Hotărârea nr. 84/1999

HOTARAREnr. 84 din 1999-04-08 HOTARIRE 84 din 08/04/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI "IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE CIRCULATIE PASAJ MUNCII" mUNICIPIUL BUCURESTI - FAZA SF
HOT. 84 08/04/1999
HOTARIRE 84 din 08/04/1999

HOTARIRE     84 din 08/04/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI"IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE CIRCULATIE PASAJ MUNCII "MUNICIPIULUI BUCURESTI-FAZA SF

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

“Imbunatatirea conditiilor de circulatie Pasaj Muncii”

Municipiul Bucuresti - faza SF

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Departamentului Transport Publiv si Cai de Comunicatii si Departamentul Economic, prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei  “Imbunatatirea conditiilor de circulatie Pasaj Muncii” Municipiul Bucuresti - faza SF;

          Lunad in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.16(5) din Legea finantelor publice locale nr.189/1998, precum si ale art.20(2), lit.”m” combinate cu art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a investitiei “Imbunatatirea conditiilor de circulatie Pasaj Muncii” din Municipiul Bucuresti in conformitate cu procesul verbal CTE - P.M.B. nr.257/15.03.1999.

          Art.2- Finantarea obiectivului prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                        Liviu Serbanescu                                                   Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.84

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.84/08.04.1999

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI DE INVESTITII “IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE CIRCULATIE PASAJ MUNCII”

MUNICIPIUL BUCURESTI - faza SF

 

          TITULAR:            Primaria Municipiului Bucuresti

          BENEFICIAR:                Primaria Municipiului Bucuresti

          AMPLASAMENT:          Pasaj Muncii la intersectia urmatoarelor artere: Bdul Basarabia, Calea

                                      Calarasi, Bdul Decebal, Sos.Mihai Bravu

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

 

- Valoarea totala a investiei                  mii lei 103450000

(preturi ian.1999) din care: C+M                   mii lei        85865000

 

- Capacitati:

          - Drumuri si spatii verzi:

             - suprafata carosabil               mp            14355

             - suprafata trotuare                 mp              4280

             - suprafata parcaje                  mp                775

             - spatii verzi                           mp               1200

 

          - Semaforizare:

             - semafoare vehicule               buc                 36

             - semafoare pietoni                 buc                 30

             - automate de dirijare a circulatiei      buc              6

 

- Estacada pentru doua fire de circulatie tramvai:

   - lungime                               m                   260

   - latime                                  m                    810

 

- Linii de tramvai:

   - lungime traseu                               km cale simpla       2,4

   - retea contact                                 km               2,4

   - cabluri curent continuu                            km               2

   - refugii pietonale                             buc              4

 

- Retea de canalizare:

   - lungime                               m                702

 

- Retele de gaz metan:

   - lungime                                m                150

 

- Retele de telecomunicatii:

   - canalizare tc                                  km               0,045

   - instalare de cabluri                         km               0,250

 

Durata de realizare a investitiei:            luni              24

 

* Valoarea este confidentiala si se va actualiza potrivit evoutiei ulterioare a preturilor.

 

FINANTAREA INVESTITIEI:

          Finantarea investitiei se face din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.