Hotărârea nr. 88/1999

HOTARAREnr. 88 din 1999-04-22 HOTARIRE numar 88 din 22/04/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic zonal (Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.9-11-13, sector 1)
HOT. 88 22/04/1999
HOTARIRE numar 88 din 22/04/1999

HOTARIRE numar 88 din 22/04/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic zonal (Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.9-11-13, sector 1)

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

               privind aprobarea unui plan urbanistic zonal

               (Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.9-11-13, sector 1)

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unu plan urbanistic zonal in Municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

 - Acordul Agentiei de Protectia Mediului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale Anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, pct.2, lit."m" si art.28, pct.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

              Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                         Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic zonal - Sos.Bucuresti - Ploiesti nr. 9-11-13, sector 1.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                 Lucian Radu                 Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.04.1999

Nr.88