Hotărârea nr. 35/1999

HOTARAREnr. 35 din 1999-02-04 HOTARIRE numar 35 din 04/02/1999 privind stabilirea nr. de autoturisme si consumul lunar de carburanti pt. activitati specifice ale PMB
HOT. 35 04/02/1999
HOTARIRE numar 35 din 04/02/1999

HOTARIRE numar 35 din 04/02/1999

privind stabilirea nr. de autoturisme si consumul lunar de carburanti pt. activitati specifice ale PMB

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                              HOTARARE

               privind stabilirea numarului de autoturisme si

     consumul lunar de carburanti pentru activitati specifice ale

                  Primariei municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General  al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Administrativ Transporturi prin care se propune stabilirea parcului auto si a normelor de consum in baza prevederilor art.1 din Ordonanta de Urgenta nr.33 din 24 iunie 1997 privind competenta stabilirii de catre autoritatile pubilce locale a normativelor proprii pentru dotarea cu autoturisme si a consumului lunar de carburanti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

In temeiul art.20 si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

H o t a r a s t e:

 

Art.1 - Se aproba parcul propriu si comun de autovehicule al Primariei municipiului Bucuresti compus din 30 autoturisme, 3 autoturisme de teren ARO, un microbuz si o autoutilitara - Laborator de mediu si norma de consum aferente acestora va fi astfel:

- pentru autoturism (benzina premium CO 98)  - consumul mediu de carburanti va fi de 350 litri/luna/vehicul, respectiv 350 litri/luna/vehicul x 12 luni = 4200 litri/vehicul/an;

- pentru autoturism tip ARO (benzina CO 90) - consumul mediu de carburanti va fi de 400 litri/luna/vehicul, respectiv 400 litri/luna/vehicul x 12 luni = 4800 litri/vehicul/an;

- pentru autoutilitara - laborator de mediu + grup electrogen ce deserveste Departamentul Inspectie~Protectia mediului in functie de necesitati si de numar de ore functionale;

      In calculul cotei medii de benzina s-au luat in considerare consumul mediu pe tip de autoturism in functie de perioada de rulare (vara-iarna) precum si a starii tehnice a fiecarui autoturism.

      Criteriile dupa care se acorda repartizarea autoturismelor vor fi numai de verificare, coordonare si control a activitatii departamentelor si directiilor.

 

Art.2 - Cu aceeasi data numarul de posturi de muncitori (soferi) din cadrul Directiei Administrativ - Transporturi se majoreaza cu 15 posturi, urmand ca numarul total de posturi din aparatul propriu al Primariei municipiului Bucuresti sa ramana acelasi, respectiv 1659, diminuandu-se schema de la Directia de Cadastru cu 15 posturi, vacante.

      Plata salariilor se va face din fondul de salarii alocate din bugetul pe anul 1999.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

      Lucian Radu                                 SECRETAR,

                                                Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 04.02.1999

Nr. 35