Hotărârea nr. 6/1999

HOTARAREnr. 6 din 1999-01-14 HOTARIRE numar 6 din 01/14/1999 priv.angajarea unui credit in valoare de 100 mil.DKK de catre PMB ptr.finantarea obiectiv.de invest."Reabilit.retele distrib.apa potabila in mun.Buc.
HOT. 6 14/01/1999
HOTARIRE numar 6 din 01/14/1999

HOTARIRE numar 6 din 01/14/1999

priv.angajarea unui credit in valoare de 100 mil.DKK de catre PMB ptr.finantarea obiectiv.de invest."Reabilit.retele distrib.apa potabila in mun.Buc.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                               BUCURESTI

 

                                HOTARARE

 privind angajarea unui credit in valoare de 100 milioane DKK de catre Primaria

      Municipiului Bucuresti pentru finantarea obiectivelor de investitii

"Reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile din municipiul Bucuresti

    prin metode de executie cu excavatii minime zona Nord-N1, zona Nord-N2,

              zona Nord-N3, zona Sus-S5 si zona Sud -S6"

 

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic privind oportunitatea si necesitatea aprobari angajarii creditului sus-mentionat;

     Vazand Hotararea C.G.M.B. nr.112/25.06.1998, privind finantarea programului lucrarilor de reabilitare a retelelor de apa potabila;

     Vazand Hotararea C.G.M.B. nr.272/10.12.1998, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile din municipiul Bucuresti prin metode de executie cu excavatii minime zona Nord-N1, zona Nord-N2, zona Nord-N3, zona Sud-S5 si zona Sud-S6";

     In temeiul prevederilor Legii nr.721/1996 si a Legii nr.91/1993, completata cu Ordonanta Guvernului nr.36/1995, hotararilor C.G.M.B. nr.68 si 107 din 1997;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."c", "g" si "l", art.28 si art.100 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

               Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba angajarea unui credit bancar de catre Primaria Municipiului Bucuresti, destinat finantarii obiectivelor de investitii "Reabilitarea retelelor de distributie a apei potabile din municipiul Bucuresti prin metode de executie cu excavatii minime zona NOrd-N1, zona Nord-N2, zona Nord-N3, zona Sud-S5 si zona Sud-S6", conform anexe nr.1, care parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.2- Se aproba semnarea de catre reprezentantii legali ai Primariei Municipiului Bucuresti a contractelor de garantare cu banca creditoare si derularea acestora potrivit legii.

     Art.3- Se aproba contractarea executiei lucrarilor de catre Primaria Municipiului Bucuresti.

     Art.4- La data aprobarii prezenetei hotarari, Hotararea C.G.M.B. nr.112/25.06.1998 se abroga.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                     Gabriel Toma                Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 14.01.1999

Nr.6

 

                    ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.6/14.01.1999

 

A. Cota de 85% din valoarea contractului comercial de antrepriza generala.

 

   - CREDIT CU REFINANTARE EXTERNA in suma de aproximativ DKK 102.000.000

     agregat dupa cum urmeaza (conform ofertei Den Danske Bank):

      DKK 85.000.000 reprezentand cota finantabila de 85% din valoarea

       contractului comercial de DKK 100.000.000;

      valoarea primei de asigurare - EKF;

      dobanzile pe perioada utilizarii creditului;

    

Conditii si termene:

   - imprumutator: Den Denske Bank

   - imprumutat: Bancorex;

   - subimprumutat: Primaria Municipiului Bucuresti;

   - durata creditului: 8 ani;

   - utilizarea creditului: 16 rate semestriale, egale si consecutive, prima                                                       venind la scadenta la 6 luni de la momentul receptiei la terminarea lurarilor.

 

B. Pentru cota de 15% din contractul de antrepriza generala CREDIT INTERN DIN

   TREZORERIA BANCOREX

 

Conditii si termene:

   - imprumutator: Bancorex;

   - imprumutat: Primaria Municipiului Bucuresti;

   - valuta: DKK sau alta valuta convertibila;

   - valoarea creditului: DKK 15.000.000 sau echivalent;

   - durata creditului: 3 ani;

   - utilizarea creditului : dupa intrarea in vigoare a conventiei externe

     aferenta creditului cu refinantare externa, dar nu mai tarziu de 31.03.1999

   - rambursarea creditului: 6 rate semestriale egale si consecutive, prima rata

     scadenta 30.09.1999;