Hotărârea nr. 87/1999

HOTARAREnr. 87 din 1999-04-22 HOTARIRE 87 din 22/04/1999 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII CATRE SOCIETATEA COMERCIALA "DRUPO"-S.A. A SPATIULUI DIN IMOBILUL SITUAT IN B-DUL ION MIHALACHE NR. 323A, SECTOR 1
HOT. 87 22/04/1999
HOTARIRE 87 din 22/04/1999

HOTARIRE     87 din 22/04/1999

PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII CATRE SOCIETATEA COMERCIALA "DRUPO"- S.A. A SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 460,55 MP DIN IMOBILUL SITUAT IN B-DUL ION MIHALACHE (FOST 1 MAI) NR. 323 A, SECTOR 1, BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

 

CONSILIUL GENERAL AL  MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea inchirierii catre Societatea Comerciala “DRUPO” - S.A.

a spatiului in suprafata de 460,55 m.p. din imobilul situat in

Bdul Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr.323, sector 1, Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de adresa S.C. “DRUPO” S.A. si scrisoarea de renuntare la spatiu de 460,55 m.p. de catre S.C. ACM 1 in favoarea  S.C. “DRUPO” S.A.;

          In temeiul prevederilor art.20, lit.”g” si “h” si ale art.28(20 ) si art.84(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba inchirierea catre Societatea Comerciala “DRUPO” S.A., spatiul in suprafata de 460,55 m.p. din imobilul situat in Bdul Ion Mihalache nr.323, sector 1, Bucuresti, in prezent detinut cu contract de inchiriere de catre S.C. ACM 1 Bucuresti.

          Art.2- Taxa de inchiriere se va stabili in conformitate cu normele legale in vigoare.

          Art.3- S.C. “DRUPO” S.A. va avea sediul in Bdul Ion Mihalache  nr.323, sector 1, Bucuresti, etajele 2, 3 si 4.

 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA

                                                                                                 SECRETAR,

                                Lucian Radu                                        Ovidiu Predescu 

 

 

Bucuresti, 22.04.1999

Nr.87