Hotărârea nr. 60/1999

HOTARAREnr. 60 din 1999-03-18 HOTARIRE numar 60 din 18/03/1999 privind validarea mandatului de consilier al domnului Mihai Enuta
HOT. 60 18/03/1999
HOTARIRE numar 60 din 18/03/1999

HOTARIRE numar 60 din 18/03/1999

privind validarea mandatului de consilier al domnului Mihai Enuta

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                             HOTARARE

 

              privind validarea mandatului de consilier

                    al domnului Mihai Enuta

 

 

Avand in vedere ca, prin decesul unui consilier, se impune completarea numarului de 65 de consilieri municipali;

Vazand raportul de specialitate al Comosiei de Validare al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand act de adresa Conventiei Democratice din Romania nr. 14/02.03.1999, prin care se solicita validarea mandatului de consilier al domnului Mihai Enuta inscris pe lista Conventiei Democratice din Romania la poz. 31;

In conformitate cu prevederile art.77(2) din legea nr.70/1991, republicata, privind alegerile locale,coroborate cu prevederile art.14(2), art.17(4), art.19 si ale art.28(1) din Legea nr. 69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                          H o t a r a s t e:

 

Articol unic - Se valideaza mandatul de consilier al domnului Mihai Enuta.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA

      Anton Parlagi                          SECRETAR,

                                             Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 18.03.1999

Nr. 60