Hotărârea nr. 53/1999

HOTARAREnr. 53 din 1999-02-25 HOTARIRE numar 53 din 25/02/1999 privind numirea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a mun.
HOT. 53 25/02/1999
HOTARIRE numar 53 din 25/02/1999

HOTARIRE numar 53 din 25/02/1999

privind numirea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a mun.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                               H O T A R A R E

 

  privind numirea reprezentantilor Consiliul General al Municipiului Bucuresti

        in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate

                               a municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere nota Directiei Generale de Asistenta Sociala, prin care se  propune numirea reprezentantilor Primariei municipiului Bucuresti in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile art.101 (1)lit."a" din Legea nr.145/1997, privind asigurarile sociale de sanatate, asa cum a fost modificata si completata prin art.1,pct.9 din Ordonanta de Urgenta nr.30/1998;

     In temeiul art.20 (2),lit."n" si "r" si art.28 (1) si (4) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

     Articol unic - Se numesc ca reprezentanti ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti, urmatoarele persoane:

 

JOVIN GHEORGHE      -consilier municipal                -Presedinte al Comisiei

                                                         de Sanatate C.G.M.B.                      

ULUITU MARCEL       -consilier municipal

UNGUREANU MARIANA   -Sef serviciu-Directia de Sanatate

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   CONTRASEMNEAZA,

   Vasile Ciulavu                                         SECRETAR

                                                         Ovidiu Predescu

Bucuresti,25.02.1998

Nr.53