Hotărârea nr. 276/1999

HOTARAREnr. 276 din 1999-11-25 HOTARIRE 276 din 25/11/1999 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 1999
HOT. 276 25/11/1999
HOTARIRE 276 din 25/11/1999

HOTARIRE    276 din 25/11/1999

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 1999

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind rectificarea bugetului Consiliului General al

Municipiului Bucuresti pe anul 1999

 

          Analizand raportul primarului general al municipiului Bucuresti;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Avand in vedere prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998 si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999;

          Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.273/1999 pentru modificarea Hotararii nr.133/1999 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 1999;

          In temeiul prevederilor art.20 (2) lit.”e” si 28 (3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 1999 aprobat prin Hotararea nr.183/05.08.1999, cu modificarile ulterioare, se suplimenteaza atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de 142.420.000 mii lei astfel:

          1) la venituri in structura pe capitole, subcapitole si surse, conform anexei nr.1;

          2) la cheltuieli in structura pe capitole, subcapitole, titluri, articole si ordonatori, conform anexei nr.2.

          Art.2- Primarul general prin compartimentul de specialitate, va introduce modificarile aprobate prin prezenta hotarare in structura bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe anul 1999.

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                         Constantin Tutunaru                                    Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 25.11.1999

Nr.276

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                           Anexa nr.1 la Hot.276/25.11.1999

 

 

BUGETUL PE ANUL 1999

- Prevederi rectificate -

 

INFLUENTE IN NIVELUL SI STRUCTURA VENITURILOR

 

- mii lei -

COD

INDICATORI

PREVEDERI

APROBATE

INFLUENTE

PREVEDERI

RECTIFICATE

0001

VENITURI - TOTAL, din care:

4.070.813.285 (1)

142.420.000

4.213.233.285

4802

VENITURI PROPRII

1.987.173.951

12.420.000

1.999.593.951

0003

Venituri fiscale

804.073.900

95.000.000

899.073.900

302

Impozite si taxe de la populatie

520.873.900

65.000.000

585.873.900

030202

Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane fizice

20.000.000

55.000.000

75.000.000

030208

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate

475.373.900

10.000.000

485.373.900

0502

Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice

150.000.000

30.000.000

180.000.000

050201

Impozitul de cladiri de la persoane juridice

130.000.000

25.000.000

155.000.000

050202

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

20.000.000

5.000.000

25.000.000

3102

Venituri cu destinatie speciala

709.193.551

-82.580.000

626.613.551

310202

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

202.869.000

-80.000.000 (2)

122.869.000

310205

Venituri din fondul pentru lcuinte

265.770.245

-2.730.000 (3)

263.040.245

210208

Donatii si sponsorizzari

154.306

150.000

304.306

3202

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITE PE SALARII

1.860.915.746

70.000.000

1.930.915.746

3702

SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT

45.330.800

60.000.000

105.330.800

370203

Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe

45.330.800

60.000.000

105.330.800

 

 

1) Cuprinde suma de 118.392.788 mii lei alocata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.161/1999 si inclusa in buget prin Hotararea nr.274/1999.

2) Venituri din vanzarea spatiilor comerciale conform Hotararii Guvernului nr.505/1998.

3) Diferenta intre (-) 10.000.000 mii lei din vanzarea spatiilor comerciale si (+) 7.270.000 mii lei alocati MLPAT pentru locuinte speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                           Anexa nr.2 la Hot.276/25.11.1999

 

 

BUGETUL PE ANUL 1999

- Prevederi rectificate -

 

INFLUENTE IN NIVELUL SI STRUCTURA CHELTUIELILOR

 

- mii lei -

COD

INDICATORI

PREVEDERI

APROBATE

INFLUENTE

PREVEDERI

RECTIFICATE

50.02

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

4.070.813.285

142.420.000

4.213.233.285

 

01 CHELTUIELI CURENTE

3.136.138.840

87.050.000

3.223.188.840

 

20 CHELTUIELI MATERIALE SI     

      SERVICII

1.271.025.439

47.050.000

1.318.075.439

 

3503 Subventii pt.acoperirea diferentelor de pret si tarif

1.633.392.788

40.000.000

1.673.392.788

 

70 CHELTUIELI DE CAPITAL

934.404.445

55.370.000