Hotărârea nr. 272/1999

HOTARAREnr. 272 din 1999-11-11 HOTARIRE 272 din 11/11/1999 PRIVIND APROBAREA VANZARII COTEI DE APORT A C.G.M.B. DE 38, 95% DIN BLOCUL F3, TR. 1 (SC.A ), AANS. UNIRII CU DESTINATIE DE LOCUINTE
HOT. 272 11/11/1999
HOTARIRE 272 din 11/11/1999

HOTARIRE    272 din 11/11/1999

PRIVIND APROBAREA VANZARII COTEI DE APORT A C.G.M.B. DE 38, 95% DIN BLOCUL F3, TR. 1 (SC.A ), AANS. UNIRII CU DESTINATIE DE LOCUINTE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea vanzarii cotei de aport a C.G.M.B. de 38,95% din

blocul F3, tr.1 (sc.A), ans.-Unirii cu destinatia de locuinte

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si Departamentului Economic, prin care se propune aprobarea vanzarii cotei de aport a C.G.M.B. de 38,95% din blocul F3, tr.1 (sc.A), ans.-Unirii cu destinatia de locuinte, ce face obiectul contractului de asociere nr.1352/1993, incheiat in temeiul si conditiile stabilite prin Legea nr.15/1990 si H.G. nr.441/1991;

          Vazand avizele comisiilor de sspecialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.”g”, art.81 si ale art.84, alin.1, teza a 2-a si alin.3, combinat cu cele ale art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

          Art.1- Se aproba Vanzarea catre CONEL S.A. (fost RENEL R.A.) a cotei de aport a C.G.M.B., de 38,95% din blocul F3, tr.1 (sc.A), ans.-Unirii cu destinatia de locuinte, ce face obiectul contractului de asociere nr.1352/1993, incheiat in temeiul si conditiile stabilite prin Legea nr.15/1990 si H.G. nr.441/1991, intre P.M.B. - D.G.I. si RENEL R.A.

          Art.2- Pretul de vanzare a cotei de aport a C.G.M.B. se stabileste la data perfectarii contractului de vanzare-cumparare prin recuperarea investitiei facute de fosta Regie “Imobiliara” R.A. in blocul F3, tr.1 (sc.A), ans.-Unirii la valoarea actualizata, rezultata prin aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei nr.658/1992.

          Art.3- Prezenta hotarare intra in vigoare dupa ce CONEL S.A. (fosta RENEL R.A.) va achita datoriile catre Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Generala de Investitii.

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                                                                SECRETAR,

                              Radu Dumbraveanu                          Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 11.11.1999

Nr.272