Hotărârea nr. 320/1999

HOTARAREnr. 320 din 1999-12-21 HOTARIRE 320 din 21/12/1999 PRIVIND LICHIDAREA REGIEI AUTONOME DE SALUBRIZARE URBANA BUCURESTI ( RASU )
HOT. 320 21/12/1999
HOTARIRE 320 din 21/12/1999

HOTARIRE    320 din 21/12/1999

PRIVIND LICHIDAREA REGIEI AUTONOME DE SALUBRIZARE URBANA BUCURESTI ( RASU )

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind lichidarea Regiei Autonome de Salubrizare Urbana Bucuresti

(RASUB)

 

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic si al Departamentului Servicii Publice;

          In conformitate cu dispozzitiile Legii nr.15/19990, Legii nr.31/1990 cu modificarile ulterioare;

          Tinand seama de avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.”g” combinat cu art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Aproba inceperea procedurii judiciare de lichidare a Regiei Autonome de Salubritate Urbana Bucuresti (RASUB), in conformitate cu prevederile legii.

 

          Art.2- Patrimoniul fostei Regii Autonome de Salubritate Urbana Bucuresti (RASUB), va reintra integral in proprietatea municipiului Bucuresti.

 

          Art.3- Conducerea executiva a Primariei va desemna un grup de Coordonare in vederea intocmirii documentatiei necesare lichidarii RASUB conform prevederilor articolului 1.

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA

                                                                                                    SECRETAR.

                              Vasile Ciulavu                                         Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 21.12.1999

Nr.320