Hotărârea nr. 269/1999

HOTARAREnr. 269 din 1999-11-11 HOTARIRE 269 din 11/11/1999 PRIVIND PRELUAREA SI ADMINISTRAREA DE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR A TERENULUI DE SUB PODUL GRANT
HOT. 269 11/11/1999
HOTARIRE 269 din 11/11/1999

HOTARIRE    269 din 11/11/1999

PRIVIND PRELUAREA SI ADMINISTRAREA DE CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR A TERENULUI DE SUB PODUL GRANT

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind preluarea si administrarea de catre Administratia Strazilor

a terenului de sub podul Grant

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, raportul de specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatii si a Departamentului Economic precum si avizele Comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

          In temeiul art.20, lit.”g”, “l” si “m” si art.28 (2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Incepand cu data de 01.01.2000 “Administratia Strazilor” va prelua si administra zona de sub podul Grant si bretelele de acces, extinsa cu 10 m stanga - dreapta exterior proiectiei la teren a elementelor podului, care se identifica potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Sunt exceptate suprafetele administrate de S.N.C.F.R.

          Art.2- Primariile (A.D.P.-urile) sectoarelor 1 si 6 vor preda zonele respective libere de orice depozit sau constructii.

          Art.3- Dupa predare, Administratia Strazilor va determina aria terenului preluat marcand prin borne conturul acesteia si va lua masurile necesare pastrarii terenului curat, evitand eventualele influente nocive asupra structurii podului.

 

 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA

                                                                                                 SECRETAR,

                    Radu Dumbraveanu                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 11.11.1999

Nr.269