Hotărârea nr. 68/1999

HOTARAREnr. 68 din 1999-04-08 HOTARIRE numar 68 din 08/04/1999 privind repartiz.bl.M36,sc.1 si bl.M63 din Ans.Marasesti destin.categ.sociale prevazute de L.114/96,pers.evacuate cf.L.112/95,tineri casatoriti
HOT. 68 08/04/1999
HOTARIRE numar 68 din 08/04/1999

HOTARIRE numar 68 din 08/04/1999

privind repartiz.bl.M36,sc.1 si bl.M63 din Ans.Marasesti destin.categ.sociale prevazute de L.114/96,pers.evacuate cf.L.112/95,tineri casatoriti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

     privind repartizarea blocului M36, scara 1 si blocul M63 din Ansamblul

  Marasesti destinate tuturor categoriilor sociale prevazute de Legea nr.114/96,

    persoanelor evacuate din casele nationalizate in baza Legii nr.112/1995,

                precum si categoria tinerilor casatoriti

 

     Avand in vedere nota nr,56043/22.01.1999 a Departamentului Patrimoniu Imobiliar si adresa nr.118740/12.02.1999 a Serviciului Spatiu de Locuit;

     Vazand expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

     In baza prevederilor art.21 din Legea locuintei nr.114/1996 si a Dispozitiei Primarului General al Municipiului Bucuresti nr.1890/1997;

     In temeiul art.20, lit."g" combinat cu art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

              Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

                          Hotaraste:

 

     Art.1- Blocul de locuinte nr. M36, scara 1, cu un numar de 23 de apartamente si blocul de locuinte M63, cu un numar de 60 de apartamente din Ansamblul Marasesti vor fi destinate tuturor categoriilor sociale prevazute de Legea locuintei nr.114/1996 persoanelor evacuate din casele nationalizate in baza Legii nr.112/1995, precum si categoria tinerilor casatoriti.

     Art.2- Se modifica prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.36/1997, prin eliminarea din anexa la aceasta hotarare a pozitiei bloc M36 - Ansamblul Marasesti.

     Art.3- Departamentul Patrimoniu Imobiliar, Directia Generala Juridica, Legislatie, Contencios si Consilile Locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                     SECRETAR,

                     Liviu Serbanescu            Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 08.04.1999

Nr.68