Hotărârea nr. 93/1999

HOTARAREnr. 93 din 1999-04-22 HOTARIRE numar 93 din 22/04/1999 privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "LIPSCA" S.A.
HOT. 93 22/04/1999
HOTARIRE numar 93 din 22/04/1999

HOTARIRE numar 93 din 22/04/1999

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "LIPSCA" S.A.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

    privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

         asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C. "LIPSCA" S.A.

 

     Avand in vedere raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Directiei de Evidenta Proprietatii, Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Directiei Generale Juridice, Legislatie, Contencios, referitor la documentatia prezentata de S.C. "LIPSCA" S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra erenuriloe aflate in patrimoniul sau;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si 468/1998 precum si cu criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate prin Criteriile nr.2154/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

     In temeiul art.22, lit."g" combinat cu art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia locala,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                          Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor in suprafata de 11.343,71 m.p. - suprafata exclusiva si 942,03 m.p. - cota parte indiviza, aflate in administrarea S.C. "LIPSCA" S.A. la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectivului de activitate al societatii.

     Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                   Lucian Radu                 Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.04.1999

Nr.93

 

                      ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.93/22.04.1999

 

                                 T A B E L

            CU SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR S.C. "LIPSCA" S.A

================================================================================

NR.  ADRESA AMPLASAMENT       TITLURI ASUPRA            SUPRAF.DE TEREN    OBS.

CRT.                           TERENURILOR             Inscrisa in anexa 2

                         (Cf.anexa 2 din documentatie) Exclusiva/indiviza

                                                            (m.p.)

================================================================================

 1.Complex comercial   -Aut.pt.exec.lucrari nr.9-     11.343,71 mp      Avizat

   "PIEPTANARI"         O/13.12.88 elib.de C.E. al    supraf.exclusiva  DUAT

                        CPMB                                            27.05.96

                       -Acord unic nr.23720/08.12.88

                        incheiat intre C.E. al CPMB

                        si Dir.Gen.Com.-ICL Textila 1

--------------------------------------------------------------------------------

 2.Cal.Mosilor 286,    -ordinul de dotare 376/31.12.81  22,05 mp         "

   bl.30A,sect.2       -certif.fiscal 97183/04.07.95    cota indiviza

--------------------------------------------------------------------------------

 3.Cal.Mosilor 298     -ord.de dotare 261/07.08.79      2,45 mp          "

   bl.48,sect.2        -ord.94b/22.08.80                cota indiviza

                       -ord.344/30.11.81

                       -ord.442/27.07.82

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

 4.Cal.Mosilor 298,    -ord.dotare 261/07.08.79         8,29 mp          "

   bl.48,sect.2        -ord.94b/22.08.80                cota indiviza

                       -ord.344/30.11.81

                       -ord.442/27.07.82

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

 5.Cal.Mosilor 298,    -ord.261/07.08.79                14,12 mp         "

   bl.48,sect.2        -ord.94b/22.08.80                cota indiviza

                       -ord.344/31.11.81

                       -ord.442/27.07.82

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

 6. Cal.Mosilor 298,   -ord.2611/07.08.79               14,16 mp         "

    bl.48,sect.2       -ord.94b/22.08.80                cota indiviza

                       -ord.344/31.11.81

                       -ord.442/27.07.82

--------------------------------------------------------------------------------

 7. Cal.Mosilor 298,   -ord.261/07.08.79                14,20 mp         "

    bl.48,sect.2       -ord.94b/22.08.80                cota indivia

                       -ord.344/31.11.81

                       -ord.442/27.07.82

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

 8.Cal.Mosilor 298,    -ord.261/07.08.79                14,70 mp         "

   bl.48,sect.2        -ord.94b/22.08.80                cota indiviza

                       -ord.344/31.11.81

                       -ord.442/27.07.82

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

 9.Cal.Mosilor 298,    -ord.261/07.08.79                4,18 mp          "

   bl.48,sect.2        -ord.94b/22.08.80                cota indiviza

--------------------------------------------------------------------------------

10.Sos.Stefan cel Mare -ord.dotare 24/25.03.80          31,29 mp         "

   nr.56,bl.39,sect.2  -ord.182/C/30.12.80              cota indiviza

                       -ord.448/27.07.82

                       -ord.370/05.12.79

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

11.Sos.Stefan cel Mare -ord.24/25.03.80                 13,97 mp         "

