Hotărârea nr. 313/1999

HOTARAREnr. 313 din 1999-12-21 HOTARIRE 313 din 21/12/1999 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI
HOT. 313 21/12/1999
HOTARIRE 313 din 21/12/1999

HOTARIRE    313 din 21/12/1999

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          Analizand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.189/1996, Legii bugetului de stat nr.36/1999 si

          In temeiul prevederilor art.20 alin.(2) lit.”e” si “j” combinat cu art.28 alin.(3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA

                                                                                                     SECRETAR,

                                   Vasile Ciulavu                                       Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.12.1999

Nr.313

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                     

                                                                                Anexa la H.C.G.M.B. nr.313/1999

 

 

REGIA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI

COD FISCAL: R 361218

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 1999

milioane lei

 

INDICATORI

Nr.

rand

ANUL 1999

PROPUNERE

ANUL 1999

ACTUALIZAT

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE DIN CARE:

(Rd.0+04+05)

01

2.256.828

2.575.849

1.

Venituri din exploatare total, din care:

02

2.181.128

2.492.149

a)

subventii pentru acoperirea diferentelor de pret la populatie

03

689.007

820.518

b)

venituri din Asociere RADET-VICARB

 

12.800

11.200

2.

Venituri financiare

04

3.700

3.700

3.

Venituri exceptionale

05

72.000

80.00

II.

CHELTUIELI TOTALE, DIN CARE:

(Rd.07+19+20+21+22+23)

06

2.245.328

2.563.646

1.

Cheltuieli pt.exploatare, din care

07

2.164.580

2.452.467

a)

cheltuieli materiale, din care

08

1.895.813

2.202.423

 

-materii prime

09

1.245.401

1.457.690

 

-materiale consumabile+combustibili

10

90.000

100.000

 

-energie, apa rece

11

214.719

243.239

 

-Tichete de Masa

 

-

14.000

 

-alte cheltuieli

12

334.093

376.294

 

-chelt.cu Asocierea RADET-VICARB

13

11.600

11.200

b)

cheltuieli cu salariile, din care:

14

192.000

178.000

 

-chelt.deductibile cf.legii bugetului 1998

 

2.880

2.670

 

-ponderea chelt.cu salariile in total cheltuieli %

15

9

7

c)

impozite si taxe

16

4.800

5.200

d)

contributia la asigurarile sociale

17

71.040

65.860

e)

cheltuieli publicitate, reclama

 

742

787

f)

cheltuieli protocol

18

185

197

2.

Cheltuieli financiare

19

3.700

3.700

3.

Cheltuieli exceptionale

20

70.000

100.000

4.

Rezerve legale

21

927

-

5.

Acoperire pierderi anul precedent

22

-