Hotărârea nr. 294/1999

HOTARAREnr. 294 din 1999-11-30 HOTARIRE 294 din 30/11/1999 PRIVIND REVOCAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR ( ASA ) SI ORGANIZAREA UNUI NOU CONCURS
HOT. 294 30/11/1999
HOTARIRE 294 din 30/11/1999

HOTARIRE    294 din 30/11/1999

PRIVIND REVOCAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR AL ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR ( ASA ) SI ORGANIZAREA UNUI NOU CONCURS

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind revocarea concursului pentru ocuparea postului de director

al Administratiei pentru Supravegherea Animalelor (ASA)

 si organizarea unui nou concurs

 

          Avand in vedere expunerea de motive a comisiei de analiza si verificare a activitatii ASA si a comisiei juridice a C.G.M.B.;

          Avand in vedere ca ASA este institutie publica de subordonare locala, infiintata de C.G.M.B., numirea organelor de conducere se face de catre acesta;

          In temeiul art.20, lit.”i” combinat cu art.28 (4) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se revoca concursul pentru ocuparea postului de director al Administratiei pentru Supravegherea Animalelor, desfasurat in perioada 8 - 12 noiembrie 1999.

 

          Art.2- Se numeste comisia de concurs formata din persoanele alese, nominalizate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.3- Primarul general va duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                         CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                          Anton Parlagi                                            Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.11.1999

Nr.294

 

 

 

 

 

 

 

Anexa

la HCGMB nr.294/1999

 

 

COMISIA DE CONCURS

 

         

 

          1. NICOLESCU CECILIA

 

          2. RADU LUCIAN

 

          3. ENESCU DUMITRU

 

          4. POPESCU IOANA

 

          5. VOICULESCU MIHAI

 

          6. PETRE ROMULUS

 

          7. CONSTATIN FLORENTINA