Hotărârea nr. 268/1999

HOTARAREnr. 268 din 1999-11-11 HOTARIRE 268 din 11/11/1999 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI ROMEO STEFAN BELEA
HOTARARE nr. 268 din 11/11/1999
HOTARIRE 268 din 11/11/1999

HOTARIRE    268 din 11/11/1999

PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI ROMEO STEFAN BELEA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind incetarea mandatului de consilier al domnului

Romeo Stefan Belea

 

 

          Avand in vedere adresa Partidului National Liberal din 25 octombrie 1999, prin care se aduce la cunostinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti demisia domnului consilier Romeo Stefan Belea, inregistrata la Cabinet Secretar sub nr.2393/18.10.1999;

          Vazand raportul de specialitate al Comisiei de Validare al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile art.14 (2), art.17 (4), art.19 si ale art.28 (1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se ia act de demisia domnului Romeo Stefan Belea din functia de consilier

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA

                                                                                                 SECRETAR,

                      Radu Dumbraveanu                                    Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 11.11.1999

Nr.268