216 din 17/10/2002 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 ANI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 2030 M.P., SITUATA IN INTERSECTIA DINTRE SOS. VIRTUTII, CALEA CRANGASI, BD. CONSTRUCTORILOR, SECTOR 6, PENTRU REALIZAREA UNUI CENTRU COMERCIAL SI EXPOZITIONAL
 • Hotărârea 215/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 215 din 2002-10-17 HOTARIRE 215 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 A ATRIBUTIILOR PRIVIND DIRECTIA DE CRESE SI ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 4
 • Hotărârea 214/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 214 din 2002-10-17 HOTARIRE 214 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 A ATRIBUTIILOR PRIVIND DIRECTIA GENERALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SECTOR 4
 • Hotărârea 213/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 213 din 2002-10-17 HOTARIRE 213 din 17/10/2002 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 A BAZEI PALLADY, CU SEDIUL IN BD. THEODOR PALLADY, NR. 262, SECTOR 3, PENTRU INFIINTAREA SERVICIULUI SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN
 • Hotărârea 212/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 212 din 2002-10-17 HOTARIRE 212 din 17/10/2002 PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIILOR SITUATE IN STR. VASILE LASCAR NR. 199 (SUBSOL+PARTER), IN SUPRAFATA DE 139 M.P. SI IN STR. GLINKA NR. 7 (SUBSOL+PARTER), IN SUPRAFATA DE 249 M.P., CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI
 • Hotărârea 211/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 211 din 2002-10-17 HOTARIRE 211 din 17/10/2002 PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIULUI SITUAT IN STR. VASILE LASCAR NR. 38, ETAJ 1, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 199,99 M.P., CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI
 • Hotărârea 210/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 210 din 2002-10-17 HOTARIRE 210 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A TERENULUI SITUAT IN STR. REVOLUTIEI 1848 NR. 15, IN VEDEREA REALIZARII UNUI SCHIMB DE TEREN
 • Hotărârea 209/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 209 din 2002-10-17 HOTARIRE 209 din 17/10/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR. 178/25.07.2002 DE TRANSMITERE A UNUI TEREN IN ADMINISTRAREA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 208/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 208 din 2002-10-17 HOTARIRE 208 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2, A UNUI IMOBIL IN SCOPUL INFIINTARII UNUI CENTRU DE PROTECTIE PENTRU COPILUL VICTIMA A VIOLENTEI, DE CATRE DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2
 • Hotărârea 207/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 207 din 2002-10-17 HOTARIRE 207 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI SITUAT IN CALEA FLOREASCA NR. 240 DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2
 • Hotărârea 206/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 206 din 2002-10-17 HOTARIRE 206 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 BUCURESTI, PENTRU CONSTRUCTIA UNOR LOCUINTE PENTRU MEDICII REZIDENTI
 • Hotărârea 205/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 205 din 2002-10-17 HOTARIRE 205 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 82.500 M.P., SITUAT IN BD. GH. SINCAI - CALEA VACARESTI, SECTOR 4
 • Hotărârea 204/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 204 din 2002-10-17 HOTARIRE 204 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1420 M.P. SITUAT IN SECTORUL 1, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA CONCESIONARII SERVICIILOR PUBLICE - PIATA HERASTRAU
 • Hotărârea 203/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 203 din 2002-10-17 HOTARIRE 203 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI SITUAT IN SOS. NICOLAE TITULESCU NR. 9A, SECTOR 1, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA CONCESIONARII PENTRU REALIZAREA UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE
 • Hotărârea 202/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 202 din 2002-10-17 HOTARIRE 202 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 CU ASOCIATIA CASA IOANA IN VEDEREA ASIGURARII HRANEI PERSOANELOR FARA ADAPOST CARE BENEFICIAZA DE SERVICIILE ASOCIATIEI
 • Hotărârea 201/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 201 din 2002-10-17 HOTARIRE 201 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SPATIU DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN VEDEREA FUNCTIONARII UNOR SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 200/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 200 din 2002-10-17 HOTARIRE 200 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR PRIVIND STABILIREA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE PENTRU ACTIVITATI ARTISTICE SI DISTRACTIVE DE VIDEOTECA SI DISCOTECA DESFASURATE PE RAZA TERITORIAL- ADMINISTRATIVA A SECTORULUI 1
 • Hotărârea 199/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 199 din 2002-10-17 HOTARIRE 199 din 17/10/2002 PRIVIND VALIDAREA A DOUA MANDATE DE CONSILIERI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 198/2002 - Municipiul București - 17.10.2002

  HOTARAREnr. 198 din 2002-10-17 HOTARIRE 198 din 17/10/2002 PRIVIND VACANTAREA A 5 LOCURI DE CONSILIERI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 197/2002 - Municipiul București - 03.10.2002

  HOTARAREnr. 197 din 2002-10-03 HOTARIRE 197 din 03/10/2002 PRIVIND VACANTAREA A 14 LOCURI DE CONSILIERI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 196/2002 - Municipiul București - 26.09.2002

  HOTARAREnr. 196 din 2002-09-26 HOTARIRE 196 din 26/09/2002 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 188/25.07.2002 PRIVIND APROBAREA SCHIMBARII PROPRIETATII/ CONTROLULUI ASUPRA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
 • Hotărârea 195/2002 - Municipiul București - 22.08.2002

  HOTARAREnr. 195 din 2002-08-22 HOTARIRE 195 din 22/08/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LUCRARI DE REAMENAJARE, MODERNIZARE SI CONSOLIDARE A SPATIILOR DESTINATE LECTURII DIN SEDIUL CENTRAL- BIBLIOTECA MUNICIPALA MIHAIL SADOVEANU" STR. TACHE IONESCU NR. 4, SECTOR 1, MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 191/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 191 din 2002-07-25 HOTARIRE 191 din 25/07/2002 PRIVIND PARTICIPAREA CGMB LA CONSTITUIREA FONDULUI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA BUCURESTI- ILFOV PE ANUL 2002
 • Hotărârea 190/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 190 din 2002-07-25 HOTARIRE 190 din 25/07/2002 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 166/2002
 • Hotărârea 189/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 189 din 2002-07-25 HOTARIRE 189 din 25/07/2002 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CGMB NR. 116/24.05.2002
 • Hotărârea 188/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 188 din 2002-07-25 HOTARIRE 188 din 25/07/2002 PRIVIND SCHIMBAREA PROPRIETATII/ CONTROLULUI ASUPRA CONCESIONARULUI SC APA NOVA BUCURESTI SA
 • Hotărârea 187/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 187 din 2002-07-25 HOTARIRE 187 din 25/07/2002 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONTRACTULUI DIRECT REFERITOR LA FURNIZAREA DE SERVICII DE APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 186/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 186 din 2002-07-25 HOTARIRE 186 din 25/07/2002 PRIVIND INSTITUIREA COMISIEI DE VERIFICARE A ACTIVITATII INSTITUTIILOR DIN SUBORDINEA CGMB
 • Hotărârea 185/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 185 din 2002-07-25 HOTARIRE 185 din 25/07/2002 PRIVIND APROBAREA ADERARII CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 LA ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA
 • Hotărârea 184/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 184 din 2002-07-25 HOTARIRE 184 din 25/07/2002 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE AFLATE SUB AUTORITATEA CGMB, PRECUM SI ACTUALIZAREA TAXELOR SI TARIFELOR PRACTICATE DE ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE
 • Hotărârea 183/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 183 din 2002-07-25 HOTARIRE 183 din 25/07/2002 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN STR. SFANTA VINERI NR. 32, BL. A 5, PARTER, SECTOR 3, BUCURESTI DIN ADMINISTRAREA CGMB IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 PENTRU DIRECTIA VENITURI, IMPOZITE SI TAXE LOCALE, SECTOR 3
 • Hotărârea 182/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 182 din 2002-07-25 HOTARIRE 182 din 25/07/2002 PRIVIND TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CGMB IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6- DIRECTIA DE PROTECTIE SPECIALA A PERSOANELOR CU HANDICAP, A SPATIULUI DIN STR. DRUMUL SARII NR. 2, BL. V55, PARTER
 • Hotărârea 181/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 181 din 2002-07-25 HOTARIRE 181 din 25/07/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARIEI SECTORULUI 3
 • Hotărârea 180/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 180 din 2002-07-25 HOTARIRE 180 din 25/07/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CGMB NR. 138/21.06.2001
 • Hotărârea 179/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 179 din 2002-07-25 HOTARIRE 179 din 25/07/2002 PRIVIND ATRIBUIREA IN ADMINISTRARE A SPATIILOR SITUATE IN STR. VASILE LASCAR NR. 199 (SUBSOL+PARTER), IN SUPRAFATA DE 139 M.P. SI IN STR. GLINKA NR. 7 (SUBSOL+PARTER), IN SUPRAFATA DE 249 MP, CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 5/2016
 • Hotărârea 178/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 178 din 2002-07-25 HOTARIRE 178 din 25/07/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU CONSTRUCTIA UNEI LOCUINTE
 • Hotărârea 176/2002 - Municipiul București - 25.07.2002

  HOTARAREnr. 176 din 2002-07-25 HOTARIRE 176 din 25/07/2002 PRIVIND REALOCAREA FONDURILOR INTRE COMPONENTELE PROIECTULUI PRIVIND INFRASTRUCTURA URBANA IN BUCURESTI, PREVAZUT IN ANEXA LA CONTRACTUL DE FINANTARE INTRE ROMANIA, BANCA EUROPEANA DE INVESTITII SI CGMB RATIFICAT PRIN LEGEA NR. 489/2001 SUSPENDA EXECUTAREA HOTARARII CGMB NR. 176/25.07.2002 PRONUNTATA IN SEDINTA PUBLICA DIN 15.08.2002, PRIN SENTINTA CIVILA NR. 607/15.08.2002
 • Hotărârea 175/2002 - Municipiul București - 18.07.2002

  HOTARAREnr. 175 din 2002-07-18 HOTARIRE 175 din 18/07/2002 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI ALEXANDRU DARIE IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI MUNICIPAL "L.S. BULANDRA"
 • Hotărârea 174/2002 - Municipiul București - 18.07.2002

  HOTARAREnr. 174 din 2002-07-18 HOTARIRE 174 din 18/07/2002 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI MIRCEA DIACONU IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI "C.I. NOTTARA"
 • Hotărârea 173/2002 - Municipiul București - 18.07.2002

  HOTARAREnr. 173 din 2002-07-18 HOTARIRE 173 din 18/07/2002 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI GEORGE MIHAITA IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI DE COMEDIE
 • Hotărârea 172/2002 - Municipiul București - 18.07.2002

  HOTARAREnr. 172 din 2002-07-18 HOTARIRE 172 din 18/07/2002 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI DE AGREMENT SI LACURI A CENTRULUI DE PREGATIRE PROFESIONALA SI RECUPERARE FIZICA FLOREASCA II AFLATA IN CONCESIUNE LA SC APA NOVA BUCURESTI SA
 • Hotărârea 171/2002 - Municipiul București - 18.07.2002

  HOTARAREnr. 171 din 2002-07-18 HOTARIRE 171 din 18/08/2002 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITATEA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
 • Hotărârea 170/2002 - Municipiul București - 27.06.2002

  HOTARAREnr. 170 din 2002-06-27 HOTARIRE 170 din 27/06/2002 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR
 • Hotărârea 169/2002 - Municipiul București - 27.06.2002

  HOTARAREnr. 169 din 2002-06-27 HOTARIRE 169 din 27/06/2002 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 18 HA, SITUAT IN STR. N. CARAMFIL- S0S. NORDULUI- STR. G. GAFENCU, SECTOR 1
 • Hotărârea 168/2002 - Municipiul București - 27.06.2002

  HOTARAREnr. 168 din 2002-06-27 HOTARIRE 168 din 27/06/2002 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONTRACTULUI AVAND CA OBIECT "PREGATIREA DOCUMENTATIILOR DE LICITATIE SI ASIGURAREA ASISTENTEI PE PARCURSUL PROCESULUI LICITATIEI" INTRE SC APA NOVA BUCURESTI SA SI SEURECA SPACE
 • Hotărârea 167/2002 - Municipiul București - 27.06.2002

  HOTARAREnr. 167 din 2002-06-27 HOTARIRE 167 din 27/06/2002 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR. 2/2002 PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A UNUI IMOBIL IN PROPRIETATEA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA
 • Hotărârea 166/2002 - Municipiul București - 27.06.2002

