Hotărârea nr. 321/1999

HOTARAREnr. 321 din 1999-12-21 HOTARIRE 321 din 21/12/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO - ECONOMICE PENTRU OBIECTIVE DE INVESTITII PRIVIND EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
HOT. 321 21/12/1999
HOTARIRE 321 din 21/12/1999

HOTARIRE    321 din 21/12/1999

PRIVIND APROBAREA  DOCUMENTATIILOR TEHNICO - ECONOMICE PENTRU OBIECTIVE DE INVESTITII PRIVIND EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiective

de investitii privind Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza Legii finantelor publice locale nr.189/1998, art.16 (5) conform caruia documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integrala sau in completare din bugetele locale, se aproba de catre Consiliile Locale, Consiliile Judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20 (2). lit.”m” combinat cu art.28 (1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii privind extinderea retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare, pe strazile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Finantarea obiectelor mentionate mai sus se va asigura din bugetul local.

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                  SECRETAR,

                           Vasile Ciulavu                                       Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 21.12.1999

Nr.321

 

 

 

Anexa la HCGMB nr.321/21.12.1999

 

 

CARACTERISTICILE FIZICE SI VALORICE* ALE INVESTITIILOR

 

 

1. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Triumfului, sector 1

          val.INV/C+M 1.934.300/1.702.880 mii lei L = 0,250 km

2. Extindere retea publica de canalizare str.Amintirii, sector 1

          val.INV/C+M 1.465.080/1.281.650 mii lei L = 0,250 km

3. Extindere retea publica de canalizare str.Cornatel, sector 1

          val.INV/C+M 1.308.045/1.144.340 mii lei L = 0,200 km

4. Extindere retea publica de canalizare str.Chirita Ion, sector 2

          val.INV/C+M 539.628/391.420 mii lei L = 0,160 km

5. Extindere retea publica de canalizare str.Cornisor, sector 2

          val.INV/C+M 666.164/486.954 mii lei L = 0,200 km

6. Extindere retea publica de canalizare str.Lanternei, sector 2

          val.INV/C+M 4.419.009/3.717.325 mii lei L = 0,974 km

7. Extindere retea publica de canalizare str.Pasarani, sector 2

          val.INV/C+M 3.267.827/2.794.207 mii lei L = 0,435 km

8. Extindere retea publica de canalizare str.Agregatelor, sector 2

          val.INV/C+M 1.103.321/885.523 mii lei L = 0,225 km

9. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Luminitei, sector 2

          val.INV/C+M 543.969/368.669 mii lei L apa = 0,120 km; L canal = 0,110 km

10. Extindere retea publica de canalizare str.Elena Polizu, sector 2

          val.INV/C+M 1.432.457/1.142.178 mii lei L = 0,310 km

11. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Lehliu, sector 2

          val.INV/C+M 1.255.323/993.429 L apa = 0,152 km; L canal =  0,240 km

12. Extindere retea publica de canalizare str.sold.Nita Ene, sector 2

          val.INV/C+M 3.234.726/2.798.640 mii lei L = 0,625 km

13. Extindere retea publica de canalizare str.Emisferei, sector 2

          val.INV/C+M 1.105.968/857.707 mii lei L = 0,250 km

14. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.M-tii Mehedinti, sector 3

          val.INV/C+M 1.766.447/1.473.798 L =  0,310 km

15. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Rasvani, sector 3

          val.INV/C+M 3.221.253/2.683.400 L =  0,224 km

16. Extindere retea publica de canalizare str.Sabitei, sector 3

          val.INV/C+M 1.425.029/1.164.060 mii lei L = 0,260 km

17. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Frasinetului, sector 3

          val.INV/C+M 2.265.130/1.902.755 L apa = 0,516 km; L canal =  0,430 km

18. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Rodnei, sector 3

          val.INV/C+M 1.260.972/1.055.537 L apa = 0,592 km; L canal =  0,870 km

19. Extindere retea publica de canalizare str.Petre Dumitru, sector 3

          val.INV/C+M 2.488.439/2.068.641 mii lei L = 0,430 km

20. Extindere retea publica de canalizare str.Nedelcu Ion, sector 3

          val.INV/C+M 3.341.583/2.356.336 mii lei L = 0,505 km

21. Extindere retea publica de canalizare str.Ghe.Doja, sector 3

          val.INV/C+M 3.541.415/2.959.311 mii lei L = 0,500 km

22. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Lusanu, sector 3

          val.INV/C+M 1.266.510/1.029.976 mii lei L = 0,580 km

23. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Lazareni, sector 3

          val.INV/C+M 2.975.468/2.093.643 mii lei L = 0,390 km

24. Extindere retea publica de canalizare str.Lastarului, sector 4

          val.INV/C+M 1.180.177/884.110 mii lei L = 0,180 km

25. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Condurache Ghe., sector 4

