Hotărârea nr. 298/1999

HOTARAREnr. 298 din 1999-12-16 HOTARIRE 298 din 16/12/1999 PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, ETAPA I
HOT. 298 16/12/1999
HOTARIRE 298 din 16/12/1999

HOTARIRE    298 din 16/12/1999

PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, ETAPA I

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENETAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc

domeniul public al municipiului Bucuresti, etapa I

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Economic si al Departamentului Patrimoniu Imobiliar privind necesitatea insusirii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Bucuresti;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza prevderilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In sensul respectarii prevederilor HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intcmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;

          In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.”g”, combinat cu art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se insuseste de catre Consiliului General al Municipiului Bucuresti inventarul bunurilor care aapartin domeniul public al municipiului Bucuresti intocmit la data prezentei hotarari.

          Art.2- Inventarul insusit va fi transmis pentru a fi analizat de Departamentul pentru Administratie Publica Locala, impreuna cu Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amanajarii Teritoriului.

          Art.3- Atestarea apartenentei bunurilor la domeniul public se va face pe baza aprobarii de catre Guvern, prin hotarare emisa pentru municipiul Bucuresti.

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                        SECRETAR,

                          Radu Dumitrescu                                             Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 16.12.1999

Nr.298