Hotărârea nr. 65/1999

HOTARAREnr. 65 din 1999-03-18 HOTARIRE numar 65 din 03/18/1999 privind aprobarea proceselor-verbale ale comisiilor de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului
HOT. 65 18/03/1999
HOTARIRE numar 65 din 03/18/1999

HOTARIRE numar 65 din 03/18/1999

privind aprobarea proceselor-verbale ale comisiilor de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

      privind aprobarea proceselor - verbale ale comisiilor de negociere

 referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului

                   conform Hotararii Guvernului nr.505/1998

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul de specialitate ale Departamentului Economic;

     Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr.505/1998 si H.C.G.M.B. nr.220/1998;

     In temeiul art.20 (2), lit."g", art.28 (1) si art.84 (1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic: Se aproba procesele-verbale de negociere, referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fodurile statului, incheiate in urma negocierii cu agentii economici prezentati in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                 Anton Parlagi                Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 18.03.1999

Nr.65

 

                      ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.65/18.03.1999

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL ECONOMIC

 

                                L I S T A

             cu procesele - verbale de negociere nr.1-23/1999

================================================================================

Nr.    Cumparatorul        Destinatia     Val.din   Val.corectata  Pret   Lei/mp

crt.  Adresa spatiului     Suprafata      expertiz. HCGMB 220/98   nego-  cu TVA

                           S.spatiu         dupa    si din curs    ciat

                           T.teren       deducerea    valutar      cu TVA

                        (cota indiviza) investitiei (fara TVA)

                                         (fara TVA)                         (mii

                            ( m.p.)      (mii lei)  (mii lei)     (mii lei) lei)

================================================================================

 1.Radu Cornel              comert        197041     224023       290000    5088

   C.Calarasi 179,bl.49,    S= 57,00   

   sector 3                 T= 13,10

--------------------------------------------------------------------------------

 2.Isac Constantin          com.pr.serv   150401     170812       225000    4327

   C.Calarasi 179,bl.49     S= 52,00

   sector 3                 T= 13,75

--------------------------------------------------------------------------------

 3.S.C. ALLTROM SRL         comert        473222     596072       830000    4346

   C.Victoriei 97           S=191,00

   sector 1                 T= 19,02

--------------------------------------------------------------------------------

 4.Turculet Adriana         comert        380159     500183       650000    4239

   S.Stefan cel Mare 18     S=153,33 

   sector 2                 T=  3,81

--------------------------------------------------------------------------------

 5.SC General Nic Import    comert        480062     646644       950000    4822

   Export SRL-P-ta Amzei    S=197,00 

   nr.10-12,sect.1          T= 32,35

--------------------------------------------------------------------------------

 6.Casa de Moda Olimpia     comert-prod.  272382     362667       450000    4532

   SRL-Str.Academiei        S= 99,28

   nr.39-41,sector 1        T= 20,00

--------------------------------------------------------------------------------

 7.SC Lecovit SRL           comert        415244     487905       675000    6434

   C.Calarasi 323,sect.3    S=104,91

                            T= 11,75

--------------------------------------------------------------------------------

 8.SC Double P Impex SRL    comert        389962     492891       650000    4544

   C.Grivitei 158,sect.1    S=143,06

                            T= 22,87

--------------------------------------------------------------------------------

 9.SC Dio Confex SRL        comert        217774     249950       335000    4552

   C.Grivitei 236,sect.1    S= 73,60

                            T= 10,83

--------------------------------------------------------------------------------

10.SC Geny Com Prod Impex   comert       1105120    1319407      2000000    3455

   SRL-C.Ferentari 2,sect.5 S=578,87

                            T=103,29

--------------------------------------------------------------------------------

11.SC Racosi SRL            comert        635254     802922      1000000    4642

   Bd.Marasesti 42,sect.4   S=215,44

                            T=117,76

--------------------------------------------------------------------------------

12.Constantin Valeria       Farmacie      177291     299154       290000    3790

   S.Mihai Bravu 90-96      S= 76,51

   sector 2                 T=  9,41

--------------------------------------------------------------------------------

13.SC Capsunica SRL         comert        394091     566075       725000    4439

   Dr.Taberei 24,sect.6     S=163,33

                            T=153,92

--------------------------------------------------------------------------------

14.SC Golden Globe Import   comert        419565     536939       725000    7032

   Export SRL-Bd.Decebal,   S=103,10

   nr.20,bl.S3,sect.3       T= 18,69

--------------------------------------------------------------------------------

15.Marineci Silvia          farmacie      633842     706506       900000    3759

   S.Oltenitei nr.250,      S=239,44

   bl.148 bis, sector 4     T= 28,31

--------------------------------------------------------------------------------

16.SC Comtur Import Export  comert        591027     695181      1000000    4684

   Dana SRL-S.Stefan cel    S=213,51

   Mare 33,sector 2         T= 26,38

--------------------------------------------------------------------------------

17.Doroftei Elena Daniela   comert        836254     938629      1380000    6523

   S.Mihai Bravu 107-119,   S=211,56

   bl.E1,sector 2           T= 29,90

================================================================================

18.SC Medium Eximco SRL     comert        159319     198678       252000    5369

   S.Stefan cel Mare 31,    S= 46,94

   parter,sector 2          T= 13,11

--------------------------------------------------------------------------------

19.SC GT Consult SRL        comert        719758     891339      1300000    7303

   C.Victoriei 136,set.1    S=178,00

                            T= 24,72

--------------------------------------------------------------------------------

20.SC Standard Commercial   comert       2309221    2721548      3460000    6611

   Products SRL- Piata      S=523,36

   Victoriei 153,bl.D4,s.2  T= 62,65

--------------------------------------------------------------------------------

21.SC R.P.D. SRL            comert        715873     874072      1110000    5742

   Str.Stirbei Voda 170-172 S=193,30

   sector 1                 T= 29,43

--------------------------------------------------------------------------------

22.9 pers.fizice beneficiare comert      1021199    1241641      1660000    5030

   ale L.42/1990-reprez.    S=330,00

   Ionescu Dumitru          T= 21,83

   Bd.Burebista,bl.I6,

   (Ans.Unirii),sector 3

--------------------------------------------------------------------------------

23.SC MVK Import-Export SRL comert        482997     640555       900000    7233

   Bd.Decebal 3,bl.S12B,    S=124,43

   parter, sector 3         T= 15,06

================================================================================