  HOTARAREnr. 166 din 2002-06-27 HOTARIRE 166 din 27/06/2002 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 ANI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 2030 MP, SITUATA IN INTERSECTIA DINTRE SOS. VIRTUTII, CALEA CRANGASI, B-DUL CONSTRUCTORILOR, SECTOR 6, PENTRU REALIZAREA UNUI CENTRU COMERCIAL SI EXPOZITIONAL SE SUSPENDA EXECUTAREA HOTARARII PRIN SENTINTA CIVILA NR. 634 A TRIBUNALULUI BUCURESTI SECTIA a V a CIVILA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
 • Hotărârea 165/2002 - Municipiul București - 27.06.2002

  HOTARAREnr. 165 din 2002-06-27 HOTARIRE 165 din 27/06/2002 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 3.900 M.P., SITUAT IN STR. LUJERULUI NR. 42, SECTOR 6, PENTRU REALIZAREA UNEI PARCARI AUTO SUPRATERANE
 • Hotărârea 164/2002 - Municipiul București - 20.06.2002

  HOTARAREnr. 164 din 2002-06-20 HOTARIRE 164 din 20/06/2002 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 PENTRU EXERCITAREA ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2001
 • Hotărârea 163/2002 - Municipiul București - 20.06.2002

  HOTARAREnr. 163 din 2002-06-20 HOTARIRE 163 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, NUMARUL DE PERSONAL SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI GENERALE DE PROTECTIE SOCIALA SECTOR 3- SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 162/2002 - Municipiul București - 20.06.2002

  HOTARAREnr. 162 din 2002-06-20 HOTARIRE 162 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, NUMARUL DE PERSONAL SI REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE AL DIRECTIEI PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI SECTOR 3- SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 161/2002 - Municipiul București - 20.06.2002

  HOTARAREnr. 161 din 2002-06-20 HOTARIRE 161 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, NUMARUL DE PERSONAL SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI PARCURILOR SECTOR 3- SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL
 • Hotărârea 160/2002 - Municipiul București - 20.06.2002

  HOTARAREnr. 160 din 2002-06-20 HOTARIRE 160 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
 • Hotărârea 159/2002 - Municipiul București - 20.06.2002

  HOTARAREnr. 159 din 2002-06-20 HOTARIRE 159 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5
 • Hotărârea 158/2002 - Municipiul București - 20.06.2002

  HOTARAREnr. 158 din 2002-06-20 HOTARIRE 158 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 5
 • Hotărârea 157/2002 - Municipiul București - 20.06.2002

  HOTARAREnr. 157 din 2002-06-20 HOTARIRE 157 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 5
 • Hotărârea 156/2002 - Municipiul București - 20.06.2002

  HOTARAREnr. 156 din 2002-06-20 HOTARIRE 156 din 20/06/2002 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL
 • Hotărârea 155/2002 - Municipiul București - 20.06.2002

  HOTARAREnr. 155 din 2002-06-20 HOTARIRE 155 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA-CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PE ANUL 2002
 • Hotărârea 154/2002 - Municipiul București - 20.06.2002

  HOTARAREnr. 154 din 2002-06-20 HOTARIRE 154 din 20/06/2002 ANULATA PRIN SENTINTA NR. 4035/29.09.2004 PRIVIND NECESITATEA PROPUNERII DE CATRE PRIMARUL GENERAL A MODIFICARII ORGANIGRAMEI APARATULUI PROPRIU AL CGMB, STATULUI DE FUNCTII AFERENT SI RECTIFICARII CORESPUNZATOARE A BUGETULUI PE ANUL 2002 SE SUSPENEDA EXECUTAREA HOTARARII PRIN SENTINTA CIVILA NR. 633 A TRIBUNALULUI BUCURESTI SECTIA a V a CIVILA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
 • Hotărârea 153/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 153 din 2002-05-30 HOTARIRE 153 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE IMPRUMUT SUBSIDIAR DINTRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, C.G.M.B. SI REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI PENTRU FINANTAREA PROIECTULUI DE REABILITARE A TRANSPORTULUI URBAN IN BUCURESTI
 • Hotărârea 152/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 152 din 2002-05-30 HOTARIRE 152 din 30/05/2002 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT SI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 16,739 M.P., SITUAT IN ZONA PIATA CRANGASI- STR. GENERAL P. POPOVAT, SECTORUL 6, PENTRU REALIZAREA UNUI COMPLEX COMERCIAL SI PARCARI
 • Hotărârea 151/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 151 din 2002-05-30 HOTARIRE 151 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 12,67 HA, SITUAT IN SOS. VIRTUTII- STR. DAMBOVITA, SECTOR 6
 • Hotărârea 150/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 150 din 2002-05-30 HOTARIRE 150 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 9810 M.P. SITUAT IN SOS. FUNDENI NR. 143-167, SECTOR 2
 • Hotărârea 149/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 149 din 2002-05-30 HOTARIRE 149 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 772,3 M.P. SITUAT IN CALEA BUZESTI NR. 50-52- STR. SEVASTOPOL NR. 1, SECTOR 1
 • Hotărârea 148/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 148 din 2002-05-30 HOTARIRE 148 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA TOTALA STUDIATA DE 5 HA, SITUAT IN SOS. OLTENITEI- CALEA VACARESTI, SECTOR 4
 • Hotărârea 147/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 147 din 2002-05-30 HOTARIRE 147 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 10750,39 M.P. SITUAT IN STR. NASAUD NR. 97, SECTOR 5
 • Hotărârea 146/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 146 din 2002-05-30 HOTARIRE 146 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA STUDIATA DE 34 HA, SITUAT IN SOS. ODAI- DRUMUL MUNTELE GAINA, SECTOR 1
 • Hotărârea 145/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 145 din 2002-05-30 HOTARIRE 145 din 30/05/2002 PRIVIND APROBARE PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 48,5 HA, SITUAT IN SOS. BUCURESTI- TARGOVISTE- LACUL STRAULESTI- STR. REDEA, SECTOR 1
 • Hotărârea 144/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 144 din 2002-05-30 HOTARIRE 144 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 17,3 HA, SITUAT IN BD. IULIU MANIU- CALEA FERATA DE CENTURA- STR. PRECIZIEI, SECTOR 6
 • Hotărârea 143/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 143 din 2002-05-30 HOTARIRE 143 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 92713,5 M.P. SITUAT IN STR. CLUCERULUI- STR. N. RACOTA, SECTOR 1
 • Hotărârea 142/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 142 din 2002-05-30 HOTARIRE 142 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA STUDIATA DE 15 HA, SITUAT IN CALEA VACARESTI- SPLAIUL DAMBOVITEI, SECTOR 4
 • Hotărârea 141/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 141 din 2002-05-30 HOTARIRE 141 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 4575, SITUAT IN STR. C-TIN NOICA, SECTOR 6
 • Hotărârea 140/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 140 din 2002-05-30 HOTARIRE 140 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 560 M.P. SITUAT IN STR. EMIL PANGRATTI NR. 22A-22B, SECTOR 1
 • Hotărârea 139/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 139 din 2002-05-30 HOTARIRE 139 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA STUDIATA DE 8500 M.P., SITUAT IN CALEA BUZESTI- STR. SEVASTOPOL, SECTOR 1
 • Hotărârea 138/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 138 din 2002-05-30 HOTARIRE 138 din 30/05/2002 PRIVIND FINANTAREA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE PENTRU UN NUMAR DE 2 IMOBILE INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
 • Hotărârea 137/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 137 din 2002-05-30 HOTARIRE 137 din 30/05/2002 PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII CONTRACTELOR DE INCHIRIERE PENTRU UNELE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFLATE IN EVIDENTA DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA
 • Hotărârea 136/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 136 din 2002-05-30 HOTARIRE 136 din 30/05/2002 PRIVIND STABILIREA TARIFELOR PRACTICATE DE CENTRUL DE PROIECTARE URBANA PENTRU ELIBERAREA AVIZELOR DE CONSULTANTA PRELIMINARA IN URBANISM, CIRCULATIE SI AMENAJAREA TERITORIULUI
 • Hotărârea 135/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 135 din 2002-05-30 HOTARIRE 135 din 30/05/2002 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE, A DOUA INSTALATII DE SEMAFORIZARE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR
 • Hotărârea 134/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 134 din 2002-05-30 HOTARIRE 134 din 30/05/2002 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE, CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR, A ECHIPAMENTELOR DESTINATE DIRIJARII TRAFICULUI RUTIER, OBTINUTE IN CADRUL PROIECTULUI DE ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA DIN PARTEA OLANDEI PSO/98/RM/3/1
 • Hotărârea 133/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 133 din 2002-05-30 HOTARIRE 133 din 30/05/2002 PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI ADMINISTRATIEI PARCURILOR SI GRADINILOR
 • Hotărârea 132/2002 - Municipiul București - 30.05.2002

