Hotărârea nr. 289/1999

HOTARAREnr. 289 din 1999-11-30 HOTARIRE 289 din 30/11/1999 HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEISI NUMARULUI DE PERSONAL LA ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIIILOR UMANE
HOT. 289 30/11/1999
HOTARIRE 289 din 30/11/1999

HOTARIRE    289 din 30/11/1999

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEISI NUMARULUI DE PERSONAL LA ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIIILOR UMANE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal

la Administratia cimitirelor si crematoriilor umane

 

            Avand in vedere raportul Directiei Personal si Departamentului Servicii Publice cat si a expunerii de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Administratiei cimitirelor si crematoriilor umane;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.20(2) lit.”d” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba organigrama Administratiei cimitirelor si crematoriilor umane, serviciu public de specialitate care functioneaza ca institutie publica fara personalitate juridica, cu un numar total de personal de 455, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art.2- Regulamentul de organizare si functionare va fi aprobat prin Dispozitia primarului general in termen de 60 de zile de la data aprobarii prezentei hotarari.

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                CONTRASEMNEAZA

                                                                                              SECRETAR,

                            Anton Parlagi                                       Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.11.1999

Nr.289

 

 

 


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                                                        ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.289/30.11.1999

 

 

ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE - BUCURESTI

 

O R G A N I G R A M A

 

 

 


                                                                                                                                                                 DIRECTOR

 

 

                                                                                                                                                         DIRECTOR ADJUNCT                                   CONTABIL SEF

 

 

 


                                  SERV.PERSONAL                  SERV.VERIFICARE               SERVICIUL             BIROU                SERV.                      COMPARTIMENT                                        Cimitirul Bellu

                                     SALARIZARE                      ELIBERARE ACTE                   TEHNIC                 APROV.             AD-TIV                         FINANCIAR                                             Cimitirul Berceni II

                                     ORGANIZARE                        CONCESIUNE                                                                                                                     CONTABILITATE                                 Cimitirul Bucurestii Noi

                                       PROTECTIA                                                                                                                                                                                                                                                 Cimitirul Colentina

 

 
                                         MUNCII                                                                      

                                                                                                                                    ATELIER                                           DESERVIRE                                                                                       Cimitirul Domnesti

                                                                                                                                    EXPLOAT.                                          ACTIVITATI                                                                                      Cimitirul Damaroaia

                                                                                                                                   MIJL.AUTO                                         AUXILIARE                                                                        Cimitirul Ghencea

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Cimitirul Iancu Nou

                                                                                                                                                                                                                                                                                Cimitirul Izvorul nou

                                                                                                                                                                                                                                                                Cimitirul Metalurgiei

                                                                                                                                                                                                                                                                Cimitirul Pantelimon

                                                                                                                                                                                                                                                                Cimitirul Straulesti

TOTAL:                  455                                                                                                                                                                                                                          Cimitirul Sfanta Vineri

                                                                                                                                                                                                                                                                Cimitirul Tudor Vladimirescu

din care:                                                                                                                                                                                                                                                   Cimitirul Cenusa + Cimit.Eroilor

CONDUCERE:             8                                                                                                                                                                                                                          Cimitirul Vitan Barzesti