Hotărârea nr. 95/2000

HOTARAREnr. 95 din 2000-04-06 HOTARIRE 95 din 06/04/2000 PRIVIND REVOCAREA HCGMB NR. 164/ 25.09. 1997
HOT. 95 06/04/2000
HOTARIRE 95 din 06/04/2000

HOTARIRE     95 din 06/04/2000

PRIVIND REVOCAREA HCGMB NR. 164/ 25.09. 1997

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind revocarea H.C.G.M.B. nr.164/25.09.1997

 

          Avand in vedere Raportul de specialitate si tinand seama de decizia civila a Curtii de Apel nr.557/17.05.1996 si a raspunsului Procurorului General cu nr.9811/1699/1997 si ca urmare a soclutionarii date de instantele de judecata prin care s-a hotarat definitiv si irevocabil legalitatea lucrarilor executate de S.C. Universal Trade Company S.A.;

          Tinand seama de prevederile art.28 din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii contructiilor;

          In temeiul art.20, lit.”t” ale art.28 din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

HOTARASTE:

 

 

          Articol unic - Incepand cu data prezentei H.G.C.M.B. nr.164/25.09.1997 isi inceteaza aplicabilitatea, fiind ramasa fara obiect.

 

 

 

 

 

                                                                             Contrasemneaza

             PRESEDINTE DE SEDINTA,            SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                            BUCURESTI,

                  Radu Florinel Dumbraveanu                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 06.04.2000

Nr.95