  HOTARAREnr. 132 din 2002-05-30 HOTARIRE 132 din 30/05/2002 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 AL HOTARARII C.G.M.B. NR. 67/19.04.2001
 • Hotărârea 131/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 131 din 2002-05-24 HOTARIRE 131 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA MODULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI DE EVALUARE SI SELECTIONARE SI A GRILEI DE EVALUARE A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE SOLICITA SUBVENTII IN TEMEIUL LEGII NR. 34/1998
 • Hotărârea 130/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 130 din 2002-05-24 HOTARIRE 130 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI ROF-UL PENTRU DIRECTIA CRESELOR SECTOR 2
 • Hotărârea 129/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 129 din 2002-05-24 HOTARIRE 129 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI ROF-UL PENTRU CENTRUL TERITORIAL VETERINAR SECTOR 2
 • Hotărârea 128/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 128 din 2002-05-24 HOTARIRE 128 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI ROF-UL PENTRU DIRECTIA VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2
 • Hotărârea 127/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 127 din 2002-05-24 HOTARIRE 127 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI ROF-UL PENTRU DIRECTIA DE PROTECTIE SOCIALA SECTOR 2
 • Hotărârea 126/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 126 din 2002-05-24 HOTARIRE 126 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI ROF-UL PENTRU DIRECTIA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2
 • Hotărârea 125/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 125 din 2002-05-24 HOTARIRE 125 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI ROF-UL PENTRU CASA DE CULTURA "MIHAI EMINESCU"
 • Hotărârea 124/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 124 din 2002-05-24 HOTARIRE 124 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI ROF-UL PENTRU ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 2
 • Hotărârea 123/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 123 din 2002-05-24 HOTARIRE 123 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI ROF-UL PENTRU ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
 • Hotărârea 122/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 122 din 2002-05-24 HOTARIRE 122 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCTII SI ROF-UL PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2
 • Hotărârea 121/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 121 din 2002-05-24 HOTARIRE 121 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR PRIVIND STABILIREA TAXEI DE MULTIPLICARE PENTRU DOCUMENTELE ELIBERATE CONFORM LEGII NR. 544/2001, PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC
 • Hotărârea 120/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 120 din 2002-05-24 HOTARIRE 120 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU CANTINA CENTRALA DE AJUTOR SOCIAL
 • Hotărârea 119/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 119 din 2002-05-24 HOTARIRE 119 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIIOR PRIVIND STABILIREA TAXELOR PRACTICATE DE CATRE CIRCUMSCRIPTIILE SANITAR VETERINARE SECTORUL 1
 • Hotărârea 118/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 118 din 2002-05-24 HOTARIRE 118 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, NUMARULUI DE PERSONAL SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE
 • Hotărârea 117/2002 - Municipiul București - 24.05.2002

  HOTARAREnr. 117 din 2002-05-24 HOTARIRE 117 din 24/05/2002 PRIVIND ABROGAREA HOTARARILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI NR.66/2002, NR. 67/2002, NR.74/2002 SI NR. 106/2002
 • Hotărârea 115/2002 - Municipiul București - 16.05.2002

  HOTARAREnr. 115 din 2002-05-16 HOTARIRE 115 din 16/05/2002 PRIVIND SUPUNEREA SPRE AVIZARE AGENTIEI NATIONALE A FUNCTIONARILOR PUBLICI A NOMENCLATORULUI DE FUNCTII PUBLICE
 • Hotărârea 113/2002 - Municipiul București - 16.05.2002

  HOTARAREnr. 113 din 2002-05-16 HOTARIRE 113 din 16/05/2002 PRIVIND MOIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 264/30.11.2000 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA STRAZILOR URBANE IN BUCURESTI- REABILITARE STRAZI"
 • Hotărârea 112/2002 - Municipiul București - 16.05.2002

  HOTARAREnr. 112 din 2002-05-16 HOTARIRE 112 din 16/05/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 261/30.11.2000 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONTORIZAREA VANZARII DE ENERGIE TERMICA"
 • Hotărârea 111/2002 - Municipiul București - 16.05.2002

