Hotărârea nr. 269/2000

HOTARAREnr. 269 din 2000-12-21 HOTARIRE 269 din 21/12/2000 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 358/2007 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 324/2010 SE ANULEAZA IN PARTE IN CEEA CE PRIVESTE REGLEMENTARI STR. ECHPAJULUI SECTOR 1 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 88/2011 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 241/2011 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 232/2012 SE ANULEAZA IN PARTE IN CEEA CE PRIVESTE REGLEMENTARI IMOBIL - STR ROBANESTI NR. 43, SECTOR 1 SE ANULEAZA IN PARTE IN CEEA CE PRIVESTE REGLEMENTARI IMOBIL - SOS GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 273, SECTOR 1 SE ANULEAZA IN PARTE DOAR CU PRIVIRE LA INCADRAREA IMOBILULUI PROPRIETATEA RECLAMANTULUI IN SUBZONA V3B - COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 224/2015 SE ANULEAZA IN PARTE, DOAR CU PRIVIRE LA INCADRAREA IMOBILULUI PROPRIETATEA RECLAMANTULUI, IN SUPRAFATA DE 40660 MP, SITUAT IN BUCURESTI, SOS. AEROPORTULUI NR. 34 B, LOTUL 2, SECTOR 1. PRIN SENTINTA CIVILA NR. 3776/20.05.2015 PRONUNTATA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL ESTE ANULAT IN PARTE PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE ANULEAZA IN PARTE, DOAR CU PRIVIRE LA INCADRAREA IMOBILULUI, IN SUPRAFATA DE 14.000 MP, SITUAT IN BUCURESTI, STR. CONSTANTIN GODEANU NR. 55C, SECTOR 1, LOTUL 4C, PROPRIETATEA RECLAMANTULUI, IN SUBZONA V3B- COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 365/2016
HOTARARE nr. 269 din 21/12/2000
HOTARIRE 269 din 21/12/2000

HOTARIRE    269 din 21/12/2000

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic General

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar General si Raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele:

            - Comisiei Tehnice de Urbanism a DUAT;

            - Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a CGMB;

            - Comisiilor de specialitate ale CGMB;

            Precum si anexa cuprinzand avizele specificate in:

            - Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997 si Ordinul MLPAT nr.91/1991;

            - Hotararea Guvernului nr.525/1996, privind data limita de elaborare a PUG;

            - Ordinului MLPAT nr.13/N/1999 si Ordinului MLPAST nr.164/N/2000;

            In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28(2) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

Aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti

 

            Art.1- Se aproba Planul Urbanistic General al Municipiului Bucuresti impreuna cu studiile de fundamentare.

            Art.2- Documentatia cuprinde regulamentul local de urbanism.

            Art.3- Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4- Perioada de valabilitate este de 10 ani.

            Art.5- Planul Urbanistic General al caracter director.

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                   SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                                    BUCURESTI,

         Drd.Radu Florinel Dumbraveanu                          Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 21.12.2000

Nr.269

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA HOTARAREA CGMB

NR.269/21.12.2000

 

1.      Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Aviz nr.1235/2000

2.      Ministerul Sanatatii

3.      Ministerul Transporturilor - Directia Generala Tehnica de Investitii, Domeniul Public si Concesiuni - Aviz nr.33/1359/2000

4.      Ministerul Turismului - Aviz nr.106/2000

5.      Ministerul Apararii Nationale - Aviz nr.DI/416/2000

6.      Ministerul de Interne - Aviz nr.787846/2000

7.      Serviciul Roman de Informatii - Aviz nr.23966/2000

8.      Ministerul Culturii - Aviz nr.756/Z/2000

9.      Ministerul Industriilor si Comertului - Aviz nr.196327/2000

10.  Ministerul Apelor, Padurilor si Protectia Mediului - Aviz nr.8400/2000

11.  C.N. Apele Romane S.A. si Apele Romane SGA - Aviz nr.2946/2000

12.  Oficiul National de Cadastru si Geodezie - Aviz nr.203169/2000

13.  OCAOTA - Aviz nr.586/2000

14.  RADET - Aviz nr.FN/2000

15.  CONEL - Aviz nr.363/2000

16.  RATB - Aviz nr.131022/2000

17.  RGAB -Aviz nr.144/2000

18.  ROMGAZ -Aviz nr.FN/2000

19.  ROMTELECOM - Aviz nr.216/2000

20.  Agentia de Protectia Mediului Bucuresti - Aviz nr.SU/1789/2000

21.  Brigada de Pompieri - Aviz nr.620348/2000

22.  Apararea Locala Civila - Aviz nr.986/2000