Hotărârea nr. 31/1999

HOTARAREnr. 31 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 31 din 28/01/1999 privind repartizarea blocului M36, sc. 2, din ansamblul Marasesti
HOT. 31 28/01/1999
HOTARIRE numar 31 din 28/01/1999

HOTARIRE numar 31 din 28/01/1999

privind repartizarea blocului M36, sc. 2, din ansamblul Marasesti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                     HOTARARE

 

privind repartizarea blocului M36, scara 2, reprezentand 30 de apartamente din ansamblul Marasesti persoanelor evacuate din casele nationalizate in baza Legii nr.112/1995 si a hotararilor judecatoresti ramase definitive

 

In baza prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.188/23.10.1998 si a Dispozitiei Primarului General al Municipiului Bucuresti nr.1890/1997;

In temeiul art.20 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala;

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                              H o t a r a s t e:

 

Art.1 - Blocul de locuinte nr.M36, scara 2 din Ansamblul Marasesti reprezentand 30 de apartamente va fi destinat persoanelor evacuate prin hotarari judecatoresti definitive in baza Legii nr.112/1995.

 

Art.2 - Departamentul Patrimoniu Imobiliar, Directia Generala Juridica, Legislatie, Contencios si Consiliile locale ale sectoarelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

      Anton Parlagi                               SECRETAR,

                                                Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr. 31