   nr.56,bl.39,sect.2  -ord.182.30.12.80                cota indiviza

                       -ord.448/27.07.82

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

12.Sos.Stefan cel Mare -ord.24/25.03.80                 12,16 mp         "

   nr.56,bl.39,sect.2  -ord.182/30.12.80                cota indiviza

                       -ord.448/27.07.82

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

13.Sos.Stefan cel Mare -ord.24/25.03.80                 3,21 mp          "

   nr.56,bl.48,sect.2  -ord.182/30.12.80                cota indiviza

                       -ord.448/27.07.82

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

14.Sos.Stefan cel Mare -ord.370/05.12.80                12,68 mp         "

   nr.56,bl.38,sect.2  -ord.182/30.12.80

                       -ord.47/27.07.82

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

15.Sos.Sefan cel Mare  -ord.370/05.12.79                12,01 mp         "

   nr.56,bl.38,sect.2  -ord.182B/30.12.80               cota indiviza

                       -ord.447/27.07.82

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

16.Bd.C.Brancoveanu    -ord.77/27.03.79                 10,33 mp        "

   nr.114,bl.MI/1,s.4  -certif.fiscal 384975/18.07.95   cota indiviza

--------------------------------------------------------------------------------

17.Bd.C.Brancoveanu    -ord.77/27.03.79                 23,12 mp        "

   nr.114,bl.MI/1,s.4  -certif.fiscal 384975/18.07.95   cota indiviza

--------------------------------------------------------------------------------

18.Bd.C.Brancoveanu    -ord.77/27.03.79                 23,12 mp        "

   nr.114,bl.MI/1,s.4  -certif.fiscal 384975/18.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

19.Bd.C.Brancoveanu    -ord.374/31.12.81                23,12 mp        "

   nr.114,bl.MI/1,s.4  -ord.443/27.07.82                cota indiviza

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

20.Cal.Mosilor 284     -ord.374/31.12.81                26,65 mp        "

   nr.284,bl.22A,sect.2-ord.443/27.07.82                cota indiviza

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

21.Cal.Mosilor 284     -ord.374/31.12.95                43,14 mp        "

   bl.22A,sect.2       -certif.fiscal 97183/04.07.95    cota indiviza

--------------------------------------------------------------------------------

22.Sos.OLtenitei 228   -ord.311/30.11.81                12,69 mp        "

   bl.13bis,sect.4     -ord.441/27.07.82                cota indiviza

                       -ord.673/08.12.82

                       -ord.317/28.02.83

                       -certif.fiscal 384975/18.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

23.Str.J.L.Calderon    -ord.94/22.08.80                 8,92 mp         "

   nr.1-5,sect.2       -ord.446/27.07.82                cota indiviza

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

24.Str.J.L.Calderon    -ord.94/22.08/80                 8,54 mp         "

   nr.1-5,sect.2       -ord.446/.27.07.82               cota indiviza

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

25.Str.J.L.Calderon    -ord.94/22.08.80                 17,22 mp        "

   nr.1-5,sect.2       -ord.446/27.07.82                cota indiviza

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

26.Sos.Oltenitei 228   -ord.311/30.11.81                11,24 mp        "

   bl.13bis,sect.4     -ord.441/27.07.82                cota indiviza

                       -ord.673/08.12.82

                       -ord.317/28.02.83

                       -certif.fiscal 384975/18.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

27.Sos.Iancului 11     -ord.247/21.10.78                7,35 mp         "

   bl.108,sect.2       -certif.fiscal 97183/04.07.95    cota indiviza

--------------------------------------------------------------------------------

28.Sos.Iancului 11     -ord.247/21.10.78                21,81 mp        "

   bl.108,sect.2       -certif.fiscal 97183/04.07.95    cota indiviza

--------------------------------------------------------------------------------

29.Sos.Iancului 59     -ord.690/08.12.82                1,62 mp         "

   bl.101A,sect.2      -ord.455/29.07.82                cota indiviza

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

30.Sos.Iancului 59     -ord.690/08.12.82                11,65 mp        "

   bl.101A,sect.2      -ord.455/29.07.82                cota indviza

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

31.Sos.Iancului 59,    -ord.455/29.07.82                12,67 mp        "

   bl.101A,sect.2      -ord.690/08.12.82                cota indiviza

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

32.Sos.Iancului 59,    -ord.690/08.12.82                11,59 mp        "

