Hotărârea nr. 81/1999

HOTARAREnr. 81 din 1999-04-08 HOTARIRE 81 din 08/04/1999 PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE PE O PERIOADA DE 49 DE ANI A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 3200 MP SITUAT IN INTRAVIRAN, INTRE STRAZILE TURDA SI ABRUD, SECTOR 1
HOT. 81 08/04/1999
HOTARIRE 81 din 08/04/1999

HOTARIRE     81 din 08/04/1999

PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE PE O PERIOADA DE 49 DE ANI A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 3200MP.SITUAT IN INTRAVILAN,INTRE STRAZILE TURDA SI ABRUD(INTRE BLOCURILE NR.33 SI 34),SECTOR 1,IN VEDEREA RIDICARII UNEI BISERICI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUIBUCURESTI

HOTARARE

privind concesionarea fara licitatie pe o perioada de 49 de ani a unui teren

in suprafata de 3200 m.p. situat in intravilan, intre strazile Turda si Abrud

(intre blocurile nr.33 si 34), sector 1, in vederea ridicarii unei biserici

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si referatul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

          Avand in vedere certificatul de urbanism nr.14941/1997 emis de Consiliul General al Municipiului Bucuresti - Departament de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

          In confomritate cu prevederile art.12, lit.”a” din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”g”, art.84, alin.1 si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba concesionarea fara licitatie catre Asociatia Religioasa Congregatia Inimii Neprihanite, a terenului in suprafata de 3200 m.p. situat intre strazile Turda si Abrud (intre blocurile nr.33 si 34), sector 1, Bucuresti pe o perioada de 49 de ani in vederea construirii unie biserici.

          Art.2- Pretul concesionarii se va determina de catre Departamentul Patrimoniu Imobiliar pe baza prevederilor H.C.G.M.B. nr.218/04.12.1997.

          Art.3- Se autoriza Departamentul Patrimoniu Imobiliar prin Directia Generala de Investitii sa perfecteze contractul de concesiune.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                Constantin Tutunaru                                                    Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.81