Hotărârea nr. 99/1999

HOTARAREnr. 99 din 1999-04-22 HOTARIRE numar 99 din 22/04/1999 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru investitiile din anexa
HOT. 99 22/04/1999
HOTARIRE numar 99 din 22/04/1999

HOTARIRE numar 99 din 22/04/1999

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru investitiile din anexa

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARI

            privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice

                      pentru investitiile din anexa

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si referatul Departamentului Servicii Publice;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In baza Legii finantelor publice nr.72/1996 si al Legii privind finantele publice locale nr.189/1998;

     In temeiul art.20(2), lit."m" combinat cu art.28(3) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

             Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                        Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectielor de investitii enumerate in anexa avand acordul Ministerului de Finante si Avizul CTE - PMB.

 

     Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                  Lucian Radu                Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.04.1999

Nr.99

 

                  ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.99/22.04.1999

                             (vezi nota)

 

1. "Modernizare CT Marasesti 3 - cu retelele aferente" avand Acordul  Ministerului Finantelor nr.2600/1998 si Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.195/14.07.1998 (studiu de fezabilitate).

     Valoarea investitiei:            13.720.000 mii lei

        din care C+M                   9.000.000 mii lei

     (preturi august 1998)

 

2. "Modernizarea sistemului de preparare a.c.m. la 21 Puncte Termice din zona Rahova" avand Acordul Ministerului Finantelor nr.2601/1998 si Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.175/29.05.1998 (studiu de fezabilitate).

     Valoarea investitiei:            14.600.000 mii lei

        din care C+M:                  8.000.000 mii lei

     (preturi august 1998)

 

3. "Modernizare retele si puncte termice in ansamblul Jiului-Pajura" din municipiul Bucuresti avand Acordul Ministerului FInantelor nr.2030/1998 si Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.88/21.08.1997 (studiu de fezabilitate).

     Valoarea investiei:              80.900.000 mii lei

        din care C+M:                 50.000.000 mii lei

     (preturi iulie 1998)

 

44. "Modernizarea sistemului de preparare ACM la 17 puncte Termice din zona Colentina" avand Acordul Ministerului Finantelor nr.2602/1998 si Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.174/29.05.1998 (studiu de fezabilitate).

     Valoarea investitiei:            14.850.000 mii lei

        din care C+M:                  9.000.000 mii lei

     (preteuri august 1998)

 

NOTA: Valorile de investitie prevazute sunt cele aprobate de catre Ministerul Finantelor prin Acordurile sus mentionate, la preturile corespunzatoare datei precizate in Acord.