Hotărârea nr. 278/1999

HOTARAREnr. 278 din 1999-11-25 HOTARIRE 278 din 25/11/1999 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI CREDIT EXTERN, RAMBURSABIL, PENTRU REABILITAREA RETELEI DE TERMOFICARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 278 25/11/1999
HOTARIRE 278 din 25/11/1999

HOTARIRE    278 din 25/11/1999

PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI CREDIT EXTERN, RAMBURSABIL, PENTRU REABILITAREA RETELEI DE TERMOFICARE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea contractarii unui credit extern, rambursabil, pentru

reabilitarea retelei de termoficare a municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate comun al Departamentului Servicii Publice si Departamentului Economic;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul art.20 (2) lit.”m”, combinat cu art.28 (1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata;

          In baza Legii finantelor publice nr.72/1996, art.22 si a Legii privind finantele publice locale nr.189/1998, art.48 (1), (2), (7),

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba contractarea unui credit extern, ramburabil, in valoare de 7,88 milioane EURO de la EFIBANCA ITALIA, in vederea completarii resurselor financiare necesare sistemului de termoficare al municipiului Bucuresti, pentru obiectivele enumerate in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                        CONTRASEMNEAZA

                                                                                                      SECRETAR,

                         Constantin Tutunaru                                       Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 25.11.1999

Nr.278

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. nr.278/25.11.1999

 

CENTRALIZATOR

 

Lucrari de investitii ce se vor realiza din imprumutul EFIBANCA

 

Nr

crt

Denumire

Centrala Termica

Valoare totala

de investitie

(mii lei)

Valoare

C + M

(mii lei)

Valoare utilaje

cerdit EFIBANC

(mii lei)

Alte utilaje

 

(mii lei)

I

Vane

187.987.134,0

48.551.141,0

62.959.732

63.381.632

 

 

 

 

 

 

II

Casa Presei

159.600.000,0

65.130.000,0

37.006.204

46.289.796

 

 

 

 

 

 

III

16 Centrale Termice

 

 

 

 

 

1. Stoian Militaru

37.004.696,0

27.455.577,0

4.567.675

2.125.853

 

2. Dimitrov B 1

24.912.570,0

16.126.348,0

4.567.675

1.155.270

 

3. Dunarea

10.751.148,0

5.761.811,0

2.795.170

742.630

 

4. Scala

11.791.387,0

7.385.652,0

2.666.772

360.905

 

5. Marasesti 6

10.473.270,0

4.503.950,0

4.567.675

202.996

 

6. Dimitrov A1

6.223.248,0

2.972.082,0

2.000.000

420.325

 

7. Paunasul Codrilor

10.579.495,0

4.356.108,0

-

4.236.000

 

8. Pavel Constantin

11.416.225,0

4.921.218,0

4.531.397

218.603

 

9. Scoala Ferentari

20.158.484,0

7.839.090,0

5.813.045

3.327.955

 

10. Dorobanti

22.405.680,0

8.439.390,0

4.907.875

5.841.125

 

11. Vistea

17.571.462,0

6.596.055,0

2.856.875

5.090.125

 

12. Salaj

17.571.462,0

6.596.055,0

2.856.875

5.090.125

 

13. Baneasa Agronomi

14.944.150,0

5.037.345,0

3.000.410

3.872.590

 

14. Protopopescu

13.130.240,0

4.601.610,0

4.350.448

1.241.552

 

15. Viilor 95

15.233.470,0

5.273.325,0