   bl.101A,sect.2      -ord.455/29.07.82                cota indiviza

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

33.Sos.Iancului 59,    -ord.455/27.07.82                14,14 mp        "

   bl.101A,sect.2      -ord.690/08.12.82                cota indiviza

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

34.Sos.Iancului 59,    -ord.765/08.12.82                31,81 mp        "

   bl.101A,sect.2      -certif.fiscal 97183/04.07.95    cota indiviza

--------------------------------------------------------------------------------

35.Sos.Berceni 27,     -ord.313/30.11.81                2,95 mp         "

   bl.39,sect.4        -ord.440/27.07.92                cota indiviza

                       -certif.fiscal 384975/18.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

36.Sos.Berceni 27,     -ord.313/30.11.81                7,55 mp         "

   bl.39,sect.4        -ord.440/27.07.82                cota indiviza

                       -certif.fiscal 384975/18.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

37.Sos.Berceni 27,     -ord.313/30.11.82                10,44 mp        "

   bl.39,sect.4        -ord.440/27.07.82

                       -certif.fiscal 384975/18.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

38.Sos.Iancului 27,    -ord.313/30.11.81                14,08 mp        "

   bl.39,sect.4        -ord.440/27.07.82                cota indiviza

                       -certif.fiscal 384975/18.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

39.Sos.Pantelimon      -ord.517/10.09.82                13,13 mp        "

   nr.98-108,bl.209A,s2-certif.fiscal 97183/04.07.95    cota indiviza

--------------------------------------------------------------------------------

40.Sos.Pantelimon      -ord.517/10.09.82                12,87 mp        "

   98-108,bl.209A,s.2  -certif.fiscal 97183/04.07.95    cota indiviza

--------------------------------------------------------------------------------

41.Sos.Pantelimon 239, -ord.65/27.03.79                 13,24 mp        "

   bl.62,sect.2        -certif.fiscal 97183/04.07.95    cota indiviza

--------------------------------------------------------------------------------

42.Str.Traian 197,     -ord.377/31.12.81                91,40 mp        "

   bl.22B,sect.2       -ord.444/27.07.82                cota indiviza

                       -ord.705/08.12.82

                       -ord.376/28.02.83

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

43.Str.Magura Vulturului-ord.dotare 373/31.12.81        11,93 mp        "

   nr.89,bl.430,sect.2 -ord.445/27.08.82                cota indiviza

                       -ord.336/28.02.83

                       -certif.fiscal 97183/04.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

44. Cal.Victoriei 12C  -ord.24/15.03.80                 159,94 mp       "

    bl.A,sect.3        -ord.370/05.12.79                cota indiviza

                       -ord.449/27.07.82        

                       -certif.fiscal 191969/30.08.95

--------------------------------------------------------------------------------

45.Str.Cuza Voda 144,  -ord.370/05.12.79                27,87 mp        "

   bl.35,sect.4        -ord.24/25.03.80                 cota indiviza

                       -certif.fiscal 384975/18.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

46.Str.Cuza Voda 144,  -ord.370/05.12.79                30,62 mp        "

   bl.35,sect.4        -ord.24825.03.80                 cota indiviza

                       -certif.fiscal 384975/18.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

47.Str.Cuza Voda 144,  -ord.370/05.12.79                14,77 mp        "

   bl.35,sect.4        -ord.24/25.03.80                 cota indiviza

                       -certif.fiscal 384975/18.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

48.Str.Cuza Voda 144,  -ord.370/05.12.79                2,85 mp         "

   bl.35,sect.4        -ord.24/25.03.80                 cota indiviza

                       -certif.fiscal 384975/18.07.95

--------------------------------------------------------------------------------

49.Str.Teiul Doamnei   -fisa mijlocului fix             17,14 mp        "

   nr.27A,bl.7,sect.2  -certif.fiscal 97183/04.07.95    cota indiviza

--------------------------------------------------------------------------------

50.Str.Baba Novac 13A  -fisa mijlocului fix             11,05 mp        "

   nr.13A,bl.2,sect.3  -certif.fiscal 191969/30.08.95   cota indiviza

--------------------------------------------------------------------------------

                                   T O T A L     = 11.343,71 mp-supraf.exclusiva

                                                   si

                                                   942,03 mp cota parte indiviza