Hotărârea nr. 86/1999

HOTARAREnr. 86 din 1999-04-08 HOTARIRE 86 din 08/04/1999 PRIVIND RESTITUIREA IMOBILULUI DIN STR. ZALOMIT NR.6, SECTOR 1 SI INCETAREA ACTIVITATII CASEI DE CULTURA "PETOFI SANDOR"
HOT. 86 08/04/1999
HOTARIRE 86 din 08/04/1999

HOTARIRE     86 din 08/04/1999

PRIVIND RESTITUIREA IMOBILULUI DIN STRADA ZALOMIT NR.6,SECTORUL 1 SI INCETAREA ACTIVITATII CASEI DE CULTURA"PETOFI SANDOR"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

prvind restituirea imobilului din strada Zalomit nr.6, sectorul 1 si incetarea

activitatii Casei de Cultura “Petofi Sanddor”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

          Analizand raportul nr.3209/09.02.1999 al Directiei pentru Cultura si Culte;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania si hotararea comisiei speciale instituite prin Decizia nr.199/14.08.1999 a Primului Ministru al Guvernului Romaniei;

          In temeiul dispozitiiilor art.40 si ale art.43 din Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice, precum si ale art.20(2), lit.”g” si “h”, precum si ale art.20(3), combinat cu art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata. privind adimistratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Imobilul situat in Municipiul Bucuresti, strada Zalomit nr.6, sectorul 1, aflat pana la data prezentei in proprietatea publica a Municipiului Bucuresti si in administrarea Casei de Cultura “Petofi Sandor” se restituie cu incepere de la data de 1 mai 1999 in proprietatea Asociatiei Culturale “Petofi”cu sediul in Municipiul Bucuresti, str.Zalomit nr.6, persoana juridica recunoscuta in baza sentintei civile nr.235/21.03.1991 a Judecatoriei Sectorului 1.

          Art.2- (1) Cu incepere de la data de 1 mai 1999 inceteaza activitatea Casei de Cultura “Petofi Sandor”, institutie publica infintata prin Decizia nr.1035/1969 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti, persoana juridica a acesteia dizolvandu-se.

                      (2) Patrimoniul Casei de Cultura “Petofi Sandor”, alcatuit din mijloace fixe si obiecte de inventar, precum si fonduri financiare se va lichida in conformitate cu normele legale in vigoare.

                                (3) Personalul angajat al Casei de Cultura “Petofi Sandor” se disponibilizeaza cu incepere de la data de 1 mai 1999 in conformitate cu prevederile art.130 lit.”b” din Codul Muncii urmand ca, in masura posibilitatilor, sa se asigure, la cerere, locuri de munca in cadrul institutiilor locale de cultura, in conformitate cu normele legale in vigoare.

          Art.3- Bunurile mobile aflate in administrarea Casei de Cultura “Petofi Sandor” vor trece, cu incepere de la 1 mai 1999, in domeniul privat al Municipiului Bucuresti, urmand a fi atribuite gratuit Asociatiei Culturale “Petofi”, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

             Liviu Serbanescu                                                              Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.86