Hotărârea nr. 36/1999

HOTARAREnr. 36 din 1999-02-04 HOTARIRE numar 36 din 04/02/1999 privind acordarea dreptului la transport gratuit pe mijloacele de transport in comun de suprafata, pentru unele categorii de persoane SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 354/2009 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 167/2010
HOTARARE nr. 36 din 4/02/1999
HOTARIRE numar 36 din 04/02/1999

HOTARIRE numar 36 din 04/02/1999

privind acordarea dreptului la transport gratuit pe mijloacele de transport in comun de suprafata, pentru unele categorii de persoane

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                 HOTARARE

 

              privind acordarea dreptului la transport gratuit pe

               mijloacele de transport in comun de suprafata,

                      pentru unele categorii de persoane

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

Tinand cont de raportul comun de specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatii si al Directiei Personal din Primaria municipiului Bucuresti;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.20, lit."e" si art.28 din  Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata,

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                                H o t a r a s t e:

 

Art.1 - Se aproba acordarea dreptului la transport gratuit, pe mijloacele de transport in comun de suprafata, pentru membrii Consiliului General al municipiului Bucuresti precum sipersonalului din institutiile administratiei publice locale din municipiul Bucuresti (prezentate in anexa).

 

Art.2 - Influentele rezultate din acordarea scutirii aprobate conform art.1 sesuporta din veniturile realizate din sursele proprii ale bugetului local.

 

Art.3 - Legitimatiile de calatorie eliberate in conformitate cu art.1 si art.2 sunt nominale, netransmisibile si nu se pot utiliza pe liniile expres sau alte curse speciale.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

      Lucian Radu                                  SECRETAR,

                                                Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 04.02.1999

Nr. 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA la Hotararea C.G.M.B. nr.36/04.04.1999

 

 

 

1. - Primaria Municipiului Bucuresti si institutiile Publice de sub autoritatea C.G.M.B:

- Administratia parcurilor si gradinilor;

- Administratia gradinii zoologice;

- Administratia cimitirelor si crematoriilor umane;

- Administratia strazilor;

- Administratia pentru supravegherea animalelor;

- Centrul de calcul;

- Centrul de proiectare urbana;

- Centrul de proiecte culturale al municipiului Bucuresti;

2. - Primaria sectorului 1;

- A.D.P. sector 1;

3. - Primaria sectorului 2;

- A.D.P. sector 2;

4. - Primaria sectorului 3;

- A.D.P. sector 3;

5. - Primaria sectorului 4;

- A.D.P. sector 4;

6. - Primaria sectorului 5;

- A.D.P. sector 5;

7. - Primaria sectorului 6;

- A.D.P. sector 6;

8. - Prefectura municipiului Bucuresti.