Hotărârea nr. 82/1999

HOTARAREnr. 82 din 1999-04-08 HOTARIRE 82 din 08/04/1999 PRIVIND CONTINUAREA EXERCITARII MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL DOMNULUI RADU POPOVAT PRIN CUMULUL PENSIEI CU INDEMNIZATIA
HOT. 82 08/04/1999
HOTARIRE 82 din 08/04/1999

HOTARIRE     82 din 08/04/1999

PRIVIND CONTINUAREA EXERCITARII MANDATULUI DE VICEPRIMAR AL DOMNULUI RADU POPOVAT PRIN CUMULUL PENSIEI CU INDEMNIZATIA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL  MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind continuarea exercitarii mandatului de viceprimar al domnului Paul Radu Popovat

prin cuantumul pensiei cu indemnizatia

 

    Avand in vedere expunerea de motive a Primarului general al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal prin care se propune continuarea exercitarii mandatului de viceprimar al domnului Paul Radu Popovat prin cuantumul pensiei cu indemnizatia;

    In conformitate cu Legea nr.3/1997 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala si cu Legea nr.2/1991 privind cumulul de functii;

`   In baza art.4(1) combinat cu art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind adminsitratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

    Articol unic - Incepand cu data de 01.05.1999 domnul Paul Radu Popovat isi continua mandatul de viceprimar al municipiului Bucuresti cumuland pensia cu indemnizatia.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA                     SECRETAR,

                      Liviu Serbanescu                                                    Ovidiu Predescu 

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.82