Hotărârea nr. 9/1999

HOTARAREnr. 9 din 1999-01-14 HOTARIRE numar 9 din 01/14/1999 privind trecerea Complexului social "PINOCCHIO" in cadrul serviciilor publice specializate din subordinea Consiliilor Locale ale Sectoarelor mun.Buc.
HOT. 9 14/01/1999
HOTARIRE numar 9 din 01/14/1999

HOTARIRE numar 9 din 01/14/1999

privind trecerea Complexului social "PINOCCHIO" in cadrul serviciilor publice specializate din subordinea Consiliilor Locale ale Sectoarelor mun.Buc.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

      privind trecerea Complexului social "PINOCCHIO" in cadrul serviciilor

     publice specializate din subordinea Consiliilor Locale ale Sectoarelor

                          municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul comun al Directiei Personal si al Directiei Generale de Asistenta Sociala prin care se propune trecerea Complexului social "PINOCCHIO" in cadrul serviciilor publice specializate din subordinea Consiliilor Locale ale Sectoarelor municipiului Bucuresti;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu art.46 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, aprobata prin Legea nr.108/1998;

     In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Incepand cu data de 1 ianuarie 1999 Complexul social "PINOCCHIO", institutie de ocrotire a minorilor aflata in subordinea C.G.M.B. si inceteaza activitatea si trece in subordinea Consiliilor Locale ale Sectoarelor municipiului Bucuresti pe principiul responsabilitatii teritoriale in asigurarea protectiei copilului aflat in dificultate dupa cum urmeaza:

 - Sectia "PINOCCHIO" 1 - cu sediul in sectorul 1, Bd.Luptatorilor nr.40,

                          (sediul central), in subordinea Consiliului Local al

                          Sectorului 1;

 - Sectia "PINOCCHIO" 2 - cu sediul in sectorul 2, str.Ripiceni nr.6A, in

                          subordinea Consiliului Local al Sectorului 2;

 - Sectia "PINOCCHIO" 3 - cu sediul in sectorul 3, str.sg.Bonea Marin nr.2, in

                          subordinea Consiliului Local al Sectorului 3;

 - Sectia "PINOCCHIO" 4 - cu sediul in comuna Mogosoaia, in subordinea

                          Consiliului Local al Sectorului 1.

     Art.2- Activitatea subunitatilor fostului Complex social "PINOCCHIO" se preia de catre servicile publice specializate, din subordinea Consiliilor Locale ale Sectoarelor mentionate la art.1, reorganizandu-se in structura acestor servicii.

     Modalitatile de ocrotire a copilului aflat in dificultate sunt cele prevazute la art.7 a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.26/1997, privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata, aprobata prin Legea nr.108/1998.

     Art.3- Patrimoniul sectiilor 1, 2, 3 si 4 ale fostului Complex social "PINOCCHIO" se preia prin Protocol de catre Consiliul Local al sectoarelor mentionate la art.1.

     Partea de patrimoniu aferenta sediului central se preia, conform aliniatului precedent de catre Consiliul Local al Sectorului 1.

     Art.4- Personalul angajat al Complexului social "PINOCCHIO" la data de 31.12.1998 se considera transferat "in interesul serviciului" la unitatile  Consiliilor Locale al Sectoarelor 1, 2 si 3.

     Art.5- La fundamentarea proiectului de buget pe anul 1999, se va avea in vedere suplimentarea bugetelor Consiliilor Locale ale sectoarelor 1, 2 si 3 cu fondurile necesare bunei functionari ale unitatilor transferate conform prevederilor prezentei hotarari.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                     SECRETAR,

                    Gabriel Toma                 Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 14.01.1999

Nr.9