Hotărârea nr. 312/1999

HOTARAREnr. 312 din 1999-12-21 HOTARIRE 312 din 21/12/1999 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.B.
HOT. 312 21/12/1999
HOTARIRE 312 din 21/12/1999

HOTARIRE    312 din 21/12/1999

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL R.A.T.B.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al

Regiei Autonome de Transport Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          Analizand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.189/1996, Legii bugetului de stat nr.36/1999 si

          In temeiul prevederilor art.20  alin.(2), lit.”e” si “j” combinat cu art.28 alin.(3) din  Legea administratiei publice locale nr.69/1991,  republicata,

 

 

          CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

 

HOTARASTE :

 

 

          Articol  unic - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Bucuresti, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA

                                                                               SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                              BUCURESTI,

                          Vasile Ciulavu                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 21.12.1999

Nr.312

 

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI                                                             VARIANTA

COD FISCAL  R 1589886                                                                                                                 AUGUST

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 1999

 

Aprobat conf. HCGMB nr.183/05.08.1999

 

-  milioane lei  -

NR.

CRT.

INDICATORI

NR.

RD.

ANUL 1998

REALIZAT

ANUL 1999

APROBAT

1999

1998  x 100

0

1

2

3

4

5

I.

VENITURI TOTALE, din care:

(rd.02+04+05)

01

1.296.934

1.435.000

110,64

1.

Venituri din exploatare,total, din care:

02

1.291.564

1.435.000

111,10

 

a) subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif *

01

715.000

960.000

134,27

2

Venituri financiare.

04

3.852

 

 

3

Venituri exceptionale.

05

1.518

 

 

II.

CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.07+19+20+21+22+23)

06

1.296.934

1.435.000

110.64

1

Cheltuieli pentru exploatare,total,din care:

07

1.285.917

1.435.000

111,59

 

a) cheltuieli materiale total, din care:

08

736.772

459.717

62,40

 

ch.cu materii prime,mat.

09

256.338

-154.283

 

 

ch.cu combustibil,energie

10

185.499

220.000

118,60

 

ch.cu lucrari,servicii rep.

11

198.730

250.000

125,80

 

ch. cu amortizare

12

96.155

144.000

149,76

 

 

13

 

 

 

 

b) cheltuieli cu salarriile**

14

391.121

651.968

166,69

 

-ponderea cheltuielilor cu salariile,in total cheltuieli (%)

15

30,15%

45,43%

 

 

c) impozite si taxe

16

6.934

20.000

288,43

 

d) contributii la asigurari sociale

17

151.070

303.165

200,68

 

e) cheltuieli de protocol,reclama si publicitate.

18

70

150