          val.INV/C+M 2.271.874/1.880.129 L =  0,425 km

26. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Sorocului, sector 4

          val.INV/C+M 881.682/623.967 L =  0,120 km

27. Extindere retea publica de canalizare str.Joita, sector 4

          val.INV/C+M 2.087.042/1.679.557 mii lei L = 0,470 km

28. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Ciocanesti, sector 4

          val.INV/C+M 2.245.884/1.808.049 L apa = 0,290 km; L canal =  0,125 km

29. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.sold.Enache Ion, sector 4

          val.INV/C+M 3.627.179/3.011.141 L apa = 0,475 km; L canal =  0,460 km

30. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Baltisoara, sector 4

          val.INV/C+M 1.279.310/949.487 L =  0,160 km

31. Extindere retea publica de canalizare str.Simigiului, sector 4

          val.INV/C+M 316.702/269.010 mii lei L = 0,155 km

32. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.serg.Florescu N., sector 4

          val.INV/C+M 5.373.374/1.548.420 L apa = 0,430 km; L canal =  0,470 km

33. Canal colector ape uzate zona Aparatorii Patriei, sector 4

          val.INV/C+M 30.641.459/27.135.524 mii lei L = 2,231 km

34. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Iovan Ion, sector 5

          val.INV/C+M 2.697.580/2.363.935 L =  0,250 km

35. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Tepelus, sector 5

          val.INV/C+M 3.496.975/3.088.210 L apa = 0,300 km; L canal =  0,285 km

36. Extindere retea publica de canalizare str.Triunghiului, sector 5

          val.INV/C+M 2.627.835/2.329.715 mii lei L = 0,435 km

37. Extindere retea publica de canalizare str.orilor, sector 5

          val.INV/C+M 5.284.235/4.760.495 mii lei L = 1,170 km

38. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Cascadei, sector 5

          val.INV/C+M 1.625.450/1.429.120 mii lei L = 0,300 km

39. Extindere retea publica de canalizare str.Darniciei, sector 5

          val.INV/C+M 2.630.300/2.325.365 mii lei L = 0,430 km

40. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Grigoreanu Petre, sector 5

          val.INV/C+M 1.830.770/1.612.110 mii lei L = 0,270 km

41. Extindere retea publica de canalizare str.Davidesti, sector 5

          val.INV/C+M 3.475.360/3.138.235 mii lei L = 0,520 km

42. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Rovinari, sector 5

          val.INV/C+M 995.570/858.545 mii lei L = 0,120 km

43. Extindere retea publica de canalizare str.Gurita Ilie, sector 5

          val.INV/C+M 1.433.325/1.245.115 mii lei L = 0,230 km

44. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Cosoveni, sector 5

          val.INV/C+M 1.374.165/1.190.450 mii lei L = 0,250 km

45. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Tablan Dumitru, sector 5

          val.INV/C+M 5.561.185/4.975.185 L apa = 0,550 km; L canal =  0,480 km

46. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Nivelarii, sector 5

          val.INV/C+M 1.593.081/1.306.208 L =  0,150 km

47. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Vistea Ghe., sector 5

          val.INV/C+M 1.098.767/888.092 mii lei L = 0,235 km

48. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Dorului, sector 5

          val.INV/C+M 1.075.110/929.230 mii lei L = 0,200 km

49. Extindere retea publica de canalizare str.Prosperitatii, sector 6

          val.INV/C+M 1.789.703/1.451.472 mii lei L = 0,389 km

50. Extindere retea publica de canalizare str.Crisul Repede, sector 6

          val.INV/C+M 1.869.565/1.52./252 mii lei L = 0,350 km

51. Extindere retea publica de canalizare str.Studioului, sector 6

          val.INV/C+M 1.531.760/1.223.442 mii lei L = 0,318 km

52. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Mirodeniei, sector 6

          val.INV/C+M 2.001.151/1.595.332 L apa = 0,274 km; L canal =  0,267 km

53. Extindere retea publica de canalizare str.Sudului, sector 6

          val.INV/C+M 1.599.474/1.287.037 mii lei L = 0,332 km

54. Extindere retea publica de canalizare str.Planeteei, sector 6

          val.INV/C+M 1.426.753/1.130.148 mii lei L = 0,310 km

55. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Leaota, sector 5

          val.INV/C+M 995.822/710.404 mii lei L = 0,398 km

 


* Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor