Hotărârea nr. 270/1999

HOTARAREnr. 270 din 1999-11-11 HOTARIRE 270 din 11/11/1999 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI STEFAN DORIN
HOT. 270 11/11/1999
HOTARIRE 270 din 11/11/1999

HOTARIRE    270 din 11/11/1999

PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI STEFAN DORIN

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind validarea mandatului de consilier al domnului Stefan Dorin

 

          Avand in vedere ca, prin demisia unui consilier, se impune completarea numarului de 65 de consilieri municipali;

          Vazand raportul de specialitate al Comisiei de Validare al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Luand act de adresa Partidului Liberal din 22.10.1999, prin care se solicita validarea mandatului de consilier al domnului Stefan Dorin, inscris pe lista Partidului Liberal 1993 la poz.5 si de demisia domnului Romeo Stefan Belea, inregistrata la Cabinet Secretar sub nr.2293/6/18.10.1999;

          In conformitate cu prevederile art.77 (2) din Legea nr.70/1991 republicata, privind alegerile locale, coroborate cu prevederile art.14 (2), art.17 (4), art.19 si ale art.28 (1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se valideaza manadatul de consilier al domnului Stefan Dorin.

 

 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                        CONTRASEMNEAZA

                                                                                                    SECRETAR,

                       Radu Dumbraveanu                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 11.11.1999

Nr.270