Hotărârea nr. 319/1999

HOTARAREnr. 319 din 1999-12-21 HOTARIRE 319 din 21/12/1999 PRIVIND APROBAREA PROCESELOR VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI
HOT. 319 21/12/1999
HOTARIRE 319 din 21/12/1999

HOTARIRE    319 din 21/12/1999

PRIVIND APROBAREA PROCESELOR VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea proceselor-verbale ale comisiilor de negociere

referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului,

conform Hotararii Guvernului nr.505/1998

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          In scopul punerii in aplicare a dispozitiilor H.G. nr.389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori, asa cum a fost modificata prin H.G. nr.505/1998, precum si ale H.C.G.M.B. nr.220/1998;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.”g” si art.20 alin.2 precum si ale art.34 (1), combinat cu art.28 (1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba proceselor-verbale ale comisiilor de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, incheiate in urma negocierii cu agentii economici prezentati in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                                    Vasile Ciulavu                                Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.12.1999

Nr.319

 


PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                   Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.319/21.12.1999

DEPARTAMENTUL ECONOMIC

 

 

L I S T A

cu procesele - verbale de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale

construite din fondurile statutului

 

 

Nr.

crt.

Cumparatorul

Adresa spatiului

Destinatia

Suprafata

S.spatiu

T.teren

(cota indiviza)

(m.p.)

Valoarea din

expertiza dupa

deducerea

investitiei

(fara TVA)

(mii lei)

Valoarea corectata

cf. HCGMB nr.

220/1998 si

din curs valutar

(fara TVA)

(mii lei)

Pret negociat

cu

TVA

 

 

(mii lei)

Lei/mp

cu

TVA

 

 

(mii lei

1.

Stanescu Adrian si Stefan Gheorghita

Bd.Basarabiei nr.238, bl.MY5, sector 3

Comert

S = 88,90

T = 15,16

344.350

386.511

500.000

5.624

2.

Tuderoiu Anica, Jocea Ioana, Strafalogea

Emilia, Balalau Zoica-Adriana, Bulgaru Tania-

Porumbita,Vinchelhor Tudorita, Ionescu Elena, Vasilache Elena, Marin Adrian, Voicu Traian, Stefan Florinel-Gabriel, Garlea Ioan, Urzica marian, Militaru Nicolae, Marin Ion, Hau Ion, Ciurlea Florian, Ignatescu Mugurel - Ghiocel, Pitrop Emil

Bd.Unirii, bl.I5, tr.1+2

Prestari servicii

S = 1293,43

S = 353,22

5.858.890

6.872.784

8.720.000

6.742

3.

SC Com Eliza S.R.L.

Sos.Giurgiului nr.118, sector 4

Comert

S = 93,92

T = 12,96

346.335

390.814

500.000

5.324

4.

SC Minerva SA

Str.Stejarului nr.31, sector 3

Comert

S = 26,29

T = 12,40

97.648

110.260

145.000

5.515

5.

SC Minerva SA

Str.Camil Ressu nr.7, sector 3

Comert

S = 781,92

T = 498,76

2.791.823

3.152.417

4.100.000

5.244

6.

SC Berceni SA

Bd.Dimitrie Cantemir, nr.22-24, sector 4

Comert

S = 94,56

T = 109,31

430.789

478.384

620.000

6.557

7.

Tomescu Gheorghe

Str.Smardan nr.14-16, sector 3

Comert

S =  30,02

T = 9,13

189.271

217.805

280.000

9.327

8.

SC Magazin Alimentar Delicatese NA SRL

Bd.Ion Mihalache (1 Mai),nr.126, sector 1

Comert

S = 60,33

T = 9,46

250.182

286.346

360.000

5.967

9.

SC Rodipet SA

Bd.Gheorghe Sincai nr.6, sector 4

Comert

S =  110,00

T = 14,91

500.287

603.545

790.000

7.182

10.

State Vasilica

Bd.I.Gh.Duca nr.4, sector 1

Comert

S = 3,70

T = 0,96

12.414

13.347

16.500

4.459