  HOTARAREnr. 111 din 2002-05-16 HOTARIRE 111 din 16/05/2002 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITAREA SISTEMULUI DE INCALZIRE CENTRALIZATA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" CUPRINS IN PROIECTUL PRIVIND "PROGRAMUL MULTI-SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 110/2002 - Municipiul București - 16.05.2002

  HOTARAREnr. 110 din 2002-05-16 HOTARIRE 110 din 16/05/2002 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 56/21.03.2002
 • Hotărârea 109/2002 - Municipiul București - 16.05.2002

  HOTARAREnr. 109 din 2002-05-16 HOTARIRE 109 din 16/05/2002 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2001 AL CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4
 • Hotărârea 105/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 105 din 2002-04-18 HOTARIRE 105 din 18/04/2002 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL S.C. "ALUNIS" S.A.
 • Hotărârea 104/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 104 din 2002-04-18 HOTARIRE 104 din 18/04/2002 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL S.C. "FOISOR" S.A.
 • Hotărârea 103/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 103 din 2002-04-18 HOTARIRE 103 din 18/04/2002 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL S.C. "A.B.C." S.A.
 • Hotărârea 102/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 102 din 2002-04-18 HOTARIRE 102 din 18/04/2002 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL S.C. "OVIDIU" S.A.
 • Hotărârea 101/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 101 din 2002-04-18 HOTARIRE 101 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA NORMELOR INSTITUITE DE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA UNEI S.C. "ECONOMAT 2001" S.R.L.
 • Hotărârea 100/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 100 din 2002-04-18 HOTARIRE 100 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA BLOC APARTAMENTE PE UN TEREN SITUAT IN SOS. NORDULUI NR. 102-106, SECTOR 1
 • Hotărârea 99/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 99 din 2002-04-18 HOTARIRE 99 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA FRIGORIFER TEHNOLOGIC, PE UN TEREN SITUAT IN STR. FANTANICA NR. 36, SECTOR 2
 • Hotărârea 98/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 98 din 2002-04-18 HOTARIRE 98 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA DEPOZIT, SEDII BIROURI SI SERVICII, PE UN TEREN SITUAT IN BD. MARASESTI NR. 6, SECTOR 4
 • Hotărârea 97/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 97 din 2002-04-18 HOTARIRE 97 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA COMERT, BIROURI, LOCUINTA PE UN TEREN SITUAT IN CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 291, SECTOR 5
 • Hotărârea 96/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 96 din 2002-04-18 HOTARIRE 96 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNI PUBLICE DE IMPORTANTA MUNICIPALA SAU SUPRAMUNICIPALA (BIROURI, HOTEL, SEDII, REPREZENTANTA, SERVICII), PE UN TEREN SITUAT IN STR. IZVOR NR. 78A-80, STR. GEN. ION DRAGALINA NR. 2, SECTOR 5
 • Hotărârea 95/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 95 din 2002-04-18 HOTARIRE 95 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA SEDIU BIROURI, PE UN TEREN SITUAT IN STR. IZVOR NR. 86, SECTOR 5
 • Hotărârea 94/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 94 din 2002-04-18 HOTARIRE 94 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA PRODUCTIE, BIROURI, ANEXE, PE UN TEREN SITUAT IN DRUMUL INTRE TARLALE NR. 31-33, SECTOR 3
 • Hotărârea 93/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 93 din 2002-04-18 HOTARIRE 93 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA LOCUINTA, COMERT, PE UN TEREN SITUAT IN STR. TUTUNARI NR. 5, SECTOR 5
 • Hotărârea 92/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 92 din 2002-04-18 HOTARIRE 92 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA COMPLEX COMERCIAL PE UN TEREN SITUAT IN SOS. ALEXANDRIEI NR. 12-14, SECTOR 5
 • Hotărârea 91/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 91 din 2002-04-18 HOTARIRE 91 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA LOCUINTA, SERVICII, PE UN TEREN SITUAT IN STR. DEZROBIRII NR. 21, SECTOR 6
 • Hotărârea 90/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 90 din 2002-04-18 HOTARIRE 90 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA BISERICA ORTODOXA, PE UN TEREN SITUAT IN STR. IZVOR/ STR. DR. VITZU, SECTOR 5
 • Hotărârea 89/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 89 din 2002-04-18 HOTARIRE 89 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA REORGANIZARE TERMINAL AUTOBUZE SI TROLEIBUZE R.A.T.B., SITUAT IN VALEA IALOMITEI, SECTOR 6
 • Hotărârea 88/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 88 din 2002-04-18 HOTARIRE 88 din 18/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA LOCUINTA, COMERT PE UN TEREN SITUAT IN STR. LOGOFAT TAUTU NR. 71-73, SECTOR 3
 • Hotărârea 87/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 87 din 2002-04-18 HOTARIRE 87 din 18/04/2002 PRIVIND CONTINUAREA PARTICIPARII PMB IN CALITATE DE MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE LA ASOCIATIA A.I.M.F.- ASOCIATIA INTERNATIONALA A PRIMARIILOR SI RESPONSABILILOR CAPITALELOR SI METROPOLELOR TOTAL SAU PARTIAL FRANCOFONE
 • Hotărârea 86/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 86 din 2002-04-18 HOTARIRE 86 din 18/04/2002 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN STR. DRUMUL TABEREI NR. 18, SECTOR 6, BUCURESTI DIN ADMINISTRAREA CGMB IN DMINISTRAREA CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 PENTRU SERVICIUL PUBLIC PENTRU FINANTE PUBLICE LOCALE SECTOR 6
 • Hotărârea 85/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 85 din 2002-04-18 HOTARIRE 85 DIN 18/04/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA CGMB IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 166/2016
 • Hotărârea 84/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 84 din 2002-04-18 HOTARIRE 84 din 18/04/2002 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A TERENULUI SITUAT IN CALEA DOROBANTI NR. 239, SECTOR 1
 • Hotărârea 83/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 83 din 2002-04-18 HOTARIRE 83 din 18/04/2002 PRIVIND CONCESIONAREA A DOUA TERENURI SITUATE LA INTERSECTIA DINTRE CALEA DOROBANTI SI STR. DR. GRIGORE MORA SI RESPECTIV IN P-TA CHARLES DE GAULLE DIN SECTOR 1, BUCURESTI
 • Hotărârea 82/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 82 din 2002-04-18 HOTARIRE 82 din 18/04/2002 PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN SITUAT LA INTERSECTIA STR. LUTERANA CU STR. DR. GENERAL BERTHELOT, SECTOR 1
 • Hotărârea 81/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 81 din 2002-04-18 HOTARIRE 81 din 18/04/2002 PRIVIND VALIDAREA REZULTATELOR CONCURSULUI ORGANIZAT DE DIRECTORUL GENERAL AL AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA- CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC) PENTRU FUNCTIILE DE DIRECTOR TEHNIC SI DIRECTOR PENTRU SERVICII AI ARBAC
 • Hotărârea 80/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 80 din 2002-04-18 HOTARIRE 80 din 18/04/2002 PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI DAN VASILIU DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI DE COMEDIE
 • Hotărârea 79/2002 - Municipiul București - 18.04.2002

  HOTARAREnr. 79 din 2002-04-18 HOTARIRE 79 din 18/04/2002 PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR LA TEATRUL MUNICIPAL L.S. BULANDRA A DOMNULUI STEFAN IORDANESCU
 • Hotărârea 78/2002 - Municipiul București - 11.04.2002

  HOTARAREnr. 78 din 2002-04-11 HOTARIRE 78 din 11/04/2002 PRIVIND REASEZAREA FISCALA A ZONELOR FORESTIERE DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 77/2002 - Municipiul București - 11.04.2002

  HOTARAREnr. 77 din 2002-04-11 HOTARIRE 77 din 11/04/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE GESTIONAREA DESEURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • Hotărârea 76/2002 - Municipiul București - 03.04.2002

  HOTARAREnr. 76 din 2002-04-03 HOTARIRE 76 din 03/04/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII ATRIBUTIILOR PENTRU PROTECTIA DREPTULUI COPILULUI DE CATRE CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
 • Hotărârea 75/2002 - Municipiul București - 03.04.2002

  HOTARAREnr. 75 din 2002-04-03 HOTARIRE 75 din 03/04/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE
 • Hotărârea 74/2002 - Municipiul București - 03.04.2002

  HOTARAREnr. 74 din 2002-04-03 HOTARIRE 74 din 03/04/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND ASISTENTA SOCIALA
 • Hotărârea 73/2002 - Municipiul București - 03.04.2002

  HOTARAREnr. 73 din 2002-04-03 HOTARIRE 73 din 03/04/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIILE LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND PROTECTIA SOCIALA
 • Hotărârea 72/2002 - Municipiul București - 03.04.2002

  HOTARAREnr. 72 din 2002-04-03 HOTARIRE 72 din 03/04/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII PRIVIND PROTECTIA SOCIALA
 • Hotărârea 71/2002 - Municipiul București - 27.03.2002

  HOTARAREnr. 71 din 2002-03-27 HOTARIRE 71 din 27/03/2002 PRIVIND APROBAREA APLICARII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DIRECTIEI PENTRU PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5
 • Hotărârea 70/2002 - Municipiul București - 27.03.2002

  HOTARAREnr. 70 din 2002-03-27 HOTARIRE 70 din 27/03/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII STABILITE PRIN ART. 95, LIT."H" AL CANTINEI CENTRALE DE AJUTOR SOCIAL
 • Hotărârea 69/2002 - Municipiul București - 27.03.2002

  HOTARAREnr. 69 din 2002-03-27 HOTARIRE 69 din 27/03/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII STABILITE PRIN ART. 95, LIT."E"
 • Hotărârea 68/2002 - Municipiul București - 27.03.2002

  HOTARAREnr. 68 din 2002-03-27 HOTARIRE 68 din 27/03/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 A UNOR ATRIBUTII STABILITE PRIN ART. 95, LIT."H"
 • Hotărârea 65/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 65 din 2002-03-21 HOTARIRE 65 din 21/03/2002 PRIVIND INCHIRIEREA SPATIILOR APARTINAND REGIEI AUTONOME DE SALUBRIZARE URBANA BUCURESTI
 • Hotărârea 64/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 64 din 2002-03-21 HOTARIRE 64 din 21/03/2002 PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI ALEXANDRU DABIJA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI ODEON
 • Hotărârea 63/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 63 din 2002-03-21 HOTARIRE 63 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBICETIVUL DE INVESTITII LUCRARI DE CONSOLIDARE, REPARATII SI RESTAURARE A MUZEULUI GEORGE SAVEREANU SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTORUL 1, STR. HENRI COANDA NR. 26
 • Hotărârea 62/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 62 din 2002-03-21 HOTARIRE 62 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBICETIVUL DE INVESTITII LUCRARI DE CONSOLIDARE, REPARATII SI RESTAURARE A MUZEULUI THEODOR AMAN SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTORUL 1, STR. C.A. ROSETTI NR. 8
 • Hotărârea 61/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 61 din 2002-03-21 HOTARIRE 61 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA UNUI IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI- CALEA VICTORIEI NR. 33-35, SECTOR 1
 • Hotărârea 60/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 60 din 2002-03-21 HOTARIRE 60 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU CONSOLIDAREA UNUI IMOBIL SITUAT IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR. ION BREZOIANU NR. 38, SECTOR 1
 • Hotărârea 59/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 59 din 2002-03-21 HOTARIRE 59 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA PLATII COTIZATIEI ANUALE A PMB CATRE ASOCIATIA INTERNATIONALA EUROCITIES
 • Hotărârea 58/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 58 din 2002-03-21 HOTARIRE 58 din 21/03/2002 PRIVIND INSTITUIREA UNOR NORME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC
 • Hotărârea 57/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 57 din 2002-03-21 HOTARIRE 57 din 21/03/2002 PRIVIND ELIBERAREA DOMNULUI VLAD RADESCU DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI "C.I. NOTTARA"
 • Hotărârea 56/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 56 din 2002-03-21 HOTARIRE 56 din 21/03/2002 PRIVIND SEMNAREA DE CATRE PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A "SCRISORII MANDAT" CATRE BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE (BERD) PENTRU "PROGRAMUL MULTI- SECTOR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
 • Hotărârea 55/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 55 din 2002-03-21 HOTARIRE 55 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA INCETARII CONTRACTELOR DE ASOCIERE NR. 2405/1992 SI NR. 2406/1992 SI RECUPERAREA CONTRAVALORII COTEI DE APORT A PMB, PRIN APLICAREA PREVEDERILOR HGR NR.505/1998
 • Hotărârea 54/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 54 din 2002-03-21 HOTARIRE 54 din 21/03/2002 PRIVIND PREDAREA IN EXPLOATARE LA SC APA NOVA SA BUCURESTI A RETELELOR PUBLICE DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE SI DE CANALIZARE NECUPRINSE IN CONTRACTUL DE CONCESIUNE REALIZATE DIN FONDURI PUBLICE ALE MUNICIPALITATII
 • Hotărârea 53/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 53 din 2002-03-21 HOTARIRE 53 din 21/03/2002 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CGMB NR. 320/1999, PRIVIND LICHIDAREA RASUB
 • Hotărârea 52/2002 - Municipiul București - 21.03.2002

  HOTARAREnr. 52 din 2002-03-21 HOTARIRE 52 din 21/03/2002 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI GENERALE DE APA BUCURESTI
 • Hotărârea 51/2002 - Municipiul București - 28.02.2002

  HOTARAREnr. 51 din 2002-02-28 HOTARIRE 51 din 28/02/2002 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002
 • Hotărârea 50/2002 - Municipiul București - 22.02.2002

  HOTARAREnr. 50 din 2002-02-22 HOTARIRE 50 din 22/02/2002 PRIVIND VALIDAREA REZULTATELOR CONCURSULUI DE SELECTIE AL DIRECTORULUI GENERAL AL AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICII APA- CANAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI (ARBAC), PRECUM SI NUMIREA DOMNULUI CRISTEA ADRIAN HORIA IONEL IN FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL- ARBAC
 • Hotărârea 49/2002 - Municipiul București - 22.02.2002

  HOTARAREnr. 49 din 2002-02-22 HOTARIRE 49 din 22/02/2002 PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIA DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE A DOMNULUI GRIDAN IOAN FLORIAN SI NUMIREA PANA LA ORGANIZAREA CONCURSULUI IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE A DOMNULUI RADU DUMITRU
 • Hotărârea 48/2002 - Municipiul București - 19.02.2002

  HOTARAREnr. 48 din 2002-02-19 HOTARIRE 48 din 19/02/2002 PRIVIND VALIDAREA UNOR MANDATE DE CONSILIERI AI C.G.M.B.
 • Hotărârea 47/2002 - Municipiul București - 19.02.2002

  HOTARAREnr. 47 din 2002-02-19 HOTARIRE 47 din 19/02/2002 PRIVIND VACANTAREA A CINCI LOCURI DE CONSILIERI AI C.G.M.B.
 • Hotărârea 46/2002 - Municipiul București - 14.02.2002

  HOTARAREnr. 46 din 2002-02-14 HOTARIRE 46 din 14/02/2002 PRIVIND STABILIREA TAXEI PENTRU INCREDINTAREA CAINILOR REVENDICATI SAU CERUTI SPRE ADOPTIE
 • Hotărârea 44/2002 - Municipiul București - 14.02.2002

  HOTARAREnr. 44 din 2002-02-14 HOTARARE 44 din 14/02/2002 PRIVIND TRECEREA IN FINANTAREA BUGETELOR CONSILIILOR SECTOARELOR MUNICIPALE BUCURESTI A CHELTUIELILOR UNITATILOR DE INVATAMANT SPECIAL
 • Hotărârea 43/2002 - Municipiul București - 14.02.2002

  HOTARAREnr. 43 din 2002-02-14 HOTARIRE 43 din 14/02/2002 PRIVIND MASURI PENTRU PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR. 416/2001, REFERITOARE LA VENITUL MINIM GARANTAT
 • Hotărârea 41/2002 - Municipiul București - 14.02.2002

  HOTARAREnr. 41 din 2002-02-14 HOTARIRE 41 din 14/02/2002 PRIVIND CONTORIZAREA CONSUMURILOR DE APA RECE, APA CALDA MENAJERA SI CALDURA LA APARTAMENTELE DIN CADRUL ASOCIATIILOR DE LOCATARI/ ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 40/2002 - Municipiul București - 14.02.2002

