Hotărârea nr. 197/2000

HOTARAREnr. 197 din 2000-08-10 HOTARIRE 197 din 10/08/2000 REFERITOARE LA MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 53/ 25.02.1999 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 197 10/08/2000
HOTARIRE 197 din 10/08/2000

HOTARIRE    197 din 10/08/2000

REFERITOARE LA MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 53/ 25.02.1999 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

referitoare la modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.53/25.02.1999,

privind numirea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti

in Consiliului de Administratie al

Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile art.101 (1) lit.”a” din Legea nr.145/1997, privind asigurarile sociale de sanatate, asa cum a fost modificata si completata prin art.1, pct.9 din Ordonanta de Urgenta nr.30/1998;

     In temeiul prevederilor art.20 (2) lit.”n” si “r” si ale art.28 (1) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991 republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

     Articol unic - Prevederile art.unic din Hotararea C.G.M.B. nr.53/1999 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

     “Se numesc ca reprezentanti ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti urmatoarele persoane:

     1. Doctor Ioan Marinescu

          consilier municipal, presedintele Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala

          din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti

     2. Sociolog Alexandrina Rosca

          consilier municipal, membru al Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala

          din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti

     3. Doctor Doina Dumitrescu

          consilier municipal, membru al Comisiei de Sanatate si Protectie Sociala

          din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR,

      Mihai Doru Giugula            Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 10.08.2000

Nr.197