Hotărârea nr. 10/2000

HOTARAREnr. 10 din 2000-01-20 HOTARIRE 10 din 20/01/2000 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR SPATII DIN EVIDENTA DIRECTIEI GENERALE DE INVESTITII DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI PATRIMONIU IMOBILIAR LA DISPOZITIA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA
HOT. 10 20/01/2000
HOTARIRE 10 din 20/01/2000

HOTARIRE     10 din 20/01/2000

PRIVIND TRANSMITEREA UNOR SPATII DIN EVIDENTA DIRECTIEI GENERALE DE INVESTITII DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI PATRIMONIU IMOBILIAR LA DISPOZITIA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea unor spatii din evidenta Directiei Generale

de Investitii din cadrul Departamentului Patrimoniu Imobiliar

la dispozitia Directiei Generale de Asistenta Sociala

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si a Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul art.20(2) lit.”g” si art.84(1) combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

          Art.1- Spatiile cu alta destinatie situate in ansamblul Marasesti Bloc M68 tr.1/1 in suprafata de 97,60 mp, Bloc M71 tr.1/1 in suprafata de 188,37 mp, Bloc M71 tr.1/2 in suprafata de 149,26 mp, Bloc M71 tr.2/3 in suprafata de 149,26 mp, Bloc M18 tr.1/1 in suprafata de 43,00 mp si Bloc M35 tr.1/2 in suprafata de 185,86 mp fac parte din domeniul public al municipiului Bucuresti.

          Art.2- Se aproba scoaterea de sub incidenta Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.46/1997 a spatiilor cu alta destinatie situate in ansamblul Marasesti Bloc M68 tr.1/1 in suprafata de 97,60 mp, Bloc M71 tr.1/1 in suprafata de 188,37 mp, Bloc M71 tr.1/2 in suprafata de 149,26 mp, Bloc M71 tr.2/3 in suprafata de 149,26 mp, Bloc M18 tr.1/1 in suprafata de 43,00 mp si Bloc M35 tr.1/2 in suprafata de 185,86 mp.

          Art.3- Se aproba transmiterea spatiilor mentionate la art.2 din evidenta Directiei Generale de Investitii, din cadrul Departamentului Patrimoniu Imobiliar. la dispozitia Directiei Generale de Asistenta Sociala, in vederea atribuirii, conform destinatiei legale in vigoare.

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                 SECRETAR,

                                 Anton Parlagi            

 

Bucuresti, 20.01.2000

Nr.10