Hotărârea nr. 300/1999

HOTARAREnr. 300 din 1999-12-16 HOTARIRE 300 din 16/12/1999 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL C.G.M.B. PE ANUL 2000
HOT. 300 16/12/1999
HOTARIRE 300 din 16/12/1999

HOTARIRE    300 din 16/12/1999

PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL C.G.M.B. PE ANUL 2000

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea statului de functii al aparatului propriu al C.G.M.B.

 pe anul 2000

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal prin care se propune aprobarea statului de functii al aparatului propriu al C.G.M.B. pe anul 2000;

          In baza avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile art.7(2) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.775/1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a structurilor administratiei publice locale;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”d”, combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba statul de functii ale aparatului propriu al C.G.M.B. pe anul 2000, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Numarul total de posturi din cadrul aparatului prorpiu al C.G.M.B. ramane de 1659.

 

 

                       PRESEDINTE DE SEDINTA,               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                     SECRETAR,

                                  Radu Dumitrescu                                  Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.300

 

 

Anexa la Hotatarea C.G.M.B. nr.300/16.12.1999

 

STAT DE FUNCTII - APARAT PROPRIU

ANUL 2000

 

 

 

 

NUMAR DE POSTURI

NR.

CRT.

FUNCTIA,GRADUL SAU TREAPTA

PROFESIONALA

NIVEL

STUDII

Aparat

propriu

exclusiv

col.4,5,6

 

DGAFI

Directia

generala

de investitii

Directia

de cadastru

TOTAL

0

1

2

3

4

5

6

7

1

PRIMAR GENERAL

 

1

 

 

 

1

2

VICEPRIMAR GENERAL

 

4

 

 

 

4

3

SECRETAR GENERAL

 

1

 

 

 

1

 

A. FUNCTII DE EXECUTIE

 

 

 

 

 

 

4

Inspector de specialitate gr.1A

S

73

34

17

5

129

5

Inspector de specialitate gr.1

S

104

16

14

4

138

6

Inspector de spec. gr.1-1/2 norma

S

0,5

 

 

 

0,5

7

Inspector de specialitate gr.2

S

164

59

14

3

240

8

Inspector de spec. gr.2 - 1/2 norma

S

3,5

 

 

 

3,5

9

Inspect de spec.(debutant) gr.3(x)

S

132

19

3

6

160

10