Hotărârea nr. 283/1999

HOTARAREnr. 283 din 1999-11-30 HOTARIRE 283 din 30/11/1999 PRIVIND APROBAREA PROCESELOR VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI
HOT. 283 30/11/1999
HOTARIRE 283 din 30/11/1999

HOTARIRE    283 din 30/11/1999

PRIVIND APROBAREA PROCESELOR VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea proceselor-verbale ale comisiilor de negociere

referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului,

conform Hotararii Guvernului nr.505/1998

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          In scopul punerii in aplicare a dispozitiilor H.G. nr.389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori, asa cum a fost modificata prin H.G. nr.505/1998, precum si ale H.C.G.M.B. nr.220/1998;

          Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”g” si art.20, alin.(3), precum si ale art.84 (1), combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba procesele-verbale ale comisiilor de negociere, referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statutului, incheiate in urma negocierii cu agentii economici prezentati in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA

                                                                                                          SECRETAR,

                                    Anton Parlagi                                            Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 30.11.1999

Nr.283

 

 

 

 


PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                                                                          ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.250/21.10.1999

DEPARTAMENTUL ECONOMIC

 

L I S T A

cu procesele-verbale de negociere referitoare la vanzarea

spatiilor comerciale construite din fondurile statului

 

Nr.

crt.

Cumparatorul

Adresa spatiului

Destinatia

Suprafata

S.spatiu

T.teren

(cota indiviza)

(mp)

Valoarea din expertiza dupa deducerea investitiei

(fara TVA)

(mii lei)

Valoarea corectata cf. HCGMB nr.220/1998 si din curs valutar

(fara TVA)

(mii lei)

Pret negociat

cu

TVA

 

 

 

(mii lei)

Lei / mp

cu

TVA

 

 

 

(mii lei)

1.

S.C.Pan Cornelia SRL

str.Biserica Amzei nr.2-4,sect.1

Comert

S = 54,86

T = 8,78

294.855

331.403

425.000

4.747

2.

S.C. Haba Prodimpex Company  SRL

bd.Iuliu Maniu nr.78-80, sect.6

Comert

S = 135.50

T = 83.00

449.857

495.827

640.000

4.794

3.

S.C. Panificatie Mari SRL

Calea Calarasilor nr.53,sect.3

Comert

S = 83.00

T = 10.83

546.805

614.387

775.000

9.337

4.

S.C. Romarta S.A

str.Ion Campineanu nr.29, sect.1

Comert

S = 333.90

T = 27.16

1.746.970

1.945.897

2.450.000

4.337

5.

S.C. Saco Prodcom SRL

Piata M.Kogalniceanu nr.8,sect.5

Comert

S = 80.65

T = 14.04

480.313

539.886

660.000

8.183

6.

S.C.  Magazinul Diap SRL

sos.Mihai Bravu nr.117-119,

sector 2

 

Comert

S = 120.45

T = 17.22

404.244

454.992

570.000

4.732

7.

S.C. Navi Impex C.R. SRL

Drumul Taberei nr.44, sector 6

Comert

S = 59.32

T = 52.05

197.405

219.760

290.000

4.889

8.

S.C. ujerul S.A.

Paiata Natiunilor Unite nr.3-5,

sector 4

Comert

S = 92.71

T = 19.77

432.965

487.651

 

630.000

6.795

9.

S.C. Casrel Trading Co SRL

b-dul I.C.Bratianu nr.44, sector 3

Comert

S = 130.19

T = 17.70

552.835

612.341

780.000

5.991

10.

S.C. Libertatea Panificatie S.A.

str.Brezoianu nr.3-5, sector 5

Comert

S = 65.10

T = 7.79

447.754

517.030

700.000

10.753

11.

S.C. Panificatie S.A.

Cal.Ferentari nr.72,bl.20,sect.5

Comert

S = 64.67

T = 22.55

163.193

181.584

245.000

3.788

12.

S.C.A. Prestarea

str.Ion Campineanu nr.29, sect.1

Comert

S = 6.65

T = 1.31

45.427

50.361

67.000

10.075

13.