Hotărârea nr. 266/2000

HOTARAREnr. 266 din 2000-12-21 HOTARIRE 266 din 21/12/2000 PRIVIND DECLARAREA DATEI DE 22 DECEMBRIE :"ZIUA LIBERTATII MUNICIPIULUI BUCURESTI"
HOT. 266 21/12/2000
HOTARIRE 266 din 21/12/2000

HOTARIRE    266 din 21/12/2000

PRIVIND DECLARAREA DATEI DE 22 DECEMBRIE :"ZIUA LIBERTATII MUNICIPIULUI BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

HOTARARE

privind declararea datei de 22 decembrie:

“ZIUA LIBERTATII MUNICIPIULUI BUCURESTI”

 

          Avand in vedere adresa Asociatiei Jurnalistilor Generatia 90’;

          Vazand avizele Comisiei Juridice a C.G.M.B.;

          In temeiul art.20, lit.”t” si art.28 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unicZiua de 22 decembrie se declara “ZIUA LIBERTATII MUNICIPIULUI BUCURESTI”.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,               SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                    BUCURESTI,

          Drd. Radu Florinel Dumbraveanu    Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.12.2000

Nr.266