Hotărârea nr. 277/1999

HOTARAREnr. 277 din 1999-11-25 HOTARIRE 277 din 25/11/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTITIILE DIN ANEXA
HOT. 277 25/11/1999
HOTARIRE 277 din 25/11/1999

HOTARIRE    277 din 25/11/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTITIILE DIN ANEXA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice

pentru investitiile din anexa

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate comun al Departamentului Servicii Publice si Departamentului Economic;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza Legii finantelor publice nr.72/1996, art.22 si a Legii privind finantele publice locale nr.189/1998, art.16 (5) si

          In temeiul art.20 (2) lit.”m”, combinat cu art.28 (1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba documentatiile tehnico-economice a obiectivelor de investitii privind modernizarea centralelor termice enumerate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, avizate in CTE - PMB.

 

          Art.2- Finantarea obiectivelor de investitii prevazute la anexa se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investiti aprobate potrivit legii.

 

 

                    PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA

                                                                                                      SECRETAR,

                         Constantin Tutunaru                                    Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 25.11.1999

Nr.277

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. nr.277/25.11.1999

 

1. Modernizare Centrala Termica Marasesti 6 avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.408/11.11.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie                  10.437.270 mii lei

          din care C + M                           4.503.950 mii lei

          (preturi septembrie 1999)

 

2. Modernizare Centrala Termica Dimitrov A1 avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.409/11.11.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie                    6.223.248 mii lei

          din care C + M                           2.972.082 mii lei

          (preturi septembrie 1999)

 

3. Modernizare Centrala Termica Paunasul Codrilor avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.410/11.11.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie                   10.579.495 mii lei

          din care C + M                           4.356.108 mii lei

          (preturi septembrie 1999)

 

4. Modernizare Centrala Termica Pavel Constantin avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.411/11.11.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie                  11.416.225 mii lei

          din care C + M                           4.921.218 mii lei

          (preturi septembrie 1999)

 

5. Modernizare Centrala Termica Scoala Ferentari avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.412/11.11.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie                  20.158.484 mii lei

          din care C + M                           7.839.090 mii lei

          (preturi septembrie 1999)

 

6. Modernizare Centrala Termica Dorobanti avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.413/11.11.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie                  22.405.680 mii lei

          din care C + M                           8.439.390 mii lei

          (preturi septembrie 1999)

 

7. Modernizare Centrala Termica Vistea avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.414/11.11.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie                  17.571.462 mii lei

          din care C + M                           6.596.055 mii lei

          (preturi septembrie 1999)

 

8. Modernizare Centrala Termica Salaj avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.415/11.11.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie                  17.571.462 mii lei

          din care C + M                           6.596.055 mii lei

          (preturi septembrie 1999)

 

9. Modernizare Centrala Termica Baneasa Agronomie avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.416/11.11.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie                  14.944.150 mii lei

          din care C + M                           5.037.345 mii lei

          (preturi septembrie 1999)

 

10. Modernizare Centrala Termica Protopopescu avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.417/11.11.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie                  13.130.240 mii lei

          din care C + M                           4.601.610 mii lei

          (preturi septembrie 1999)

 

11. Modernizare Centrala Termica Viilor avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.418/11.11.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie                  15.233.470 mii lei

          din care C + M                           5.273.325 mii lei

          (preturi septembrie 1999)

 

12. Modernizare Centrala Termica Ferentari 72 avand Proces Verbal de Avizare CTE-PMB nr.419/11.11.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie                  22.804.360 mii lei

          din care C + M                           8.441.460 mii lei

          (preturi septembrie 1999)