Hotărârea nr. 279/1999

HOTARAREnr. 279 din 1999-11-25 HOTARIRE 279 din 25/11/1999 PRIVIND APROBAREA OCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTITIILE DIN ANEXA
HOT. 279 25/11/1999
HOTARIRE 279 din 25/11/1999

HOTARIRE    279 din 25/11/1999

PRIVIND APROBAREA OCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTITIILE DIN ANEXA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice

pentru investitiile din anexa

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate comun al Departamentului Servicii Publice si Departamentului Economic;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza Legii finantelor publice nr.72/1996, art.22 si a Legii privind finantele publice locale nr.189/1998, art.16 (5) si

          In temeiul art.20 (2) lit.”m”, combinat cu art.28 (1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba documentatiile tehnico-economice a obiectivelor de investitii privind modernizarea retelelor termice enumerate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, avizate in CTE - PMB.

 

          Art.2- Finantarea obiectivelor de investitii prevazute la anexa se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investiti aprobate potrivit legii.

 

                    PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA

                                                                                                      SECRETAR,

                         Constantin Tutunaru                                    Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 25.11.1999

Nr.279

ANEXA LA H.C.G.M.B. nr.279/25.11.1999

 

1. “Modernizare retele termice secundare si contorizarea consumatorilor aferenti PT Miciurin” avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.388/3.11.1999 (Studiu de fezabilitate).

          Valoare de investitie                  12.510.662 mii lei

          din care C+M                           10.562.902 mii lei

          (preturi aprilie 1999)

2. “Modernizare retele termice secundare si contorizarea consumatorilor aferenti PTS 14 Decebal” avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.389/3.11.1999 (Studiu de fezabilitate).

          Valoare de investitie                  19.422.518 mii lei

          din care C+M                           16.689.636 mii lei

          (preturi aprilie 1999)

3. “Modernizare retele termice secundare si contorizarea consumatorilor aferenti PT Cosmos Vechi” avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.390/3.11.1999 (Studiu de fezabilitate).

          Valoare de investitie                  58.125.742 mii lei

          din care C+M                           51.458.833 mii lei

          (preturi aprilie 1999)

4. “Modernizare retele termice secundare si contorizarea consumatorilor aferenti PT 2 Alexandria” avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.391/3.11.1999 (Studiu de fezabilitate).

          Valoare de investitie                  48.084.324 mii lei

          din care C+M                           42.065.489 mii lei

          (preturi aprilie 1999)

5. “Modernizare retele termice secundare si contorizarea consumatorilor aferenti PT Teius” avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.392/3.11.1999 (Studiu de fezabilitate).

          Valoare de investitie                  18.228.103 mii lei

          din care C+M                           15.044.510 mii lei

          (preturi aprilie 1999)

6. “Modernizare retele termice secundare si contorizarea consumatorilor aferenti Z7, 14, PT Mohorului” avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.393/3.11.1999 (Studiu de fezabilitate).

          Valoare de investitie                  10.169.506 mii lei

          din care C+M                             7.502.716 mii lei

          (preturi aprilie 1999)

7. “Modernizare retele termice secundare aferente PT 2 Stoian Militaru” avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.397/3.11.1999 (Studiu de fezabilitate).

          Valoare de investitie                  36.837.560 mii lei

          din care C+M                           34.008.560 mii lei

          (preturi martie 1999)