  HOTARAREnr. 40 din 2002-02-14 HOTARIRE 40 din 14/02/2002 PRIVIND SEPARAREA CONSUMURILOR DE APA RECE, APA CALDA SI CALDURA ALE AGENTILOR ECONOMICI SI INSTITUTIILE PUBLICE CARE AU BRANSAMENTE SI RACORDURI COMUNE CU ASOCIATIILE LOCATARILOR/ PROPRIETARILOR
 • Hotărârea 38/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 38 din 2002-01-29 HOTARIRE 38 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COOPERARE INTRE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI MUNICIPALITATEA METROPOLIANA INSTANBUL
 • Hotărârea 36/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 36 din 2002-01-29 HOTARARE 36 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA
 • Hotărârea 35/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 35 din 2002-01-29 HOTARARE 35 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI LACURILOR SI AGREMENT BUCURESTI
 • Hotărârea 34/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 34 din 2002-01-29 HOTARIRE 34 din 29/01/2002 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI TAXELOR EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU IN MUNICIPIUL BUCURESTI
 • Hotărârea 33/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 33 din 2002-01-29 HOTARIRE 33 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA "PROGRAMULUI DE EXTINDERE A RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE" AL PRIMARIEI SECTORULUI 2
 • Hotărârea 32/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 32 din 2002-01-29 HOTARIRE 32 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILO TEHNICO- ECONOMICE PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITII "RETEA APA PE STR. RAUL MARA" SECTOR 4 SI "EXTINDERE RETEA CANALIZARE STR. STOICANESTI" SECTOR 5
 • Hotărârea 31/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 31 din 2002-01-29 HOTARIRE 31 din 29/01/2002 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "A.S.D. MIORITA" S.A.
 • Hotărârea 30/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 30 din 2002-01-29 HOTARIRE 30 din 29/01/2002 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "A.S.D. MIORITA" S.A.
 • Hotărârea 29/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 29 din 2002-01-29 HOTARIRE 29 din 29/01/2002 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI AFLAT IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "LUJERUL COFETARII" S.A.
 • Hotărârea 28/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 28 din 2002-01-29 HOTARIRE 28 din 29/01/2002 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "VEST 6" S.A.
 • Hotărârea 27/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 27 din 2002-01-29 HOTARIRE 27 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA SCHEMEI GENERALE A RETELEI PRINCIPALE DE FIBRA OPTICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU TRANSMISII DE FLUXURI INFORMATIONALE
 • Hotărârea 26/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 26 din 2002-01-29 HOTARIRE 26 din 29/01/2002 PRIVIND ABROGAREA UNOR HCGMB SI AVIZE ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE PENTRU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU
 • Hotărârea 25/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 25 din 2002-01-29 HOTARIRE 25 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA LOCUINTA, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 277 MP, SITUAT IN STR. DRAJNA NR. 14, SECTOR 6
 • Hotărârea 24/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 24 din 2002-01-29 HOTARIRE 24 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA SEDIU BIROURI, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 993 MP, SITUAT IN STR. DR. ERNEST DJUVARA NR. 29, SECTOR 6
 • Hotărârea 23/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 23 din 2002-01-29 HOTARIRE 23 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA SPATIU DEPOZITARE, BIROURI, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 7555 MP, SITUAT IN BD. TH. PALLADY NR. 127- 133, SECTOR 3
 • Hotărârea 22/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 22 din 2002-01-29 HOTARIRE 22 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA LOCUINTA, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 364 MP, SITUAT IN STR. MIHAIL CIORANU NR. 5- 7, SECTOR 5
 • Hotărârea 21/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 21 din 2002-01-29 HOTARIRE 21 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA COMERT, SERVICII, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 253 MP, SITUAT IN BD. BASARABIA NR. 89, SECTOR 2
 • Hotărârea 20/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 20 din 2002-01-29 HOTARIRE 20 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA TRIBUNA CU SPATII DE CAZARE PENTRU TINERET, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 4,6 HA, SITUAT IN STADIONUL IOLANDA BALAS- SOTER, SECTOR 1
 • Hotărârea 19/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 19 din 2002-01-29 HOTARIRE 19 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNILE EXTINDERE LOCUINTA, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 420 MP, SITUAT IN STR. PASCAL CRISTIAN NR. 1, SECTOR 6
 • Hotărârea 18/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 18 din 2002-01-29 HOTARIRE 18 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE CU FUNCTIUNEA BIROURI, ATELIER MICA PRODUCTIE NEPOLUANTA (ANSAMBLARE CASETE LUMINOASE, BENERE PUBLICITARE), PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 682 MP, SITUAT IN STR. VALIUG NR. 18 SI STR. SIMERIEI NR. 19- 19B, SECTOR 1
 • Hotărârea 17/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 17 din 2002-01-29 HOTARIRE 17 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNILE LOCUINTE, SERVICII, HOTEL, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 852 MP, SITUAT IN STR. CLUCERULUI NR. 55, SECTOR 1
 • Hotărârea 16/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 16 din 2002-01-29 HOTARIRE 16 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNILE LOCUINTA, BIROURI, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 1857 MP, SITUAT IN SOS. ELENA VACARESCU NR. 102- 106, SECTOR 1
 • Hotărârea 15/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 15 din 2002-01-29 HOTARIRE 15 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNILE LOCUINTA, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 3000 MP, SITUAT IN STR. ARON COTRUS NR. 61, SECTOR 1
 • Hotărârea 14/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 14 din 2002-01-29 HOTARIRE 14 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 1000 MP, SITUAT IN CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 204- 206, SECTOR 5
 • Hotărârea 13/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 13 din 2002-01-29 HOTARIRE 13 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA DEPOZITARE, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 7,3 HA, SITUAT IN SOS. DUDESTI- PANTELIMON NR. 42, SECTOR 2
 • Hotărârea 12/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 12 din 2002-01-29 HOTARIRE 12 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNILE LOCUINTA, COMERT, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 530 MP, SITUAT IN SOS. BUCURESTI- TARGOVISTE NR. 32, SECTOR 1
 • Hotărârea 11/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 11 din 2002-01-29 HOTARIRE 11 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 2,9 HA, SITUAT IN SPLAIUL INDEPENDENTEI- STR. ECONOM CEZARESCU- BD. GENERAL VASILE MILEA, SECTOR 6
 • Hotărârea 10/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 10 din 2002-01-29 HOTARIRE 10 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE CU FUNCTIUNILE LOCUIRE, SERVICII, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 7,11 HA, SITUAT IN SOS. BUCURESTI- MAGURELE- STR. TEIUS NR. 168- 174, SECTOR 5
 • Hotărârea 9/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 9 din 2002-01-29 HOTARIRE 9 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 7 HA, SITUAT IN STR. LIVIU REBREANU NR. 4, BD. CAMIL RESSU, SECTOR 3
 • Hotărârea 8/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 8 din 2002-01-29 HOTARIRE 8 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE CU FUNCTIUNI DE BIROURI, LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII, PE O SUPRAFATA DE 4,1 HA SITUAT IN CALEA CALARASILOR- STR. DELEA VECHE- STR. POPA NAN, SECTOR 2
 • Hotărârea 7/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 7 din 2002-01-29 HOTARIRE 7 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 5,28 HA, SITUAT IN SOS. COLENTINA- STR. MAIOR V. BACILA, SECTOR 2
 • Hotărârea 6/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 6 din 2002-01-29 HOTARIRE 6 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 1 HA, SITUAT INTRE STRAZILE CAMPINEANU- ACADEMIEI- MINISTERULUI, SECTOR 1
 • Hotărârea 5/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 5 din 2002-01-29 HOTARIRE 5 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE CU FUNCTIUNEA CIMITIR, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 2 HA, SITUAT IN STR. MAICA TEOFANA NR. 17, SECTOR 1
 • Hotărârea 4/2002 - Municipiul București - 29.01.2002

  HOTARAREnr. 4 din 2002-01-29 HOTARIRE 4 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 48,1 HA, SITUAT IN BD. IULIU MANIU- STR. OSIEI, SECTOR 6
 • Hotărârea 3/2002 - Municipiul București - 17.01.2002

  HOTARAREnr. 3 din 2002-01-17 HOTARARE 3 din 17/01/2002 PRIVIND REPARTIZAREA SUMELOR DIN COTA DEFALCATA DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002
 • Hotărârea 2/2002 - Municipiul București - 17.01.2002

  HOTARAREnr. 2 din 2002-01-17 HOTARARE 2 din 17/01/2002 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A TRANSFERURILOR SI SUMELOR DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2002
 • Hotărârea 1/2002 - Municipiul București - 17.01.2002

  HOTARAREnr. 1 din 2002-01-17 HOTARARE 1 din 17/01/2002 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2002