Hotărârea nr. 274/1999

HOTARAREnr. 274 din 1999-11-11 HOTARIRE 274 din 11/11/1999 PENTRU MODIFICAREA PREVEDERILOR H.C.G.M.B. NR. 183/05.08.1999 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI C.G.M.B. PE ANUL 1999
HOT. 274 11/11/1999
HOTARIRE 274 din 11/11/1999

HOTARIRE    274 din 11/11/1999

PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR H.C.G.M.B.NR.183/05.08.1999 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI C.G.M.B.PE ANUL 1999

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.183/05.08.1999

privind aprobarea bugetului C.G.M.B. pe anul 1999

 

          Analizand raportul primarului general al municipiului Bucuresti;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.161/1999 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1999;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”c” si 28(3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 1999, aprobat prin Hotararea nr.183/05.08.1999, se suplimenteaza, pe total, atat la venituri cat si la cheltuieli, cu suma de 118.392.788 mii lei, iar, in structura, astfel:

          a) la venituri:

          Capitolul 33.02 - “Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei”

          b) la cheltuieli:

          Capitolul 63.02 - “Servicii si dezvoltare publica si locuinte”

          Titlul 34                 “Subventii”

          Articolul 35.03 - “Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif”

 

          Art.2- Primarul general, prin compartimentul de specialitate, va introduce modificarile aprobate prin prezenta hotarare in structura bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 1999.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                CONTRASEMNAZA

                                                                                                    SECRETAR,

       Radu Dumbraveanu                                                               Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti,

Nr.274/11.11.1999